Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Komine Mwumba Denise NKURUNZIZA yaragendeye irerero ry’impfuvyi n’ ibitaro vy’i Buye

KANYAANNNKw’igenekerezo rya 2 Nzero 2018 umutambukanyi w’Umukuru w’igihugu, Denise NKURUNZIZA yaragendeye   abarwayi bo mu bitaro vy’i Buye, muri komine Mwumba, intara ya Ngozi,  mu ntumbero yo kubifuriza umwaka mushasha muhire w’2018. Akaba yari yibangikanije agakemanyi  kagizwe n’ibifungurwa n’ibinyobwa. Mw’ijambo yashikirije ico gihe, Umutambukanyi w’Umukuru w’igihugu yaramenyesheje ko yashatse gusangira umwaka mushasha w’2018 n’abarwayi bo mu bitaro vy’aho i Buye  ngo kuko kugira  umunsi mukuru mwiza ari ugusabikanya n’abandi. Yaboneyeho akaryo ko gutera akamo abantu bose babishoboye ngo basabikanye n’abandi cane cane abatishoboye, iyo habaye iminsi mikuru. Uwo munsi nyene yaragendeye irerero ry’impfuvyi “Umusamariya w’imbabazi” ry’i Buye, mu ntumbero yo kubifuriza nabo nyene umwaka muhire w’2018,  yabashiriye ibinyobwa. Umutambukanyi w’umukuru w’igihugu akaba yaramenyesheje ko iryo rerero rifise abana 25 bakiri bato cane, hakaba hari n’abandi 3 bariko barakura barezwe aho nyene kubera batagira nyina ariko bafise se adashoboye kubitaho. Mu barezi b’abana bo muri iryo rerero harimwo abigeme bahejeje amashure, ariho umutambuka w’umukuru w’igihugu yaboneyeho akaryo ko gutera akamo abarangiza amashure kutagaya akazi baronse.Kw’igenekerezo rya 2 Nzero 2018 umutambukanyi w’Umukuru w’igihugu, Denise NKURUNZIZA yaragendeye   abarwayi bo mu bitaro vy’i Buye, muri komine Mwumba, intara ya Ngozi,  mu ntumbero yo kubifuriza umwaka mushasha muhire w’2018.

Akaba yari yibangikanije agakemanyi  kagizwe n’ibifungurwa n’ibinyobwa. Mw’ijambo yashikirije ico gihe, Umutambukanyi w’Umukuru w’igihugu yaramenyesheje ko yashatse gusangira umwaka mushasha w’2018 n’abarwayi bo mu bitaro vy’aho i Buye  ngo kuko kugira  umunsi mukuru mwiza ari ugusabikanya n’abandi. Yaboneyeho akaryo ko gutera akamo abantu bose babishoboye ngo basabikanye n’abandi cane cane abatishoboye, iyo habaye iminsi mikuru. Uwo munsi nyene yaragendeye irerero ry’impfuvyi “Umusamariya w’imbabazi” ry’i Buye, mu ntumbero yo kubifuriza nabo nyene umwaka muhire w’2018,  yabashiriye ibinyobwa. Umutambukanyi w’umukuru w’igihugu akaba yaramenyesheje ko iryo rerero rifise abana 25 bakiri bato cane, hakaba hari n’abandi 3 bariko barakura barezwe aho nyene kubera batagira nyina ariko bafise se adashoboye kubitaho. Mu barezi b’abana bo muri iryo rerero harimwo abigeme bahejeje amashure, ariho umutambuka w’umukuru w’igihugu yaboneyeho akaryo ko gutera akamo abarangiza amashure kutagaya akazi baronse.

Aline Kanyana

 

Ouvrir