Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Urukino rw’umupira w’amaboko ngo rugiye gutezwa imbere mu Burunndi

 

inkinoNgo urukino rw’umupira w’amaboko(volley ball na basketball) rugiye gukomezwa nayo urwaruka rugasabwa kugira ishaka. Ivyo vyamenyeshejwe n’Umukuru w’igihugu c’Uburundi Petero NKURUNZIZA  mw’ijambo ryiwe igihe hari haramutse hasozerwa ihiganwa ry’umupira w’amaboko ryatunganijwe ku rwego rw’intara n’amakomine. Hari kw’igenekerezo rya 16 Nyakanga, 2017 mu  ntara ya Ngozi ku kibuga c’inkino  Urukundo c’i Buye ,muri komine Mwumba.  Prezida NKURUNZIZA  yabanje gukeza umushikiranganji w’intwaro yo hagati ku kungene yasubiye kunagura urwo rukino rw’umupira w’amaboko volley ball yongera akengurukira abafashije bose kugira ico gikorwa gisozerwe neza. Ico gikorwa rero ngo kirahambaye kuko ngo no mu minsi yahera urwaruka rwaritwararika inkino bikagira akamaro ku gihugu, mu mashure, mu ntara no mu makomine ngo ninaco gituma iyo ntambwe batanguye mu bijanye n’umupira w’amaboko yoduzwa kurya kw’amahiganwa y’umupira w’amaguru.

Prezida NKURUNZIZA yabandanije amenyesha ko mu mwaka  w’ 2018 buri komine hazoba hubatswe n’imiburiburi ibibuga bibiri vy’umupira w’amaboko (volleyball) hamwe na bibiri vya « basketball » kugira ngo urwaruka rwisununure kandi ingabire zabo mu bijanye n’umupira w’amaboko zitezwe imbere, rushobore kwibeshaho runateze imbere imiryango n’igihugu gutyo igihugu naco gishobore kumenyekana. Yabandanije amenyesha urwaruka n’abakunda inkino ko urukino rw’umupira w’amaboko rugiye gukomezwa, akipfuza kandi ko buri mwaka hoza haraba ihiganwa guhera mu makomine, mu ntara gushika ku rwego rw’igihugu, ariko rero ngo urwaruka rukwiriye kuhagirira ishaka. Abari mu mashirahamwe yitaho umupira w’amaboko yabateye intege abasaba gukuraho utubazo twose tuhari kugira urwaruka rutere imbere, mu ntara no mu makomine naho ngo inkino zigiye gukomera, nayo ngo akageso ko gusinziriza urwaruka rufise ingabire kohera kuko ngo Reta iriteguriye kubafata mu mugongo. Yarakeje abashoboye gushika muri igice ca kabiri gishira ica nyuma  no mu gice ca nyuma c’ihiganwa, ngo iyo yari intango ariko ngo mu myaka iri mbere  bipfuza ko botera intambwe ndetse bakipfuza kubona bazoba bafise imirwi 2 iserukira Uburundi hamwe bazoshobora gukomera bagaserukira igihugu mu mahiganwa mpuzamakungu. Abarwizatunga yabasavye gushigikira inkino kugira zitere imbere, Reta nayo ngo izokora ivyo yategerezwa gukora kugira ibashigikire batere imbere. Prezida NKURUNZIZA yasozereye akeza intara ya Bujumbura yabaye iya mbere, umurwi w’intara ya Bururi wabaye uwa kabiri, intara ya Gitega yabaye iya gatatu, intara ya Mwaro yabaye iya kane hamwe n’iyindi mirwi y’intara zakinye. Twobamenyesha ko kuri uwo munsi imirwi yari yahuye mu rukino rwa nyuma yari iyo mu ntara ya Bururi na Bujumbura, intara ya Bujumbura ikaba ariyo yatsinze. Ngo urukino rw’umupira w’amaboko(volley ball na basketball) rugiye gukomezwa nayo urwaruka rugasabwa kugira ishaka. Ivyo vyamenyeshejwe n’Umukuru w’igihugu c’Uburundi Petero NKURUNZIZA  mw’ijambo ryiwe igihe hari haramutse hasozerwa ihiganwa ry’umupira w’amaboko ryatunganijwe ku rwego rw’intara n’amakomine.

