Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Abarundi barashobora kwitunganiriza amatora biciye mu ntererano zabo

 

DSC08813qsdKu muhingamo w’igenekerezo rya 7 Nyakanga 2017, niho Icegera ca mbere c’Umukuru w’igihugu, Gaston Sindimwo yari aramutse atanga intererano y’umuryango wiwe ingana n’imiriyoni zibiri z’amafaranga y’amarundi (2.000.000 F.Bu) izofasha mu gutunganya amatora yo mu mwaka w’2020. Akaba yayashize kuri konte y’ibanki nkuru y’igihugu (BRB), iri mw’ibanki y’ubudandaji (BCB) ku biro vyayo biri muri zone Buyenzi, komine Mukaza, mu gisagara ca Bujumbura.

Ku muhingamo w’igenekerezo rya 7 Nyakanga 2017, niho Icegera ca mbere c’Umukuru w’igihugu, Gaston Sindimwo yari aramutse atanga intererano y’umuryango wiwe ingana n’imiriyoni zibiri z’amafaranga y’amarundi (2.000.000 F.Bu) izofasha mu gutunganya amatora yo mu mwaka w’2020. Akaba yayashize kuri konte y’ibanki nkuru y’igihugu (BRB), iri mw’ibanki y’ubudandaji (BCB) ku biro vyayo biri muri zone Buyenzi, komine Mukaza, mu gisagara ca Bujumbura.Nk’uko yabimenyesheje ahejeje gutanga iyo ntererano, ngo yitavye n’abandi barundi bose akamo batewe n’Umukuru w’igihugu, ko gutanga intererano izofasha gutunganya amatora yo mu mwaka w’2020,batarinze kuzera inze. Hakaba  hari mw’ijambo   yashikirije abarundi n’amakungu ryo kwibuka imyaka 55 iheze Uburundi bwikukiye.Yamenyesheje kandi ko mu minsi iri imbere  azotanga uruhusha kugira baze baramukata make make ku kwezi.Twobibutsa ko Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA yatanze intererano y’umuryango wiwe ku wa 7 Myandagaro 2017, ingana n’imiriyoni zitanu z’amafaranga y’amarundi (5.000.000F.Bu) mw’ikanki nkuru yigihugu ayacishije mu biro vyayo vy’i Ngozi. Nawe nyene akaba yavuze ko azoza arongerako ayandi uko azoyaronka kwose.

Thérèse Niyonkuru                                                                       

 

Mu ntara ya Bubanza Abatwa bahamagariwe kwijukira kurima kugira biteze imbere nk’abandi barundi

gastibIcegera ca mbere c’Umukuru w ‘igihugu Gaston Sindimwo ahamagarira  abatwa na cane cane abo muri komine Rugazi, gukura amaboko mu mpuzu, barime kugira biteze imbere nk’abandi barundi bose. Ako kamo yakabatereye muri komine Rugazi, intara ya Bubanza mw’ijambo yashikirije ku wa 8 Nyakanga 2017 igihe yari aramutse  agendera iyo komine mu ntumbero yo gushikiriza imfashanyo imiryango 126 y’abatwa  hamwe n’iyindi miryango 10 y’abanyagihugu batishoboye.

