Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Mu ntara ya Rumonge: Ishirahamwe WAP ryaragendeye abahungutse na bantahonikora

DSC03ds259Kw’igenekerezo rya 27 Nzero 2018, ishirahamwe ry’abakenyezi baharanira amahoro (WAP), ryaragendeye abahungutse na bantahonikora bo mu makomine ya Bugarama na Rumonge, intara ya Rumonge . Iryo shirahamwe ryagiye ryitwaje agakemanyi  k’umuceri, amasuka, ibirato n’ibindi mu ntumbero yo kwifuriza bantahonikora n’abahungutse umwaka mushasha w’2018. Kw’igenekerezo rya 27 Nzero 2018, ishirahamwe ry’abakenyezi baharanira amahoro (WAP), ryaragendeye abahungutse na bantahonikora bo mu makomine ya Bugarama na Rumonge, intara ya Rumonge. Iryo shirahamwe ryagiye ryitwaje agakemanyi  k’umuceri, amasuka, ibirato n’ibindi mu ntumbero yo kwifuriza bantahonikora n’abahungutse umwaka mushasha w’2018.  Uwurongoye WAP, Rose Ntawe, yahamagariye abanyagihugu gukamisha ibikorwa, amahoro, gutyo iterambere rikwire  mu gihugu. Ngo bokwijukira kandi kuvyara ku rugero, gushira abana mu mashure cane cane abigeme, hanyuma n’ingo zitarandikwa zandikwe.Umupfasoni ntawe yahamagariye abanyagihugu cane cane abakenyezi kwitegurira amatora azoshiraho Ibwirizwa Shingiro rishasha mu kurondera ibibaranga hakiri kare. Umuhanuzi mukuru wa buramatarI w’intara ya Rumonge, Jean Marie Nduwimana yarashimiye ishirahamwe WAP kubona ryiyumviriye bantahonikora n’abahungutse bo mu ntara ya Rumonge, aca atera akamo abagize WAP kuraba ingene bobandanya bafasha abahungutse mu gihe iyo  intara iguma yakira impuzi zivuye mu gihugu kibanyi ca Repubirika iharanira  demokarasi ya kongo (RDC).

Aline Kanyana

 

 

Mu gisagara ca Bujumbura: Abanyagihugu basabwa guterefona amashirahamwe ajejwe gusukura aho baherereye igihe ataboneka kandi yari akenewe

IMfddG 2918Abantu bafise ikibazo c’uko amashirahamwe atora imicafu adashika aho bari ngo boyaterefona bakoresheje ama nimero ari kuma zone yabo kuko ariho hari ibiro vyabo. Ivyo vyashikirijwe n’umuhanuzi mukuru w’uumukuru w’ igisagara ca Bujumbura Ramadhan Nkurikiye mu kiganiro yahaye ikinyamakuru UBUMWE kw’igenekerezo rya 29 Nzero 2017.Abantu bafise ikibazo c’uko amashirahamwe atora imicafu adashika aho bari ngo boyaterefona bakoresheje ama nimero ari kuma zone yabo kuko ariho hari ibiro vyabo. Ivyo vyashikirijwe n’umuhanuzi mukuru w’uumukuru w’ igisagara ca Bujumbura Ramadhan Nkurikiye mu kiganiro yahaye ikinyamakuru UBUMWE kw’igenekerezo rya 29 Nzero 2017.Nk’uko Ramadhan Nkurikiye yabimenyesheje, ngo mu bisanzwe ayo mashirahamwe asanzwe akorera muma karitiye yose y’igisagara ca Bujumbura, kandi ngo hasanzwe hariho n’igisata kiyakurikirana. Niko guca amenyesha ko kenshi ibituma hari abavuga ko ayo mashirahamwe atabatorera iyo micafu ngo biravana n’uko usanga hariho abantu batariha amahera gutyo bigaca bigora ayo mashirahamwe kubandanya atunganiriza abo bantu neza kuko ayo mahera ariyo abafasha muvyerekeye imiduga, guhemba abakozi n’ibindi. Ngo ikindi kibituma kenshi ngo hariho abantu banyegeza imicafu mugutinya kuriha amahera n’abandi benshi ngo banka wkugururira impangu abaje gutora iyo micafu, rero bene abo bantu ngo ntawuzi ico baba bagamije. Vyiza rero ngo nuko abanyagihugu boja inama n’ayo mashirahamwe bakariha kandi bakubahiriza amasezerano bafitaniye kugira ayo mashirahamwe abandanye akora neza, abadafise amasezerano nabo bakayagira kugira bazoze barabatorera imicafu.  Abantu nabo bari muma karitiye bakabona ko ayo mashirahamwe atahashika canke atahakorera uko bishemeye ngo boterefona ku ma nimero y’ayo mashirahamwe asanzwe ari kuma zone yabo kuko bafise ibiro mu mazone yose bakoreramwo bakababaza igituma. 

