Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Prezida NKURUNZIZA arashimira abo bose baterereye kugira ngo itora ry’Ibwirizwa Shingiro rigende neza

 

SDSDUmukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA yarashimye cane ingene itora ry’Ibwirizwa Shingiro ryatunganijwe mbere aca aboneraho n’akaryo ko gushimira abo bose baterereye kugira ngo ico gikorwa kirangurwe mu mahoro n’umutekano ntangere. Ivyo yabishikirije inyuma y’aho yari ahejeje ari kumwe n’umutambukanyi wiwe gutora Ibwirizwa Shingiro.  Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA yarashimye cane ingene itora ry’Ibwirizwa Shingiro ryatunganijwe mbere aca aboneraho n’akaryo ko gushimira abo bose baterereye kugira ngo ico gikorwa kirangurwe mu mahoro n’umutekano ntangere. Ivyo yabishikirije inyuma y’aho yari ahejeje ari kumwe n’umutambukanyi wiwe gutora Ibwirizwa Shingiro.  Aho hari ku wa 17 Rusama 2018 i Buye muri komine Mwumba, intara ya Ngozi ari nayo ntara avukamwo.Ku bw’ Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA ngo igikorwa yari ahejeje kurangura hamwe n’umutambukanyi wiwe cerekena ugukunda igihugu. Ngo ugutora ni ikimenyetso c’abarundi bose cerekana ko bategerezwa gutahura ko ari bo bishingira amategeko abagenga. Ngo umurundi wese ategerezwa kumenya ko ategerezwa guterera mw’iterambere ry’igihugu ciwe. Prezida  NKURUNZIZA yarashimiye Imana Mushoboravyose yafashije abarundi kugira ngo ayo matora yari arindiranywe igishika na benshi abe mu mutekano ntangere. Ngo abarundi bose bakwije imyaka yo gutora barashoboye kwitorera Ego canke Oya mu kwemeza canke guhakana Ibwirizwa Shingiro ryabo. Ikindi Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA yibukije, ngo ni uko isubirwamwo ry’Ibwirizwa Shingiro ryasabwe n’abarundi bonyene ubwabo aho kuva mu mwaka w’2013 hatanguye kuba inama z’imigambwe n’abari mu mashirahamwe adaharanira ivyicaro vya poritike n’abaserukira amadini. Ngo ivyavuye muri izo nama vyaciye vyunganirwa n’ivyashikirijwe n’abarundi mu gihe umurwi w’igihugu ujejwe gutunganya ibiganiro (CNDI) wabumviriza maze ukagira icegeranyo cagaragaje ko abarundi bipfuza ko hari bimwe bimwe vyohindurwa mw’Ibwirizwa Shingiro ryari rihari.Muri ico kiganiro yahaye abamenyeshamakuru yarangije ashimira abarundi bose bitavye amatora hakiri kare mbere aca anasaba abo bose batari bwashike ahari utuzu tw’amatora kwihuta kugira ngo barangure ico gikorwa c’iteka kuri bo ubwabo no ku gihugu.
Nathan Ntahondi

Ouvrir