Hari kw’igenekerezo rya 16 Nyakanga, 2017 mu  ntara ya Ngozi ku kibuga c’inkino  Urukundo c’i Buye ,muri komine Mwumba.  Prezida NKURUNZIZA  yabanje gukeza umushikiranganji w’intwaro yo hagati ku kungene yasubiye kunagura urwo rukino rw’umupira w’amaboko volley ball yongera akengurukira abafashije bose kugira ico gikorwa gisozerwe neza. Ico gikorwa rero ngo kirahambaye kuko ngo no mu minsi yahera urwaruka rwaritwararika inkino bikagira akamaro ku gihugu, mu mashure, mu ntara no mu makomine ngo ninaco gituma iyo ntambwe batanguye mu bijanye n’umupira w’amaboko yoduzwa kurya kw’amahiganwa y’umupira w’amaguru. Prezida NKURUNZIZA yabandanije amenyesha ko mu mwaka  w’ 2018 buri komine hazoba hubatswe n’imiburiburi ibibuga bibiri vy’umupira w’amaboko (volleyball) hamwe na bibiri vya « basketball » kugira ngo urwaruka rwisununure kandi ingabire zabo mu bijanye n’umupira w’amaboko zitezwe imbere, rushobore kwibeshaho runateze imbere imiryango n’igihugu gutyo igihugu naco gishobore kumenyekana. Yabandanije amenyesha urwaruka n’abakunda inkino ko urukino rw’umupira w’amaboko rugiye gukomezwa, akipfuza kandi ko buri mwaka hoza haraba ihiganwa guhera mu makomine, mu ntara gushika ku rwego rw’igihugu, ariko rero ngo urwaruka rukwiriye kuhagirira ishaka. Abari mu mashirahamwe yitaho umupira w’amaboko yabateye intege abasaba gukuraho utubazo twose tuhari kugira urwaruka rutere imbere, mu ntara no mu makomine naho ngo inkino zigiye gukomera, nayo ngo akageso ko gusinziriza urwaruka rufise ingabire kohera kuko ngo Reta iriteguriye kubafata mu mugongo. Yarakeje abashoboye gushika muri igice ca kabiri gishira ica nyuma  no mu gice ca nyuma c’ihiganwa, ngo iyo yari intango ariko ngo mu myaka iri mbere  bipfuza ko botera intambwe ndetse bakipfuza kubona bazoba bafise imirwi 2 iserukira Uburundi hamwe bazoshobora gukomera bagaserukira igihugu mu mahiganwa mpuzamakungu. Abarwizatunga yabasavye gushigikira inkino kugira zitere imbere, Reta nayo ngo izokora ivyo yategerezwa gukora kugira ibashigikire batere imbere. Prezida NKURUNZIZA yasozereye akeza intara ya Bujumbura yabaye iya mbere, umurwi w’intara ya Bururi wabaye uwa kabiri, intara ya Gitega yabaye iya gatatu, intara ya Mwaro yabaye iya kane hamwe n’iyindi mirwi y’intara zakinye. Twobamenyesha ko kuri uwo munsi imirwi yari yahuye mu rukino rwa nyuma yari iyo mu ntara ya Bururi na Bujumbura, intara ya Bujumbura ikaba ariyo yatsinze. Umushikiranganji w’intwaro yo hagati mu gihugu Pascal Barandagiye mw’ijambo, ryiwe, yarashimiye nawe nyene abitanze kugira ico gikorwa kiranguke, yongera amenyesha ko iryo higanwa ryatunganijwe mu ntumbero yo gushira hamwe urwaruka no kuharonkera inyigisho zo gukunda igihugu, kugira urwaruka ruje hamwe, rumenyane bongere bafatireho umurongo wo gukorera igihugu muvyo gucungera no kubumbatira amahoro n’umutekano.

Iryo higanwa ryatunganijwe kandi kugira bashobore gutera intambwe kugira urukino rw’umupira w’amaboko rushobore kwisununura gutyo ngo baje ku ntambwe y’ibindi bihugu biteye imbere. Twobamenyesha kandi ko hatanzwe udushimwe ku mirwi yose yahiganywe tugizwe n’amabahasha atandukanye umurwi wose ukaba woronkejwe ibahasha yo ku rugero rw’aho wagarukiye muri iryo higanwa hamwe n’imipira ibiri yo gukina ku murwi umwe wose, aho intara ya Bujumbura yabaye iya mbere yaronkejwe igikombe, umuriyoni w’amafaranga y’amarundi hamwe n’imipira ibiri ; Bururi ironka ibihumbi 800 vy’amafaranga y’amarundi n’imipira ibiri ; Gitega ironka amafaranga  ibihumbi 600 n’imipira 2 hamwe na Mwaro yaronse amafaranga  ibihumbi 400 n’imipira 2 ; harongeye hahabwa udushimwe tugizwe n’ibahasha irimwo amafaranga  ibihumbi mirongo itanu ku babonetse ko bitanze kurusha abandi mu gukina.Prezida NKURUNZIZA nawe nyene yararonse agashimwe kagizwe n’igikombe hamwe n’imipira 5 yo gukina.Ikindi twobamenyesha ni uko kuri uwo munsi nyene, Umukuru w’igihugu yari yabanje kuja kwifadikanya n’abanyagihugu bo muri zone Buye komine Mwumba mu bikorwa vy’iterambere rusangi, aho bariko  bubaka ishure shingiro ry’i Buye. Iryo shure rifise amasomero 14, ibiro vy’umuyobozi rikongera rikagira n’utuzu twa surwumwe, kandi igeretswe rimwe. Mu bikorwa vyo kwubaka iryo shure, Reta ngo yaterereye isima, inyuma  hamwe n’amabati ibindi ngo vyavuye mu minwe y’abanyagihugu. Ikindi naco ngo bategekanya ko bazoryinjira mu mwaka w’ 2018. 