Evelyne Niyonzima

 

 

“Steel & Iron” iri mu mahinguriro agize inkingi y’iterambere ry’Uburundi

 

DSC sde5499Kw’igenekerezo rya 2 Ruhuma 2018, icegera ca kabiri   c’umukuru w’igihugu, Joseph Butore yaragendeye ihinguriro rikora ivyuma vy’ukwubaka (fer à béton) Steel & Iron. Iryo hinguriro rigatororokanya ivyuma batayenk’umucafu  rigaca aba arivyo rihinguramwo ivyuma vyo kubaka bita fer à beton. Kw’igenekerezo rya 2 Ruhuma 2018, icegera ca kabiri   c’umukuru w’igihugu, Joseph Butore yaragendeye ihinguriro rikora ivyuma vy’ukwubaka (fer à béton) Steel & Iron. Iryo hinguriro rigatororokanya ivyuma batayenk’umucafu  rigaca aba arivyo rihinguramwo ivyuma vyo kubaka bita fer à beton.           Ahejeje kugendera iryo hinguriro Butore yaratanze ikiganiro ku bamenyeshamakuru aho yamenyesheje ko ihinguriro Steel & Iron riri mu murwi w’amahinguriro agize inkingi y’iterambere ry’igihugu c’uburundi. 

Aho hose  nk’ako ngo  nta terambere rishobora kuhaba hatabaye inyubako, ngo uko wubaka ukoresheje ibikoresho bikomeye niko uronka inyubakwa ziramba. Ku bwa Butore  ngo  ihinguriro Steel & Iron ryaramaze gushinga imizi, rifise abakozi barenga 200. Ibikorerwa mu rw’ishirahamwe  Steel & Iron birahurumbirwa  haba mu gihugu canke hanze yaco, rigatanga kandi amakori n’amatagisi. Ishirahamwe  Steel & Iron rifise imigambi yo guhingura umwuka bita oxigiène n’amasafuriya mu minsi iri imbere. Joseph  Butore yamenyesheje kandi  ko Reta igiye gushigikira iryo hinguriro mu kuryorohereza gushorera hanze umwimbu ngo  haba ibijanye no kworoherezwa mu kuronka ibisigarira vy’ivyuma kugira bashobore kubihinguramwo ivyuma ( fer à béton). Icegera c’Umukuru w’igihugu yasavye abarongoye Steel & Iron ko boshira imbere ukwongerereza akanovera k’ivyo bahingura. Yabasavye kandi ko bokwereka ababijejwe ingene amafaranga ava muvyo bashoreye hanze yinjira mu gihugu n’ingene akoreshwa mw’ihinguriro ryabo. Butore yaboneyeho akaryo ko gutera  akamo abandi bagwizatunga babishoboye ko bazane imitahe, batanguze amahinguriro akora ibindi bikoresho vyo kwubaka.

Aline Kanyana

 

Abarundi bahamagarirwa kwumva ko umutima wabo umatanye n’igihugu maze bakakirwanira

 