Icegera ca mbere c’Umukuru w ‘igihugu Gaston Sindimwo ahamagarira  abatwa na cane cane abo muri komine Rugazi, gukura amaboko mu mpuzu, barime kugira biteze imbere nk’abandi barundi bose. Ako kamo yakabatereye muri komine Rugazi, intara ya Bubanza mw’ijambo yashikirije ku wa 8 Nyakanga 2017 igihe yari aramutse  agendera iyo komine mu ntumbero yo gushikiriza imfashanyo imiryango 126 y’abatwa  hamwe n’iyindi miryango 10 y’abanyagihugu batishoboye.Umuryango wose ukaba waronkejwe ibiro 17 vy’umuceri hamwe n’isuka kugira babatere intege barime gutyo biteze imbere. Yaboneyeho akaryo ko gusaba abatwa bo mu Rugazi n’abandi barundi kugira umutima w’urukundo kuko ariyo nzira yonyene yo guteza imbere igihugu. Yarongeye amenyesha ko ahari indyane, amacakubiri ata terambere riharangwa ahubwo harangwa amarira n’amaganya. Yamenyesheje kandi ko aho aheruka aho mu Rugazi yari yasavye musitanteri ayirongoye ko ata mwana n’umwe yoreka kwandikwa mw’ishure kubera imvo y’ubukene. Yaboneyeho akaryo ko kubamenyesha ko musitanteri n’ubu azoba arabahaye amakaye 4 mu kurindira ko Reta ibaha ayandi. Yasavye abatwa bo mu Rugazi kwikuramwo ingendo yo gusegerereza, ahubwo bahejeje kurima bazosabe imbuto. Ngo yiyemeje kugendera abatwa bo mu Rugazi bari mu masite atanu kugira yirabire aho barimye. Ngo ntihagire rero uwugurisha isuka kuko yoba yisubije inyuma nk’ibirenge. Imbere yaho musitanteri wa komine Rugazi, Sylvie Nizigama mw’ijambo ry’ikaze yaramenyesheje ko komine Rugazi irangwamwo amahoro n’umutekano ku misozi yose iyigize uko ari 14. Iyo komine kandi ngo igizwe n’intara kama zine arizo Imbo, mu Mirwa na Mugamba.  Uwaserukiye abatwa bo muri site ya Mubuga nawe, Nestor Bancuriyeko yasavye Icegera ca mbere c’Umukuru w’igihugu ko Reta yobama hafi. Bisubiye ngo ntibasubire kubita « abaterambere » kuko bari inyuma y’abandi barundi. Bisubiye ngo mu mwaka w’2020 ngo bazobaronse n’umushikiranganji umwe muri Reta. Kw’izina ry’abatwa bo muri site ya Mubuga yarashimiye musitanteri wa komine Rugazi kuko abafasha cane.

Epitace Nduwayo

 

 

Mu ntara ya Ngozi Prezida NKURUNZIZA yarifatanije n’abanyagihugu bo mu Vyerwa mu bikorwa vy’iterambere rusangi

DSC07807Umukuru w’igihugu Petero NKRUNZIZA kw’igenekerezo rya 8 Nyakanga 2017 yari aramutse yifatanya n’abanyeshure hamwe n’abanyagihugu bo mu Vyerwa, muri komine Mwumba, intara ya Ngozi mu bikorwa vy’iterambere rusangi, bakaba  bariko bubaka uruzitiro rw’isoko ya kijambere yaho.   Umukuru w’igihugu Petero NKRUNZIZA kw’igenekerezo rya 8 Nyakanga 2017 yari aramutse yifatanya n’abanyeshure hamwe n’abanyagihugu bo mu Vyerwa, muri komine Mwumba, intara ya Ngozi mu bikorwa vy’iterambere rusangi, bakaba  bariko bubaka uruzitiro rw’isoko ya kijambere yaho.  

 Imbere yaho, Prezida NKURUNZIZA yabanje kurongora igikorwa co gucagura abana bafise imyaka kuva kuri cumi n’itatu gushika kw’icumi n’itanu bazokwigishwa ubuhinga bwo gukina mw’ishure ry’umupira w’amaguru « Le Mesager ».Nk’uko uwujejwe ibibuga n’abakinyi muri iryo shure « Le Message », Léonard Reagan Manariyo yabimenyesheje , ngo Umukuru w’igihugu yabatoye mu ntumbero yo kugira  ituta ry’abakinyi b’ishure ry’umupira w’amaguru, Le Messager ry’i Ngozi kubera ko abakinyi bari basanzwe bafise mu cicaro ca mbere bariko barakura. Yaramenyesheje kandi ko imbere yo kubatora batumyeko abavyifuza bo mu makomine yose agize intara ya Ngozi, hanyuma baraba abazi gukina kurusha abandi, kandi bazi gufata neza umupira. Léonad akaba yarangije atera akamo abavyeyi n’uwo wese abishoboye gushigikira iryo shure, kubera ko ari uburyo bwo kwegeranya abana babo ngo bave mu bitanzi kuko umupira utuma abantu begerana, bagakundana bakongera bakunda igihugu.