Evelyne Niyonzima

 

Ibimenyeshamakuru vyegereye abanyagihugu ngo bifise uruhara ntangere mu kubigisha kwiteza imbere

 

ministrIbimenyeshamakuru  vyegereye abanyagihugu ngo bifise uruhara ntangere mu kubigisha ibijanye n’iterambere biciye mu biganiro n’amakuru  bishikiriza, ababikorera rero bakaba bahamagariwe gutanguza no gutunganya ibiganiro abanyagihugu bifuza. Ni muri iyo ntumbero Ubushikiranganji bw’amaposita, kumenyesha no gutumatumatumanako amakuru bwifadikanije n’ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe indero n’imico (UNESCO), bwatunganije inama nkarishabwenge  ku bamenyeshamakuru bakorera, ibinyamakuru n’ama radiyo akorera mu gihugu hagati kuva ku wa  19 gushika ku wa  21Nyakanga 2017 ku murwa mukuru w’intara ya Gitega.Ibimenyeshamakuru  vyegereye abanyagihugu ngo bifise uruhara ntangere mu kubigisha ibijanye n’iterambere biciye mu biganiro n’amakuru  bishikiriza, ababikorera rero bakaba bahamagariwe gutanguza no gutunganya ibiganiro abanyagihugu bifuza.

Ni muri iyo ntumbero Ubushikiranganji bw’amaposita, kumenyesha no gutumatumatumanako amakuru bwifadikanije n’ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe indero n’imico (UNESCO), bwatunganije inama nkarishabwenge  ku bamenyeshamakuru bakorera, ibinyamakuru n’ama radiyo akorera mu gihugu hagati kuva ku wa  19 gushika ku wa  21Nyakanga 2017 ku murwa mukuru w’intara ya Gitega.Mw’ijambo ryo gutanguza ibikorwa vy’iyo nama nkarishabwenge ryashikirijwe n’ubushikiranganji w’amaposita, kumenyesha no gutumatumatumanako amakuru, Nestor Bankumukunzi yamenyesheje ko icatumye batunganya iyo nama ari uko basanze abamenyeshamakuru badafise inyigisho zihagije cane cane mu bijanye no kumenya ingene batora ibiganiro bari bukore kugira ngo bamenye ivyo boshimikirako. Ngo basanze kandi mu bijanye n’ubuhinga badafise uburyo bukwiye kugirango bashobore gukora neza akazi kabo narirya bene ivyo bimenyeshamakuru bikenewe cane muri ino minsi kuko usanga bivuga ibibazo nyezina bihanze abantu bo mu karere kanaka. Ngo bashimye rero kubaronsa izo nyigisho bafashijwe n’ishirahamwe  UNESCO mbere haratangwa  n’uburyo bukebuke kugira ngo bashobore gukora neza uwo mwuga wabo cane cane bashimikiye kuri bwa buhinga bwa none bwo gutumatumanako, gutyo rero kugira ngo ivyo bakora bishobore kugira akamaro kanini gusumba uko vyahora ; bashobore n’ugushikira ihangiro bihaye naryo ahanini ngo bakifuza ko ryoba ari ihangiro rifasha abanyagihugu bo mu karere izo radiyo zikoreramwo guhangana n’ibibazo bafise kugira ngo bashobore kwiteza imbere biciye mu makuru n’ibiganiro bitangwa n’ayo maradiyo akorera muri utwo turere. Yamenyesheje kandi ko bafatiye ku vyigwa vyakozwe ngo basanze abanyagihugu bifuza cane cane amakuru n’ibiganiro vyobafasha gutorera inyishu ibibazo bafise, bagasaba gushimikira ku biganiro bijanye n’imibano, uburimyi, ubworozi n’amagara y’abantu n’ibindi bagenderamwo ku musi ku munsi.

Umushikiranganji  Nestor Bankumukunzi yasavye rero abamenyeshamakuru gushimikira kuvyo abanyagihugu bifuza ko vyobafasha gutorera inyishu z’ibibazo bihari. Yaribukije kandi abarongoye ibimenyeshamakuru mbere n’abamenyeshamakuru ko boshiramwo inguvu kugira ngo bitegure guherekeza ; gufasha igihugu gushobora kwitegurira amatora yo mu mwaka w’2020  agasaba gutanga ibiganiro bifasha abanyagihugu gutegura imitima kugira ngo ico kiringo kize gishike abarundi batekanye, bafise ituze kugira ngo ntibasubire mu bihe bimwe bimwe babonye mu 2015. Yarangije asaba ishirahamwe UNESCO ko ryobandanya rifasha ibinyamakuru mu guteza imbere umwuga wavyo  wo kumesha amakuru.Umupfasoni Joséphine Ntahobari arongoye ikigo UNESCO mu Burundi nawe yamenyesheje ko abanyagihugu bashika imiliyoni 6 bakurikirana ibiganiro n’amakuru bica ku maradiyo abegereye ari naco gituma asaba abarongoye ibimenyeshamakuru gukora ibishoboka kugira ngo ubuhinga bwa none bwo gutumatumanako amakuru bwigishwa abamenyeshamakuru bukoreshwe uko bitegerejwe. 

  Gloriose Nshimirimana 

(Uwimenyereza) 

 

Ngo bitegekanijwe ko amatongo ya Reta azokorerwa ikarata bongere bayahe n’impapuro ziyaranga

 

MS123Ubushikiranganji bw’amazi, ibidukikije, gutunganya amatongo n’ibisagara buriko buratororokanya amatongo ari mu bukebere bwa Reta. Umuvigizi w ’ubwo bushikiranganji Homère Niyonkuru yamenyesheje ko hatanzwe intumbero kugira habe amahinduka mu bijanye no gutanga amatongo, ivyo bibonekera mw’ibwirizwa rya Reta rifise inomero 100/72 ryo ku wa 24 Ndamukiza 2010. Ngo bitegekanijwe ko amatongo ya Reta azokorerwa ikarata bongere bayahe n’impapuro ziyaranga. Ngo mu 2011, haciye hasohoka ibwirizwa rigenga amatongo mu Burundi, Ngo muri iryo bwirizwa niho haboneka ibintu vyerekana amatongo ya Reta.