1200Kuzirikana igihugu ngo ni ukwumva ko umutima wawe umatanye n’igihugu ; ko uzokora ibishoboka vyose kugira ngo ukigwanire maze ugawanire iteka ry’aco n’abuzukuruza nk’uko na basokuru bayamaze bati ntawuterwa iteka ngo atekeye mu vyatsi. Ivyo ni bimwe muvyo  Umukuru w’igihugu c’Uburundi Petero Nkurunziza yashikirije mu gihe yariko aratanga inyigisho zo kuzirikina igihigu ku mvukira z’intara ya kirundo. Izo nyigisho zikaba zabereye muri Komine Kirundo ku mutumba Kigozi  ku wa 2 Ruhuhuma 2018 .Kuzirikana igihugu ngo ni ukwumva ko umutima wawe umatanye n’igihugu ; ko uzokora ibishoboka vyose kugira ngo ukigwanire maze ugawanire iteka ry’aco n’abuzukuruza nk’uko na basokuru bayamaze bati ntawuterwa iteka ngo atekeye mu vyatsi. Ivyo ni bimwe muvyo  Umukuru w’igihugu c’Uburundi Petero Nkurunziza yashikirije mu gihe yariko aratanga inyigisho zo kuzirikina igihigu ku mvukira z’intara ya kirundo. Izo nyigisho zikaba zabereye muri Komine Kirundo ku mutumba Kigozi  ku wa 2 Ruhuhuma 2018 .Nk’uko Icegera c’umuvugizi w’Umukuru w’igihugu Alain Diomède Nzeyimana yabimenyesheje, intara ya Kirundo yabaye intara aheraherejemwo gutanga izo nyigisho mu ntara z’uburaruko kuko yari yarahejeje kuzintanga muri Muyinga, Kayanza na Ngozi. Umukuru w’igihugu yaramenyesheje abari aho ingene intahe yo kwikukira yabonetse.

Yabamenyesheje ko ingorane Uburundi bukunda kugira ari uko hari abarundi badakunda igihugu ngo bakizirikane maze ugasanga bakorana n’abakoroni bashaka gusahura itunga ry’igihugu nk’uko vyagiye biragenda mu myaka y’1961 ,1965 ,1993 kandi bikaba vyarongeye no gushika mu mwaka w’2015 . Yabandanije amenyesha kandi ko ingorane abarundi bafise atari ingorane z’imigambwe ariko ngo ingorane z’igihugu n’itunga. Mw’ijambo ry’ikaze, Buramatari w’intara ya Kirundo yamenyesheje ko intara arongoye itekanye kandi irimwo umwimbu mwinshi cane n’abanyagihugu bakaba bamerewe neza cane. Imvukira z’intara ya Kirundo zaciye zishikiriza Umukuru w’igihugu akaganuke k’inka 2 hamwe n’intama 2. Aho nyene i Kigozi Umukuru w’igihugu yaciye yifatanya n’abanyagihugu mu bikorwa rusangi aho bariko baravanga umusenyi, i garaviye n’isima vyo kwubaka urushengero rwa pentekoti rugizwe n’igorofa 2 hamwe n’ibiro bigizwe n’igorofa 3.Avuye aho, Umukuru w’igihugu yaciye agendera amashirahamwe y’abarimyi borozi bo muri Komine Gitobe na Vumbi. Ishirahamwe ryo muri Komine Gitobe akaba yahavuye aryemereye amafaranga angana  n’umuriyoni wo kubandanya barangura imigambi yaryo. Ishirahamwe ryo muri Komine Vumbi naryo akaba yaryemereye amafaranga angana n’umuriyoni yo kurangura imigambi hamwe n’ibihumbi amajana atanu yokubifuriza umwaka w’2018; abemerera kandi ko mu ntango z’umwaka w’2019 azobaha inka 5 kugira ngo iryo shirahamwe ribandanye ritera  imbere. Iryo shirahamwe naryo rikaba ryaciye rimugabira impene zibiri hamwe na bimwe muvyo bimbuye. 

Gloriose Nshimirimana                       

 