Gloriose Nshimirimana

 (Uwimenyereza)

 

 

Igiporisi c’Uburundi gihamagariwe kwama gitunganya imyimenyerezo yo kurwanya iterabwoba

Ibihugu 13 bihurikiye mw’ishirahamwe EABCO rihuza abarongoye igiporisi  co muri kano karere bisabwa kwama bitunganya uko umwaka utashe umwimenyerezo wo kurwanya iterabwoba bakoresheje ubuhinga bwa none bugezweho. Ni muri iyo ntumbero igiporisi c’Uburundi catunganije uwo mwimenyerezo ku kibuga c’umupira w’amaguru c’ishure ryisumbuye  ry’imyuga ryo mu Kamenge (ETS) ku wa 5 Nyakanga 2017. Ivyo bikaba  ari ivyashikirijwe na OPC1 Jean De Dieu Niyongabo icegera c’uwujejwe igendereza mu giporisi c’Uburundi.Ibihugu 13 bihurikiye mw’ishirahamwe EABCO rihuza abarongoye igiporisi  co muri kano karere bisabwa kwama bitunganya uko umwaka utashe umwimenyerezo wo kurwanya iterabwoba bakoresheje ubuhinga bwa none bugezweho. Ni muri iyo ntumbero igiporisi c’Uburundi catunganije uwo mwimenyerezo ku kibuga c’umupira w’amaguru c’ishure ryisumbuye  ry’imyuga ryo mu Kamenge (ETS) ku wa 5 Nyakanga 2017.

poiiiIvyo bikaba  ari ivyashikirijwe na OPC1 Jean De Dieu Niyongabo icegera c’uwujejwe igendereza mu giporisi c’Uburundi.Kubera muri ibi bihe kw’isi yose iterabwoba ryimonogoje, Jean De Dieu Niyongabo yamenyesheje ko Uburundi butegerezwa kwitegura kuko butazi umunsi n’isaha uwo mwansi ashobora kubutererako. Ngo zimwe mu ntwazangabo zo mu giporisi c’Uburundi zikaba zaragiye mu mahanga kwiga kurwanya iterabwoba. Tubamenyeshe ko ivyo bikorwa vyari vyahuje igiporisi gikorera  mu gisagara ca Bujumbura ariko ngo bikazotunganywa no mu bindi bisagara vy’igihugu. Yongeye amenyesha ko uwo mwimenyerezo wahuje imirwi y ’igiporisi gusa ngo kubera ko ari uw’intango ariko ngo mu mwimenyerezo izokurikira bazoshiramwo n’abaserukira abanyagihugu, aho atanga akarorero nk’abadaharanira inyungu za poritike, abaserukira intwaro n’abandi ngo kubera ko  kurwanya iterabwoba atari igikorwa c’igipolisi gusa.OPC1 Jean De Dieu Niyongabo yarangije amenyesha ko mu kurwanya iterabwoba hakorwa vyinshi. Ngo ico gikorwa naco kikaba  gihagaze ku nkingi 4 arizo : gukinga; gutohoza ; gukurikirana abo bantu babigize, ica nyuma naco ngo ni mu gihe habaye igitero kugira ngo ico gitero, ntikibabaze cane igihugu.  Ivyo navyo ngo bigatuma igiporisi co nyene kitobishobora ngo ari naho bategerezwa gushiramwo abo basangiye ico gikorwa haba abasirikare; aba «civile» canke abajejwe igendereza kugira ngo bakorane.  

Nshimirimana Gloriose(Uwimenyereza)

 

 

Abafise amahinguriro mu Burundi barakeneye kumenya ibisabwa kugira bahiganwe ku masoko mpuzamakungu

bayagaAbanyamitahe bafise amahinguriro mu Burundi ngo barakeneye ubumenyi ku bisabwa ku masoko mpuzamakungu kugira ivyo bahingura bishobore guhiganwa n’ibindi bidandazwa vyo  mu karere no mu makungu. Ivyo vyamenyeshejwe n’umuyobozi w’ikigo API  Didace Ngendakumana ku wa 5 Nyakanga 2017. Aho hari mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru  ahejeje kwugurura inama yari igenewe abarwizatunga n’abanyamitahe bakorera mu Burundi.Abanyamitahe bafise amahinguriro mu Burundi ngo barakeneye ubumenyi ku bisabwa ku masoko mpuzamakungu kugira ivyo bahingura bishobore guhiganwa n’ibindi bidandazwa vyo  mu karere no mu makungu.

