Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Impunzi z’abarundi ziri mu gihugu ca Tanzaniya ziriko ziratahuka ku bwinshi

pitaKw’igenekerezo rya 10 Ndamukiza 2018, Umukuru w’igihugu c’Uburundi Petero NKURUNZIZA yarakiriye mu biro iwe uwuserukira ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi   kw’isi HCR  Filippo Grandi mu ntumbero yo kuvugana isbijanye n’impunzi z’abarundi ziri mu karere.Kw’igenekerezo rya 10 Ndamukiza 2018, Umukuru w’igihugu c’Uburundi Petero NKURUNZIZA yarakiriye mu biro iwe uwuserukira ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi   kw’isi HCR  Filippo Grandi mu ntumbero yo kuvugana isbijanye n’impunzi z’abarundi ziri mu karere.Mu nyuma y’uwo mubonano icegera c’umuvugizi w’umukuru w’igihugu Alain Diomede Hakizimana yamenyesheje ko urwo rugendo rwari rugamije kwirabira ikibazo c’impunzi  uko cifashe.Umukuru w’igihugu Petero NKURNZIZA ngo yaramumenyesheje amumenyesha ko impunzi ziriko zirataha ku bwinshi cane cane ziva mu gihugu ca Tanzaniya kuko basanzwe bafitaniye imigenderanire myiza n’ikimenyamenya  ni uko bahora baragiranira inama.

Ariko naho biri uko,  ngo haracari ikibazo ku mpunzi ziri mu gihugu c’Urwanda kuko n’iyo bifuje gutaha abategetsi bababera intambamyi.Yabandanije amumenyesha ko boraba neza ibiharuro bitangwa  bijanye n’ibitigiri vy’impunzi kuko bidaha ishusho nziza HCR.Filippo Grandi nawe ngo yarashimiye Reta y’Uburundi ukuntu yitaho impunzi, amwemerera ko azishikira  mu ntara ya Ngozi muri komine Kiremba aho zocumbitse.Yaranamwemereye ko bariko baritegurira gufasha mu bikorwa vyo gutahukana impunzi mu kwegeranya amafaranga yo kuzifasha kuko iyo bariko baronona ibidukikije ari ibihugu bihahombera.Aca anamwemerera ko bagiye gusubiramwo iyandikwa ry’impunzi kugira baronke ibitigiri nyakuri narirya hariho abariko barataha.Yamumenyesheje kandi ko urwo rugendo atarugize mu gihugu c’uburundi gusa  ahubwo ko yaciye muri Repuburika iharanira demokarasi ya Kongo (RDC) no mu Rwanda aho baganiriye n’umukuru w’igihugu c’Urwanda ibijanye n’impunzi z’abarundi ziri mu Rwanda nyene,  amumenyesha ko amakambi y’impunzi atohindurwamwo amakambi ya gisirikare.Ngo uwo mushitsi akaba   yasavye Umukuru w’igihugu ko hatunganywa ibiganiro hagati ya Reta y’Uburundi n’iy’Urwanda hamwe n’ishirahamwe HCR kugira ikibazo c’impunzi z’abarundi ziri mu Rwanda gitorerwe inyishu. 


Filippo Grandi arongoye HCR aratera intege impunzi azihanura gukora imigambi yo kwiteza imbere
Kw’igenekerezo rya 11 Ndamukiza 2018,bukeye bw’aho Filippo Grandi arongoye HCR yakirwa n’Umukuru w’igihugu, yaragize urugendo rwamushikanye hagati mu gihugu aho yashoboye gushika mw’ikambi y’impunzi y’i Musasa ,muri komine Kiremba ,intara ya Ngozzi isanzwe irimwo impunzi z’abanyekongobahamaze imyaka 11,ari naho yahuri n’abaserukiye impunzi zo mu amakambi y’aho i Musasa ,Gasorwe n’i Bwagiriza.Bakaba baramutuye ingorane bafise, nawe abarabaha inyishu zimwz zimwe yongera aranabatekerera impanuro zizobafasha kwiteza imbere.Ayo makuru tukazoyagarukako mu nomero ikurikira.

Josélyne  Ndayegamiye na

Epitace Nduwayo 
                          

 

Ouvrir