Ibiciro vy’umuyagankuba utangwa n’imashini zikoresha ibitoro ngo ntibizohinduka

DSCbgt 0723Inyuma y’aho ibiciro vy’ibitoro biherutse guhinduka mu Burundi, aho iritiro ry’amazutu ryavuye kumafaranga 2100 rikaja ku 2250, ngo ntangaruka ico giciro kizogira ku giciro c’umuyagankuba utangwa n’imashini z’ishirahamwe «Interpétrol» zisanzwe zihingura umuyagankuba zikoresheje amazutu. Ivyo ngo biri mu masezerano iryo shirahamwe ryagiranye na Reta y’Uburundi, amasezerano y’imyaka 10, ayo nayo ngo aravuga ko igihe ibiciro bizohinduka kw’isoko mpuzamakungu canke mu gihugu, ngo ntibazoca bihutira kuduza ibiciro bagurishako umuyagankuba kw’ishirahamwe rijejwe kudandaza amazi n’umuyagankuba REGIDESO. Ivyo ni ivyashikirijwe n’umuvugizi w’ubushikiranganji bw’amasoko ntanganguvu, ubutare n’agataka, Léonidas Sindayigaya, ku wa 25 Nzero 2018, mu kiganiro yahaye ikinyamakuru UBUMWE. Inyuma y’aho ibiciro vy’ibitoro biherutse guhinduka mu Burundi, aho iritiro ry’amazutu ryavuye kumafaranga 2100 rikaja ku 2250, ngo ntangaruka ico giciro kizogira ku giciro c’umuyagankuba utangwa n’imashini z’ishirahamwe «Interpétrol» zisanzwe zihingura umuyagankuba zikoresheje amazutu. Ivyo ngo biri mu masezerano iryo shirahamwe ryagiranye na Reta y’Uburundi, amasezerano y’imyaka 10, ayo nayo ngo aravuga ko igihe ibiciro bizohinduka kw’isoko mpuzamakungu canke mu gihugu, ngo ntibazoca bihutira kuduza ibiciro bagurishako umuyagankuba kw’ishirahamwe rijejwe kudandaza amazi n’umuyagankuba REGIDESO.

Ivyo ni ivyashikirijwe n’umuvugizi w’ubushikiranganji bw’amasoko ntanganguvu, ubutare n’agataka, Léonidas Sindayigaya, ku wa 25 Nzero 2018, mu kiganiro yahaye ikinyamakuru UBUMWE. Nk’uko, Léonidas Sindayigaya yabandanije abishikiriza, ngo kuva hagati y’ukwezi kwa Nyakanga umwaka w’2017, ngo harabaye amasezerano hagati ya Reta n’ishirahamwe «Interpétrol» kugira ritange imashini zohingura umuyagankuba zikoresheje ibitoro vyo mu bwoko bwamazutu. Izo mashini zikaba zihingura umuyagankuba ku rugero rwa megawati 30, zigakora amasaha 18 ku munsi ku munsi. Uko amasezerano ishirahamwe «Interpétrol» yagiranye na Reta y’Uburundi ameze, ngo izo mashini zitanga umuyagankuba uri ku rugero rw’amakirowati 486000 ku munsi ku munsi.N’aho imvura muri kino gihe yatasuye, ngo izo mashini zaje hageze kubera ko umuyagankuba wari ukenewe cane mu gihugu. Izo mashini rero ngo zaje gusahiriza, ngo nico gituma bimwe vyo gukabukanya mu bijanye no gutanga umuyagankuba mu makaritiye vyari vyagabanutse. Mu gihe urugomero rukomeye dufise ari Rwegura, urwo narwo ngo rwubatswe mu mwaka w’1986, aho rwubakwa rwatanga megawati 18. Ariko ngo kubera ugusaza kw’ibikoresho n’izindi nyubako zigize urwo rugomero hamwe n’ihindagurika ry’ibihe, ngo harageze igihe rutanga megawati 5. Uno munsi kubera imvura yatasuye, ngo rurashobora gutanga megawati 8, ku buryo hari iciyongereyeko kitari gito, ugereranije no mu kwezi kwa Nyakanga.2017.Ku bijanye n’ibiciro vy’ibitoro biherutse guhinduka, ngo mu bisanzwe ibiciro vy’ibitoro vyahindutse kuva mu kwezi kwa Ruheshi 2017, aho vyaduze ku rugero rw’ibice 20%. Mu gihe mu Burundi ata gitoro dusanzwe dufise, ngo Reta y’Uburundi nico gituma yafashe ingingo yo kukiduza, ariko ngo caduze ku rugero rw’ibice 7%. Iryo duga ry’igiciro c’ibitoro, aho vyaduzeko amafaranga 150 y’amarundi kw’iritiro imwe yose, vyatumye igiciro co kwiyunguruza kiduga, n’ibindi bidandazwa. Ariko ngo n’aho igiciro c’igitoro cahindutse mu Burundi, ngo amasezerno y’imyaka 10 Reta y’Uburundi ifitaniye n’ishirahamwe «Interpétrol» risanzwe rigurisha umuyagankuba kw’ishirahamwe REGIDESO, ngo igiciro ntikizohinduka.