Ivyo vyamenyeshejwe n’umuyobozi w’ikigo API  Didace Ngendakumana ku wa 5 Nyakanga 2017. Aho hari mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru  ahejeje kwugurura inama yari igenewe abarwizatunga n’abanyamitahe bakorera mu Burundi.Ikigo API ngo catunganije iyo nama mu ntumbero yo kuronsa inyigisho abanyamitahe bafise amahinguriro mu Burundi kugira babereke ibisabwa kugira ivyo  bahingura vyiyongere. Ngo gutyo ubutunzi bw’igihugu bwokwiyongera n’amahera y’agaciro akiyongera.  Yamenyesheje ko ahanini haheze imyaka Uburundi bushorera ku masoko mpuzamakungu ikawa n’icayi. Muri kino gihe ngo birakenewe ko nk’ivyuma bikorerwa mu Burundi, ibirimwa n’ibihingurwa mu vyimbuka mu gihugu bishoka ari vyinshi ku masoko mpuzamakungu no mu karere Uburundi burimwo mu ntumbero yo kurwiza amahera y’agaciro.  Yamenyesheje kandi ko ubushobozi bw’abarundi mu kugura ibikorerwa ngaha canke birangurwa hanze biva mu kurwiza umwimbu na cane cane ibishoka ku masoko mpuzamakungu. Abarwizatunga rero ngo bakwiye kumenyera guhiganwa n’abagenzi babo bo mu bindi bihugu, nk’uko n’abandi babigira. Ku vyerekeye ikibazo abarwizatunga na cane cane abafise amahinguriro bagira co kuronka umuyagankuba ngo Reta irakizi kandi ngo kigiye gutorerwa inyishu muri uku kwezi kwa Nyakanga 2017.  Didace Ngendakumana yamenyesheje kandi ko ikigo API  mu vyo kijejwe harimwo guteza imbere no gutsimbataza urudandazwa na  cane cane gushorera ibidandazwa vyinshi ku masoko mpuzamakungu. Abarwizatunga rero ngo barakeneye kumenya ibisabwa kugira bashobore guhiganwa n’abandi. Intambamyi zihari rero ngo zitegerezwa gutorerwa umuti mu ntumbero yo kurwiza ibidandazwa Uburundi bushorera hanze.

Epitace Nduwayo

 

 

Umurwi CVR urashima ingene wakoranye n’abanyagihugu bo mu ntara za Mwaro na Karusi

CVRUwurongoye umurwi  ujejwe ukuri n’ugufasha abarundi gusubiza hamwe CVR, Musenyeri Jean Louis Nahimana yararemesheje ikiganiro ku bamenyeshamakuru kw’igenekerezo rya 8 Nyakanga 2017, aho yamenyesheje ko umurwi arongoye ushima ingene wakoranye n’abanyagihugu bo mu ntara za Mwaro na Karusi, aho uherutse gutororokanya ibijanye n’amabi yakozwe muri izo ntara mu bihe vy’urwimo mu  kiringo co kuva  kw’igenekerezo rya 1 Mukakaro 1962, igihe Uburundi bwikukira gushika ku rya 4 Kigarama 2008.

Uwurongoye umurwi  ujejwe ukuri n’ugufasha abarundi gusubiza hamwe CVR, Musenyeri Jean Louis Nahimana yararemesheje ikiganiro ku bamenyeshamakuru kw’igenekerezo rya 8 Nyakanga 2017, aho yamenyesheje ko umurwi arongoye ushima ingene wakoranye n’abanyagihugu bo mu ntara za Mwaro na Karusi, aho uherutse gutororokanya ibijanye n’amabi yakozwe muri izo ntara mu bihe vy’urwimo mu  kiringo co kuva  kw’igenekerezo rya 1 Mukakaro 1962, igihe Uburundi bwikukira gushika ku rya 4 Kigarama 2008.Musenyeri Jean Louis Nahimana yabanje gushimira cane abanyagihugu bo mu ntara bagendeye za Mwaro na Karusi n’abajejwe  intwaro n’umutekano babafashije, hamwe n’abo baranguranye ico gikorwa, ngo kuko cagenze neza cane, kandi mu mutekano. Yaramenyesheje ko uwo murwi wari wararitse abantu bose bafise ico boshikiriza ko boza, ivyo bakaba babitunganije kuva ku wa 9 Myandagaro 2017 gushika  ku munsi w’Imana igenekerezo rya 27 Myandagaro. Ico gikorwa ngo bagikoze  bipfuza kukirangura mw’ibanga, kandi ko umunyagihugu wese yasabwa gutanga umuco ku bibazo azobazwa, arinako vyagenze.