Ngo itegeko Nshikiranganji 770/35 ryo ku wa 13 Nzero 2016 rirerekana imirwi ikora igikorwa co gutororokanya amatongo ya Reta. Iyo mirwi ikaba igizwe n’abaserukira ubushikiranganji, aborongoye  abandi ku mitumba batorwa n’abanyagihugu. Muri ico gikorwa co gutororokanya amatongo ya Reta, abanyagihugu bamwe bamwe baridoga ko barenganywa bakabaka amatongo  yabo bakayita aya  Reta. Ku bwa Niyonkuru, ngo ntamunyagihugu ashobora kurenganywa akakwa itongo ryiwe kubera itegeko Nshikiranganji rirerekana neza ko abagize uwo murwi ujejwe gutororokanya amatongo ya Reta baba bavuye mu mice itandukanye ku buryo bigoye kurenganya umuntu. Yabandanije amenyesha  ko muri ico gikorwa co gutororokanya amatongo ya Reta hakunda kuboneka ingorane zifatiye ku burimbi. Ngo abanyagihugu baba mu misozi, barakunda kwikebera imisozi ya Reta bakayigira iyabo, nk’umuntu afise amahegitare 4 ugasanga aciye yikebera n’itongo rya Reta riri iruhande ugasanga afise amahegitare adahuye n’ayari ku mpapuro ndangatongo ziwe. Ngo hari n’aho usanga habaye ukwihenda ugasanga Reta irarengereye umunyagihugu bivuye ku biti biba bitewe mw’itongo rya Reta hanyuma kubera umuyaga utwara imbuto, ugasanga ivyo biti nyene vyagiye kumera mw’itongo ry’umunyagihugu. Ngo muri ico gikorwa co gutororokanya amatongo ya Reta, basanze itongo rya Reta umunyagihugu yaryubatsemwo inyubakwa, iyo nyubakwa ntibayisitura gusa barasaba nyeneyo kurondera ibipapuro bisabwa, akongera agatanga amande. Ngo mu gisagara ca Bujumbura birakunda kuboneka abantu baja kwubaka mu bibanza bibujijwe, ugasanga igisagara kirabuze ihemero kandi kicubakwa cari kirifise. Niyonkuru yamenyesheje ko abo vyega bose bategerezwa gufasha mu gusubiza igisara ca Bujumbura uko cahora. Niyongere yaravuniye akagohe abantu bose ko bomenya ko itongo ryose atakirimwo haba hari igituma cane cane mu gisagara ca Bujumbura kuko bishoboka ko haba hari intsinga  canke imiringoti itwara amazi,  haba hateguwe ngo  habe ihemero ry’igisagara canke haba hagenewe iyindi migambi.

Kuvyerekeye aho bacukuye ubutare ugasanga hasigaye ibinogo kubera abahimvye batahasubije uko hahora, Niyonkuru abona ko bikwiye ko bogerageza kurondera ico bohakorera nko kuhashira ibicafu bibora, kuhubaka inzu  zigerekeranye. Ngo inyuma yo gutororokanya amatongo ya Reta, hazoba isekeza ryo kuraba ko ico umuntu yasabiye itongo arico yarikojeje.Ubushikiranganji bw’amazi, ibidukikije, gutunganya amatongo n’ibisagara buriko buratororokanya amatongo ari mu bukebere bwa Reta. Umuvigizi w ’ubwo bushikiranganji Homère Niyonkuru yamenyesheje ko hatanzwe intumbero kugira habe amahinduka mu bijanye no gutanga amatongo, ivyo bibonekera mw’ibwirizwa rya Reta rifise inomero 100/72 ryo ku wa 24 Ndamukiza 2010. Ngo bitegekanijwe ko amatongo ya Reta azokorerwa ikarata bongere bayahe n’impapuro ziyaranga. Ngo mu 2011, haciye hasohoka ibwirizwa rigenga amatongo mu Burundi, Ngo muri iryo bwirizwa niho haboneka ibintu vyerekana amatongo ya Reta. Ngo itegeko Nshikiranganji 770/35 ryo ku wa 13 Nzero 2016 rirerekana imirwi ikora igikorwa co gutororokanya amatongo ya Reta. Iyo mirwi ikaba igizwe n’abaserukira ubushikiranganji, aborongoye  abandi ku mitumba batorwa n’abanyagihugu. Muri ico gikorwa co gutororokanya amatongo ya Reta, abanyagihugu bamwe bamwe baridoga ko barenganywa bakabaka amatongo  yabo bakayita aya  Reta. Ku bwa Niyonkuru, ngo ntamunyagihugu ashobora kurenganywa akakwa itongo ryiwe kubera itegeko Nshikiranganji rirerekana neza ko abagize uwo murwi ujejwe gutororokanya amatongo ya Reta baba bavuye mu mice itandukanye ku buryo bigoye kurenganya umuntu. Yabandanije amenyesha  ko muri ico gikorwa co gutororokanya amatongo ya Reta hakunda kuboneka ingorane zifatiye ku burimbi. Ngo abanyagihugu baba mu misozi, barakunda kwikebera imisozi ya Reta bakayigira iyabo, nk’umuntu afise amahegitare 4 ugasanga aciye yikebera n’itongo rya Reta riri iruhande ugasanga afise amahegitare adahuye n’ayari ku mpapuro ndangatongo ziwe. Ngo hari n’aho usanga habaye ukwihenda ugasanga Reta irarengereye umunyagihugu bivuye ku biti biba bitewe mw’itongo rya Reta hanyuma kubera umuyaga utwara imbuto, ugasanga ivyo biti nyene vyagiye kumera mw’itongo ry’umunyagihugu. Ngo muri ico gikorwa co gutororokanya amatongo ya Reta, basanze itongo rya Reta umunyagihugu yaryubatsemwo inyubakwa, iyo nyubakwa ntibayisitura gusa barasaba nyeneyo kurondera ibipapuro bisabwa, akongera agatanga amande.

