Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Abadandaza bose basabwa kuza baratanga ama fagitire bahawe n’ikigo OBR ku bidandazwa bagurisha

DSC 0403Ikigo kijejwe gutororokanya amakori n’amatagisi (OBR ) gisaba  abadandaza bose kuza baratanga amafagitire bahawe n’ico kigo nyene ku bidandazwa bagurisha, abatazovyubahiriza nabo bakazotangishwa ihadabu ingana n’ibice 20 kw’ijana (20%)  vy’ikiguzi.Ikigo kijejwe gutororokanya amakori n’amatagisi (OBR ) gisaba  abadandaza bose kuza baratanga amafagitire bahawe n’ico kigo nyene ku bidandazwa bagurisha, abatazovyubahiriza nabo bakazotangishwa ihadabu ingana n’ibice 20 kw’ijana (20%)  vy’ikiguzi.Ivyo vyashikirijwe na Jean Berchmas Niyonzima ajejwe igisata co gutoza amakori  ava mu gihugu hagati mu kigo OBR, mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ku bijanye n’ingingo ya 70 y’itegeko inomero 1 /28 ryo ku wa 31 Kigarama 2017 ritegekanya amafaranga azokoreshwa na  Reta y’Uburundi  mu mwaka w’2018 azotozwa abadandaza . Hari kw’igenekerezo rya 27 Ruhuhuma 2018.

Nk’uko Jean Berchmas Niyonzima yabimenyesheje muri ico kiganiro, ngo abadandaza badatanga amafagitire kuvyo bagurishije bazotangishwa ihadabu ringana n’ibice mirongo ibiri kwijana (20%) ry’ikiguzi nayo ngo abatangakori bose b’itagisi nyogeragaciro (TVA)  bazokwirengagiza gutanga fagitire  yerekana iyo tagisi kuvyo badandaje, ko iruhande y’ihadabu y’ivyo bice mirongo ibiri kwijana (20%) hongerwako ibice ijana kw’ijana (100%) vy’iyo tagisi. Niko guca amenyesha ko ayo mahera atari ayabo ahubwo ko ari y’abaguzi babashikiriza kugira nabo bayashikane mu kigega ca Reta. Ikigo OBR rero ngo carabimenyekanishije kibicishije mu makete komiseri mukuru ajejwe  ico kigo  yarungikiye  abadandaza bose bo mu gihugu hagati rimenyesha ko iyo fagitire  yagiye mu ngiro kuva igenekerezo  rya 1 Nzero 2018. Yarongeye aramenyesha ko ikigo OBR  kiriko kiraca hose ku nzu ku nzu  y’umudandaza kimumenyesha  ayo mategeko ingene ameze kugira ngo uwo mudandaza ntazokwicuze. Ayo mategeko rero ngo araremereye kuko asaba ko kira kintu  umudandaza agurishije  yandika iyo fagitire hanyuma n’umuguzi nawe nyene  akayitahana bivanye n’uko nawe nyene ayikenera cokimwe n’abadandaza. Umuntu uwo ariwe wese rero ngo afise uburenganzira  bwo kuronka iyo fagitire kuko ngo iryo tegeko ryerekeye abantu bose yaba umudandaza muto canke mukuru .Yarangije asaba abamenyeshamakuru gufasha ikigo OBR kumenyesha abadandaza bo ngaha mu gihugu harimwo n’abanyamahanga bahakorera  ko iryo tegeko ryamaze kuja mu ngiro kandi ko hatogira uwovuga ko atavyo yamenye, nayo uwuzofatwa nawe azofatwe ku caha azi ko yakoze. Mu bibazo abamenyeshamakuru babajije, barashatse kumenya ko iryo tegeko riraba abadandaji bose harimwo n’abadandaji bato bato, mu nyishu bahawe barababwiye ko riraba uwariwe wese afise ico adandaza, ngo niyo hibonekeza utugorane mu badandaza bizoba vyagoye, ikigo OBR kizotanga intumbero yingene abo bantu bokwigenza kugira bamenyekanishe ivyo badandaje. Ngo igikenewe ni uko amatagisi yotorwa nk’uko bitegerezwa bigaca mukumenyekanisha ivyo badandaje biciye mu mafagitire. Ikindi naco bashatse kumenya nuko abadandaza bahora batanga ikori mu gisagara ca Bujumbura ariko bataritanga muri OBR iryo tegeko ribaraba. Abo rero nabo nyene ngo rirabaraba kuko itagisi batanga bayitanga bisunze ibitabu bandikamwo ivyo binjije. Abanyagihugu rero ngo bomenyera ko kwandika fagitire ari umugenzo mwiza kugira ngo Reta canke « Mairie » imenye ivyo umudandaza yinjije no kumenya ikori izomuca biciye muri fagitire.

Evelyne Niyonzima na 

Livingstone Ndayizeye(yimenyereza)

 

Ouvrir