Yabandanje amenyesha ko ico gikorwa baranguye  mu ntara za Mwaro na Karusi bari bamaze kugikora mu gisagara ca Bujumbura no mu ntara ya Ngozi. Ngo batanguriye ku kwigisha abakozi  uburyo bazorangura ico gikorwa cane cane ingene buzuza ifishi yerekana umwidondoro w’uwufise ico ashikiriza n’ico ari, hafatiwe ku vyabaye, uwukekwa ko yakoze amabi, ubwoko bw’amabi yakozwe, amasura n’inshumbusho zisabwa. Abo baranguye ico gikorwa ngo barongeye barabarahiza, baremera ko bazorangura uwo murimo bashinzwe n’umutima wabo wose, kandi ko batazohemuka kw’ibanga, bakitwararika kuzigama amabanga bumvise, kugira amakuru batororokanije ntakwire agahinga. Kuva ku wa 9 gushika ku wa 29 Myandagaro 2017 mu ntara ya Mwaro abantu bitavye umurwi CVR ni 1624 ku makomine 6 agize intara ya Mwaro n’amazone 17 hose bakaba barahashitse. Ikomine iza ubwa mbere ikaba ari Nyabihanga hitavye 480,komine Kayokwe 433, komine Rusaka 283 komine Bisoro 216, komine Ndava 110 iyo hitavye bake akaba ari komine Gisozi ari 101. Muri iyo ntara ya Mwaro barashoboye kwishikira ahantu hahambwe abantu ikivunga mu rwimo rw’1972 n’urw’inyuma y’igandagurwa rya Prezida Melchior Ndadaye mu 1993. Ivyo binogo  vyose hamwe bikaba ari 110 ngo   ivyo bavuga nivyo umurwi CVR washoboye kwibonera n’uguhinyuza. Mu ntara ya Karusi abanyagihugu bashoboye kwitaba umurwi CVR bangana n’3168 mu gihe iyo ntara igizwe n’amakomine 7 afise amazone 20 yose abagize uwo murwi bakaba barayaciyemwo. Ikomine hitavye benshi ni Gitaramuka ari 628, komine Mutumba 512, komine Bugenyuzi 504, komine Gihogazi 482, komine Buhiga 383 na komine Nyabikere 306. Abitavye uwo murwi muri izo ntara zibiri bakaba bose hamwe ari 4792 mu gihe abitavye uwo murwi CVR  barenga 11000. Kandi mu ntara ya Mwaro no mu ntara ya Karusi barashoboye kumenya ahari ibinogo vyatawemwo abantu ikivunga mu rwimo rw’1972 n’urwo mu 1993 n’inyuma yaho.Musenyeri Jean Louis Nahimana akaba yasozereye ikiganiro asaba ashimitse abarongoye izo ntara zibiri  Mwaro na Karusi gushinga ijisho aho hantu hatawe abantu mu rwimo, kuko ngo bamaze kwumva ko hari abagizi ba nabi bafise umugambi wo kuzimanganya ivyo vyemezo vy’amabi yakorewe abarundi kuko ngo hari n’ababitanguye. Yarongeye arizeza abarundi ko naho ngo bamaze gukorera mu ntara zine gusa arizo Mwaro,Karusi ,mu gisagara ca Bujumbura na Ngozi ko no mu zindi ntara bazoshikayo uko bazogenda bararonka uburyo.

Anitha Bizimana

 (Uwimenyereza) 

 
Ouvrir