Ngo mu gisagara ca Bujumbura birakunda kuboneka abantu baja kwubaka mu bibanza bibujijwe, ugasanga igisagara kirabuze ihemero kandi kicubakwa cari kirifise. Niyonkuru yamenyesheje ko abo vyega bose bategerezwa gufasha mu gusubiza igisara ca Bujumbura uko cahora. Niyongere yaravuniye akagohe abantu bose ko bomenya ko itongo ryose atakirimwo haba hari igituma cane cane mu gisagara ca Bujumbura kuko bishoboka ko haba hari intsinga  canke imiringoti itwara amazi,  haba hateguwe ngo  habe ihemero ry’igisagara canke haba hagenewe iyindi migambi. Kuvyerekeye aho bacukuye ubutare ugasanga hasigaye ibinogo kubera abahimvye batahasubije uko hahora, Niyonkuru abona ko bikwiye ko bogerageza kurondera ico bohakorera nko kuhashira ibicafu bibora, kuhubaka inzu  zigerekeranye. Ngo inyuma yo gutororokanya amatongo ya Reta, hazoba isekeza ryo kuraba ko ico umuntu yasabiye itongo arico yarikojeje.
Aline Kanyana

 

Mu gihugu hatarangwa ubutungane bwuzuye ngo ingingo isubirirwa n’ingimba

 

reeeooooaMu gihe ata butungane bwuzuye burangwa mu gihugu ingimba ica isubirira ingingo, iteka n’itekane, amahoro n’iterambere vy’abanyagihugu  birama bikaba umugani.Mu gihe ata butungane bwuzuye burangwa mu gihugu ingimba ica isubirira ingingo, iteka n’itekane, amahoro n’iterambere vy’abanyagihugu  birama bikaba umugani.Ivyo vyamenyeshejwe n’Umukuru w’igihugu Petero NKURUNZIZA akaba  na kizigenza mu rwego rw’ubutungane, ku wa 22 Nyakanga 2017 ariko aratanguza umwaka w’ubutungane w’2017 ushira 2018, umwaka wisunga icivugo gihambaye kivuga kiti :«Ubutungane bwugururiwe bose, uruhara rw’amasentare n’izindi nzego z’ubutungane».Yamenyesheje ko gutanguza uwu mwaka w’ubutungane ari akaryo keza ko kurimbura ivyakozwe mu mwaka uheze w’ubutungane no kwiha intumbero y’ibikorwa vy’umwaka utanguye. Ngo haba mu Burundi canke hirya no hino kw’isi ubutungane bufise uruhara ntangere kuko ngo :

« karahara mu ruganda ntibacura ». Yamenyesheje ko muri kino gihe ata wokwirengagiza ibibazo bikiri mu barundi n’Uburundi vyatewe n’ubutungane buke canke ukudahana. Kazoza nako keza k’igihugu n’abana bacu gahagaze ku butungane bw’ukuri mu bisata vyose vy’ubuzima bw’igihugu. Uwo munsi rero ngo ukwiye kubera akaryo keza ku bakorera mu rwego rw’ubutungane uruhara rwabo mu buzima bw’abanyagihugu kandi umwuga bakora atari nk’iyindi, ko ari umuhamagaro kandi ari ibanga ribangirwa ingata. Yabasavye kwiha ihangiro ryo gukora ibishoboka vyose kugirango intambamyi n’inzitizi zose zituma abanyagihugu n’ababitura bose badashikira ubutungane ngo batunganirizwe bikwiye. Ngo arizeye ko muri uwu mwaka utanguye abazotunganirizwa bazoba benshi kurusha uwurangiye, mbere ngo abarundi bose ngo bahanze amaso icivugo c’uwu mwaka.Mu mwaka uheze ngo urwego rw’ubutungane rwaranguye imigambi myinshi nko gushira mu ngiro umugambi w’igihugu wo kworohereza abituye urwego rw’ubutungene n’ugufasha abatishoboye gushikira ubutungane. Ngo hari ukwegereza ubutungane abanyagihugu,  ukurwanya amabi afatiye ku gitsina, ukurwanya igiturire n’isesagurwa ry’ubutunzi bw’igihugu, ukuburanira inyungu za Reta haba mu gihugu hagati canke hanze y’igihugu, kuja inama n’ingingo no gusanga abakozi ku kivi. Ngo hari kandi ugushira mu ngiro imanza zaciwe, gutezurira bamwe mu bapgfunzwe hakurikijwe amategeko n’ibindi.