Muri ayo masezerano, ngo barumvikanye ko uko ibiciro bizogenda birahinduka kw’isoko mpuzamakungu no mu Burundi, ngo ntibazoca baduza ibiciro vy’umuyagankuba, narirya ibiciro bitahindutse cane, kubera ko vyahindutse ku rugero rw’ibice 20%. Eka ngo barumvikanye ko igiciro c’uwo muyagankuba w’ishirahamwe «Interpétrol» kizohinduka gake gashoboka.Mu gihe mu mafaranga Reta izokoresha uno mwaka w’2018, hategekanijwe ayazofasha kwubaka amasoko ntanganguvu, ngo isoko ry’umuyagankuba rizokoresha imishwarara y’izuba ryo muri zone ya Mubuga, muri komine n’intara ya Gitega ngo rigeze ku ntambwe ishimishije. Iryo naryo rikazoshobora gutanga megawati 7,5, uko bitegekanijwe, ngo rigashobora kuzoba ryaheze kwubakwa mu mpera z’uno mwaka w’2018. Ubu muri kino gihe, ngo bariko bararaba ingene bazoshumbusha abanyagihugu, aho umuhora w’intsinga zizotwara umuyagankuba kuva ku Mubuga gushika i Zege, ahari ivyuma vy’ishirahamwe REGIDESO kugira naryo riwutange mu banywanyi baryo. 

  Déo Misigaro                                                                                     

 

 

Umurundi wese akunda igihugu ciwe asabwa guterera amatora yo mu 2020

nyabndaUmukuru w’Inama Nshingamateka Pascal Nyabenda ahamagarira abarundi guterera amatora yo mu 2020. Ako kamo yagateye kw’igenekerezo rya 1 Ruhuhuma 2018  igihe yari ahejeje gutanga  intererano yiwe y’amatora angana n’amafaranga y’amarundi imiriyoni zine n’ibihumbi amajana umunani (4.800.000) mw’ibanki nkuru y’igihugu (BRB). Umukuru w’Inama Nshingamateka Pascal Nyabenda ahamagarira abarundi guterera amatora yo mu 2020. Ako kamo yagateye kw’igenekerezo rya 1 Ruhuhuma 2018  igihe yari ahejeje gutanga  intererano yiwe y’amatora angana n’amafaranga y’amarundi imiriyoni zine n’ibihumbi amajana umunani (4.800.000) mw’ibanki nkuru y’igihugu (BRB). Ngo umurundi wese yumva ko akunda igihugu ciwe yoterera amatora kugira haze hagere mu mwaka w’ 2020 hari uburyo bukwiye bwo kuyatunganya. Nk’uko Pascal Nyabenda yabandanije abivuga,ngo ico gikorwa cabaye ic’ukwitaba akamo batewe n’Umukuru w’igihugu c’Uburundi, aho nawe nyene yatanze intererano ubwa mbere. Ngo kwabaye ukwifadikanya rero n’abandi barundi mu guterera amatora mu 2020 kuko ari igikorwa c’iteka ku murundi  wese akunda igihugu ciwe. Ayo mafaranga rero ngo yayatanze kw’izina ryiwe ubwa mbere kandi ngo yongera ayatanga no kw’izina ry’umuryango wiwe aho yaciye amenyesha ko ayo mafaranga atari aya nyuma kuko ngo iruhande y’ibikorwa akora vyo kurongora Inama Nshingamateka, asanzwe afise n’ibindi bikorwa vyo kurima no kworora,rero ngo niho yimbura .Ngo  azoheza asubire guterera amatora n’igihe cose azoronka uburyo.  Niko guca atera akamo umurundi wese yumva ko akunda igihugu ciwe ko guterera amatora mu buryo butamuvunye kugira haze hagere mu mwaka w’2020 harabonetse uburyo bukwiye bwo kuyatunganya. Yaheraheje amenyesha kandi ko nk’urwego rw’Inama Nshingamateka bariko barisuganya kugira mu minsi ya vuba bazoheze nabo nyene batange nk’uko n’abandi babikoze.

Evelyne Niyonzima

 

 
Ouvrir