Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Reta n’abikorera ivyabo begwa n’iyinjira ry’Uburundi mu muryango wa EAC baririmbuye

 

DSC07088vvUmushikiranganji ajejwe gukurikirana iyinjira ry’Uburundi mw’ishirahamwe ry’Afrika y’Ubuseruko, Isabelle Ndahayo yarashikirije ku wa 31 Mukakaro 2017 icegeranyo c’ivyaranguwe mu mezi atandatu aheze ya mbere y’umwaka w’2017 aho yamenyesheje ko ibikorwa vyabo biriko bigenda neza mbere abakorera mu bisata vya Reta n’abikorera ivyabo begwa n’umugambi w’iyinjira ry’Uburundi mw’ishirahamwe ry’ibihugu vya Afrika y’ubseruko EAC vyirimbuye bagakubitiza agatima mpembero ku ntambwe Ubrundi bugezeko yo,kwinjira muri uwo muryango wa EAC.Umushikiranganji ajejwe gukurikirana iyinjira ry’Uburundi mw’ishirahamwe ry’Afrika y’Ubuseruko, Isabelle Ndahayo yarashikirije ku wa 31 Mukakaro 2017 icegeranyo c’ivyaranguwe mu mezi atandatu aheze ya mbere y’umwaka w’2017 aho yamenyesheje ko ibikorwa vyabo biriko bigenda neza mbere abakorera mu bisata vya Reta n’abikorera ivyabo begwa n’umugambi w’iyinjira ry’Uburundi mw’ishirahamwe ry’ibihugu vya Afrika y’ubseruko EAC vyirimbuye bagakubitiza agatima mpembero ku ntambwe Ubrundi bugezeko yo,kwinjira muri uwo muryango wa EAC.Ndahayo yamenyesheje ko batunganije uruganda kugira bace hirya no hino umugambi ujanye n’iyinjira ry’Uburundi mu muryango w’ibihugu bigize Afrika y’Ubuseruko mu ntumbero yo guhimbaza imyaka cumi iheze uburundi bwinjiye mu muryango w’ibihugu bigize Afrika y’ubuseruko EAC.

 Ngo ivyo bikorwa vyabaye akaryo keza ku bafata ingingo za poritike ; ubushikiranganji butandukanye ; abikorera ivyabo hamwe n’abahurikiye mu mashirahamwe adaharanira ivyicaro vya poritike ko bokubitiza agatima mpembero ku ntambwe Uburundi bugezeko mu bijanye n’iyinjira ryabwo mu muryango w’ibihugu bigize Afrika  y’ubuseruko  n’ingorane bwagiye buragira. Yaravuze kandi ko batunganije uruganda rwo kumenyekanisha ibijanye n’urudandazwa njabukambibe n’ishirwa mu ngiro ry’umugambi w’akarere kamwe ko gutorezwamwo amakori n’amatagisi mu ndinganizo imwe no ku rugero rumwe mu muryango w’ibihugu bigize Afrika y’ubuseruko rwatunganijwe mu ntara ya Muyinga. Ngo baratanguje icese ihiganwa rishingiye kwandika ivyese ku muryango w’ibihugu bigize Afrika y’ubuseruko mu mwaka w’2016. Yaravuze kandi ko batanguje ku mugaragaro ihiganwa mu bjanye no gucapa ikimenyetso tsitso kiranga umuryango w’ibihugu bigize Afrika y’ubuseruko hamwe n’ibimenyetso cumi biranga inzego n’amashirahamwe awukomokako. Ngo harabaye kandi itunganywa ry’ikiganiro « Tumaranirungu » ku bijanye n’iyinjira ry’Uburundi mu muryango wa EAC, bongera bakomeza kwigisha no kumenyekanisha ibijanye n’umuryango wa EAC.Isabelle Ndahayo yamenyesheje kandi ko iruhande y’ivyo bikorwa nyamukuru vyaranguwe, ubushikiranganji bwashoboye gutunganya ibijanye no guhagarikira inyungu z’Uburundi haba mu nama zategekanije canke zidategekanijwe n’amategeko mu muryango wa EAC hamwe  n’itunganywa ry’uruganda ku rwego rw’igihugu kugira hashobore kwemezwa umugambi ujanye no guteza imbere amaposita hamwe no gukarihiriza ubwenge abakozi ba Reta hamwe n’abikorera ivyabo mu bijanye no kworohereza uruja n’uruza rw’ibidandazwa mu muryango wa EAC. Ngo barakurikiranye ibijanye n’ishirwa mu ngiro ry’ingingo  zaba izafashwe n’Inama y’abakuru b’ibihugu bigize Afrika y’ubuseruko canke inama y’abashikiranganji bajejwe imigabo n’imigambi y’uwo muryango. 

Thérèse Niyonkuru                                                                       

 

Ouvrir