Ngo arashima ishirwaho ry’igisata abafise amikoro make bitura kugira batunganirizwe bitagoranye na cane cane mu kubaronsa abashingwamanza no kwunguruza masura yabo. Ivyo ngo bituma ubutungane bwizigirwa na bose kandi ingeso yo kwihanira irandurwanwa n’imizi. Icipfuzo ciwe akaba ri uko ubutungane bwobandanya butera imbere kurusha, bugashikira abo bose babwitura. Kugira iryo hangiro barishikeko bisaba ko umwe wese abigiramwo uruhara agakora yivuye inyuma na cane cane mu kurwanya igiturire, gusesagura amatungo y’igihugu n’izindi ngeso mbi zibangamiye igihugu. Naho biri uko yarashimye urugero urwego rw’ubutungane rugezeko mu kurwanya igiturire mbere bikaba bigaragara ko umwitwarariko wo kukirandurana n’imizi ari wose.

Yamenyesheje ko gutuza ako karanda arivyo bizotera iteka ubutungane n’igihugu muri rusangi. Yarashimye ingendo yo gusanga abacamanza ku kivi no kurenganura abacamanza barenganijwe no guhana abakoze amakosa harimwo no kubirukana burundu ; ivyo bikaba vyatumye ibitari bike bihinduka ngo nibaterE imbere nk’umuzinga. Yarashimye n’ukugene ubushikiranganji bw’ubutungene bukorana n’ubundi bushikiranganji. Yabasavye kugira urunani rw’intamenwa mu gutunganirza abanyagihugu n’igihugu. Naho hari ivyo abakozi bo muri ubwo bushikiranganji baranguye neza hari n’ibindi bitagenze neza ariko kubatekerera impanuro zobafasha gutera imbere no guteza imbere urwo rwego kurusha. Kwamiza ku muzirikanyi icivugo c’uwu mwaka no gutunganiriza neza ababitura. Kwubaha abarundi n’abanyamahanga mu kubatunganirza, gukingira amatungo y’igihugu no kurwanya abarya ibiturire. Kwirinda guhemukira abanyagihugu mu kwitaho ubutungane bw’ingingo. Yabasavye guhanuza ababakurira n’abo basangiye imirimo, gushengeza abateza urubwa urwego rw’ubutungane.

Basabwe kurandurana n’imizi ingeso mbi yo gukingira ikibaba inkozi z’ikibi, gukingira amabanga y’igihugu mu kwirinda kuyandagaza. Barasabwe no kwubahiriza amasaha y’akazi.Ahiwe, Prezida NKURUNZIZA yiyemeje kubaba hafi ku neza n’inyungu z’abanyagihugu n’igihugu. Yarangije aha ubushimwe abacamanza, abashikirizamanza n’abanditsi barushije abandi mu kurwiza umwimbu, bamwe bakaba baronkejwe urwandiko rw’iteka n’ibahasha y’amahera ibihumbi 500, abandi  urwandiko rw’iteka n’ibahasha y’amahera ibihumbi 300. Imbere yaho umushikirizamanza kizigenza wa Republika, umukuru wa sentare ntahinyuzwa n’umushikiranganji w’ubutungane bari bashikirije amajambo,aho umwe wese yashikirije ivyaranguwe n’ivyagoranye mu mwaka urangiye w’ubutungane.

Epitace Nduwayo

 

Ubushinwa bugiye kubandanya gufashanya n’Uburundi mu bisata bitandukanye

joorrrrUbushinwa bugiye kubandanya butsimbataza imigenderanire iri hagati yabwo n’Uburundi mu bisata bitandukanye, ivyo navyo bikaba ari ibisata vy’ubutunzi, amagara y’abantu, amasoko ntanganguvu hamwe no guteza imbere igiterwa c’umuceri mu Burundi. Ivyo ni bimwe mu vyavugiwe mu mubonano Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA yahaye uwugiye guserukira igihugu c’Ubushinwa mu Burundi, Li Changlin, mu gatondo ko ku wa 22 Nyakanga 2017, aho yari aje kumushikiriza amakete amugena muri ayo  mabanga nk’uko icegera c’umuvugizi w’Umukuru w’igihugu, Alain Diomède Nzeyimana yabishikirije inyuma y’uwo mubobano Ubushinwa bugiye kubandanya butsimbataza imigenderanire iri hagati yabwo n’Uburundi mu bisata bitandukanye, ivyo navyo bikaba ari ibisata vy’ubutunzi, amagara y’abantu, amasoko ntanganguvu hamwe no guteza imbere igiterwa c’umuceri mu Burundi.

Ivyo ni bimwe mu vyavugiwe mu mubonano Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA yahaye uwugiye guserukira igihugu c’Ubushinwa mu Burundi, Li Changlin, mu gatondo ko ku wa 22 Nyakanga 2017, aho yari aje kumushikiriza amakete amugena muri ayo  mabanga nk’uko icegera c’umuvugizi w’Umukuru w’igihugu, Alain Diomède Nzeyimana yabishikirije inyuma y’uwo mubobano Nk’uko yabandanije abishikiriza, ngo muri uwo mubonano uwo agiye guserukira igihugu c’Ubushinwa mu Burundi yiyemeje ko agiye kubandanya atsimbataza imigenderanire y’igihugu ciwe n’Uburundi mu bisata bitandukanye. Navyo ni nk’ibisata vy’ubutunzi, indero, amagara y’abantu, amasoko ntanganguvu, n’ibindi. Ngo muri  uwo mubonano, uwo agiye guserukira igihugu c’Ubushinwa mu Burundi yaribukije ibikorwa bitandukanye biriko birarangurwa mu Burundi bishigikiwe n’igihugu c’Ubushinwa, harimwo kwubaka ikirimba c’Umukuru w’igihugu.Vyongeye, ngo haruhande y’izo nyubako, igihugu c’Ubushinwa kiriko kirashigikira iyubakwa ry’amasoko ntanganguvu hamwe no guteza imbere igiterwa c’umuceri, aho bategekanya kukirima ku buryo bwa kijambere. Bisubiye ngo baraciye irya n’ino ingendo z’abategetsi zakozwe mu Bushinwa, aho akavuga umushikiranganji w’imigenderanire n’ugufashanya hamwe n’umukuru w’Inama Nkenguzamateka y’Uburundi, muri izo ngendo zose ngo baganiriye ibijanye no gutsimbataza imigenderanire iri hagati y’ibihugu vyacu. Ku giterwa c’umuceri, ngo umuceri wo mu Bushinwa urimwe mu Burundi, umwimbu wiyongera incuro zitatu ugereranije n’uwusanzwe urimwa mu Burundi.Ngo ni no muri iyo ntumbero hari intumwa z’Uburundi zagiye mu Bushinwa kugira baje kwiga ingene  uburimyi butunganijwe mu Bushinwa. Vyongeye  ngo bagiye gukomeza kandi imigenderanire mu bijanye n’imico n’akaranga kuko ngo abatimbo bo mu Burundi barakunda kuja mu Bushinwa guteramisha abashinwa kandi ngo barabikunda. Muri ivyo vy’imico, ngo bagiye gukomeza kandi ishure ryigisha ururimi rw’Igishinwa kubera ko basanze iryo shure abarundi barihurumbira. Ku wa 16 Gitugutu 2017, ngo harategekanijwe inama idasanzwe y’umugambwe uri ku butegetsi mu Bushinwa (PCC), aho bazoshiraho inzego nshasha z’uwo mugambwe mu ntumbero yo kubandanya batsimbataza amahoro n’umutekano hamwe n’imigenderanire.Muri uwo mubonano, ngo Prezida NKURUNZIZA yaboneyeho akaryo ko kumukeza muri ayo mabanga yashinzwe yo guserukira igihugu ciwe mu Burundi. Ibikorwa ngo birangurwa n’Ubushinwa mu Burundi ngo birashimishije. Umukuru w’igihugu arashima kandi kubona Ubushinwa bwabandanije gushigikira Uburundi no mu bihe bigoye, aho ibindi bihugu vyari vyahagaritse gufashanya n’Uburundi. Agasaba Ubushinwa nabwo gushira umutahe mu gisata c’ubutare, mu gihe azomara aserukira igihugu ciwe mu Burundi ngo bazobandanya gukorana neza na Reta y’Uburundi.Tubamenyeshe ko uwo agiye guserukira igihugu ciwe mu Burundi, mu mwaka w’2010, ngo yari umuhanuzi wa mbere mu buserukizi bw’Ubushinwa ngaha mu Burundi. 

Déo Misigaro                                                                                                      

 

 

Umuco w’abarundi ngo uri mu bituma bakunda kunywa inzoga nyinshi

sqqqqHari ibintu bitari bike bituma abantu bakunda kunywa inzoga. Muri ivyo harimwo akamenyero kava ku muco abarundi bafise, aho abakuze iyo bariko baranywa usanga basomya abana babo, aho wasanga iyo bishitse umuntu akagemura haba harimwo inzoga gutyo ugasanga niho abana batanguriye kuzinywa bakiri bato, n’ibindi. Ariko rero abantu benshi ngo ntibazi ko kunywa inzoga nyinshi zaba izemewe n’amategeko canke izitemewe n’amategeko ari uburozi mu bundi kandi ugasanga bazinywa batafunguye. Ingaruka ngo ni nyinshi haba ku magara y’abantu, mu muryango, mu kibano mbere no ku butunzi bw’igihugu. Ku bw’ivyo ngo abantu barakwiye kumenya izo ngaruka mbi zose kugirango bamenye ingingo zibereye bofata ku buzima bwabo no ku neza y’igihugu cose. Ivyo n’ivyashikirijwe n’umuganga Anzuruni Mamboleo ariko arashikiriza icigwa ku mabi afatiye ku kunywa inzoga nyinshi mu ruganda rwateguwe n’ishirahamwe BAPA rwahuza abashingamateka bo mu murwi wamaho ujejwe ibibazo vy’imibano. Hari ku wa 8 Nyakanga 2017. Hari ibintu bitari bike bituma abantu bakunda kunywa inzoga. Muri ivyo harimwo akamenyero kava ku muco abarundi bafise, aho abakuze iyo bariko baranywa usanga basomya abana babo, aho wasanga iyo bishitse umuntu akagemura haba harimwo inzoga gutyo ugasanga niho abana batanguriye kuzinywa bakiri bato, n’ibindi.

Ariko rero abantu benshi ngo ntibazi ko kunywa inzoga nyinshi zaba izemewe n’amategeko canke izitemewe n’amategeko ari uburozi mu bundi kandi ugasanga bazinywa batafunguye. Ingaruka ngo ni nyinshi haba ku magara y’abantu, mu muryango, mu kibano mbere no ku butunzi bw’igihugu. Ku bw’ivyo ngo abantu barakwiye kumenya izo ngaruka mbi zose kugirango bamenye ingingo zibereye bofata ku buzima bwabo no ku neza y’igihugu cose. Ivyo n’ivyashikirijwe n’umuganga Anzuruni Mamboleo ariko arashikiriza icigwa ku mabi afatiye ku kunywa inzoga nyinshi mu ruganda rwateguwe n’ishirahamwe BAPA rwahuza abashingamateka bo mu murwi wamaho ujejwe ibibazo vy’imibano. Hari ku wa 8 Nyakanga 2017. Umuyobozi ajejwe kurwanya indwara ngendanwa kandi zitandukira mu bushikiranganji bw’amagara y’abantu, Jeanine Ahinkamiye yamenyesheje ko hari ibintu vyinshi bituma abantu banywa inzoga nyinshi kandi hakiri kare. Muri ivyo ngo harimwo ukutamenya ko inzoga zirenze urugero ari mbi, ukutagira ico ukora, umuco ufatiye k’ukugemura canke uguterera inzoga nyinshi, n’ibindi. Ku bwiwe ngo kenshi na kenshi abantu benshi banywa inzoga zirenze urugero kugirango biyibagize ingorane, bahunge ibibazo, binezereze n’abagenzi, bumve neza mu mibiri yabo, bumve amahoro, birinde uburwanabi, canke iyo ari nk’umuntu atinya canke afise isoni azinywa kugirango yubahuke, n’ibindi. Eka ngo hari n’imigani imwe imwe yerekana ingene inzoga zibonwa n’abarundi canke mu kibano, ngo akayoga kavuye ibunyongera, n’ibindi. Ingaruka mbi rero ngo ni nyinshi ku bijanye n’ibidukikije, ku magara y’abantu kuko benshi mu bazinywa ngo baba bagifise imyaka yo gukora. Mu cirwa cakozwe ngo abantu bangana n’ibice 84% bemeye ko banywa inzoga iminsi yose, ibice 74% bakazinywa kubera abagenzi babo hamwe n’ibice 17% bazinywa kubera abavyeyi babo.Abanywa inzoga nyinshi baragabishwa ku nkurikizi mbi zazo 
Muganga Anzuruni yamenyesheje ko ukunywa inzoga nyinshi bifise ingaruka mbi nyinshi ku magara y’abazinywa.

Muri izo ngo ni uko inzoga ziheza zikonona ibihimba bihambaye kurusha ibindi mu buzima bw’umuntu. Ivyo navyo ngo ni nk’igitigu, umutima, amafyigo hamwe n’umutwe cane cane ubwonko. Ivyo bihimba rero ngo birwaye ngo umuntu nta mahirwe yo kubaho igihe kirekire aba afise, ico bita ivyizigiro vyo kuramba ngo bica bigabanuka. Eka si ivyo gusa, ngo inzoga ziratuma umuntu arwara indwara ya kanseri. Iyo umukenyezi yibungenze akanywa inzoga ngo imbanyi irashobora gukoroka canke ugasanga umwana yagize ibibazo bitandukanye nk’ibihimba vyiwe ugasanga ntibimeze uko vyategerezwa kumera bivuye ku nzoga. Ngo hari abantu banywa inzoga nyinshi zikabatuma baja mu busambanyi batikingiye gutyo bakahakura indwara ya SIDA canke izindi ndwara zifatira mu bihimba vy’irondoka, ibihimba vyo mu mutwe birononekara gutyo ugasanga umuntu umengo asigaye ameze nk’umusazi, hari abasinzira ntibikangure iyo banyoye nyinshi, abavuga menshi, abiyegereza abantu kandi bidakenewe, urupfu ruza giturumbuka kubera inzoga, amasanganya aba menshi kuko hari abarwana, abicana mbere hari n’abiyahura kubera inzoga gusa.Muganga Anzuruni Mamboleo yamenyesheje ko iyo umuntu akunda kunywa inzoga nyinshi itunga ry’umuryango rica ricumbagira, agatangura gufata nabi umufasha wiwe canke abana biwe, ashobora gukubita umugore, kumwirukana eka ngo nta mutekano uheza ngo urangwe muri uwo muryango. Iyo umuntu yarwaye rero bivuye ku nzoga nyinshi ngo ayo mafaranga yivuzako araheza akava muri amwe yofashisha umuryango. Kandi ngo n’igihugu kiraheza kikahahombera kubera kiba kiriko kirasohora imiti izimvye cane. Ikindi naco ngo umuntu w’imborerwa usanga ari ingorane mu kazi kuko usanga atako agishobora kubera aguma yiyumvira inzoga gusa gutyo bigatuma yirukanwa mu kazi. Ku bwa muganga Anzuruni, ngo inzoga iza ubugira kabiri mu bintu bihitana abantu cane inyuma y’itabi kuko ngo hariho abantu ibihumbi 23 bapfa ku mwaka kubera inzoga ziba zatumye barwara indwara ya kanseri, urusina n’izindi. Ariko rero umuntu yama ari umuntu. Ngo nta miti ihari kugirango umuntu ahebe inzoga gusa ngo n’ukumufasha bukebuke, ukamwumviriza gushika akubwiye ingene anywa inzoga n’igituma gutyo hagakwirikira kumwereka bukebuke ingene yoziheba.

Estella Niyongere

 

 
Ouvrir