Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Mu ntara ya Bujumbura : vPrezida NKURUNZIZA ahamagarira abanyagihugu kwijukira ibikorwa vy’iterambere no gukingira ibidukikije

kahhhMu rugendo Umukuru w’igihugu Petero NKURUNZIZA yagize ku magenekerezo ya 25 na 26 Mukakaro 2017, mu makomine ya Mutimbuzi, Mugongo-Manga, Nyabiraba na Kanyosha akukira intara ya Bujumbura, aho yifatanije n’abanyagihugu mu bikorwa vy’iterambere akongera agatera iteka ibirori vyo kwinjira inyubakwa zitandukanye zaho ziri mu zategekanijwe kwinjirwa mu gihe abarundi bariko bahimbaza imyaka 55 irangiye baronse intahe yo kwikukira, yarabateye akamo ngo bijukire ibikorwa vy’iterambere, bakingire ibidukikije, bavyare n’abo bashobora kurera.

Komine Mutumbuzi
Kw’igenekerezo rya 25 Mukakaro 2017 Prezida NKURUNZIZA yarifatanije n’abanyagihugu bo ku mutumba Gasenyi, zone Rubirizi, komine Mutimbuzi mu mu bikorwa rusangi ku mashure abiri ariko arubakwa rimwe rikaba ari Gasenyi ya mbere irindi rikaba ari ishure bita « la Préférence. Ivyo bikorwa vy’uwo munsi vyari ivyo kuvanga isima n’urucekeri mu ntumbero yo gukomeza hasi mu masomero agize ishure Gasenyi I nayo akaba ari atandatu. Yarongeye yugurura ishure shingiro «Kinyinya ya Kabiri » (Kinyinya II) rishasha ryo muri zone Rukaramu. Ishure « la Préfèrence » naryo rigizwe n’ibirasi icenda rizoba ririmwo amasomero atatu y ‘abimenyereza « maternelle » n’atandatu kuva mu mwaka wa mbere gushika mu wa gatandatu w’amashure mato mato hakiyongerako n’ibiro. Ngo bategekanya kuzubaka n’ayandi masomero.Ibiro vy’Umukuru w’igihugu bikaba bibaterera amabati, isima hamwe n’ivyuma bakoresha. Mw’ijambo Umukuru w’igihugu yashikirije abari ngaho yarakengurukiye abanyagihugu ku bikorwa vy’iterambere batunganya mu kwubaka inyubakwa zitandukanye. Yaciye ahanura abanyagihugu bo muri iyo ntara ya Bujumbura kubumbatira amahoro n’umutekano, abasaba kuvyara abo bashoboye kurera kandi bakijukira gukingira ibidukikije. Yarasavye abanyagihugu kwirinda guharika , abubakanye nabo bakandikwa mw’ikomine. Umukuru w’igihugu akaba yaciye yemerera amafaranga angana n’ibihumbi mirongo itatu ku munyeshure umwe umwe muri batanu ba mbere bo mu mwaka w’indwi biga kuri iryo shure aho yaciye ashira umukono mu gitabu c’iteka. Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA hanyuma yaciye atanga imfashanyo kuri ba ntahonikora bo mu mazone ane ya komine Mutimbuzi bashika ku miryango 200 . Iyo mfashanyo ikaba yari igizwe n’imifuko 105 y’umuceri.  Imbere yaho buramatari w’Intara ya Bujumbura Nadine Gacuti yari yarashikirije ijambo ryo guha ikaze Umukuru w’Igihugu Petero Nkurunziza ariko yifatanya n’abanyagihugu bo muri zone Rubirizi mu bikorwa vy’iterambereUmukuru w’igihugu aho yamukengurukiye ku kuntu yitanze kugira intara ya Bujumbura ironke amahoro n’umutekano n’ukuntu yitanze kugira babe bariko barinjira iyo nyubakwa akaba yasavye ko yobandanya ababa hafi mu guteza imbere iyo ntara.Yarongeye ashimira imvukira zagiye zirafasha mu bikorwa bitandukanye aca abamenyesha ko babateguriye impapuro z’iteka, bakaba baciye bazishikirizwa n’Umukuru w’Igihugu. Ishirahamwe ry’imvukira ry’ntara ya Bujumbura rikaba ryaciye rigabira umukuru w’igihugu inka hamwe n’ivyimburwa bitandukanye, ishirahamwe ry’abakenyezi « Dukundane » rimugabira impene , ishirahamwe ry’imvukira za zone Rukaramu nazo zimushikiriza ingabire y’ inka.

Komine Mugongo-manga,  Nyabiraba na Kanyosha

Kw’igenekerezo rya 26 Mukakaro umukuru w’igihugu c’Uburundi Petero NKURUNZIZA yaragendeye amakomine ya Mugongo-manga ,Nyabiraba na Kanyosha yo mu ntara ya Bujumbura ari kumwe n’umushikiranganji w’iterambere ry’amakomine Jeanne d’Arc Kagayo, n’abashingamateka n’abakenguzamateka batowe mu ntara ya Bujumbura. Yatanguriye urugendo rw’uwo munsi muri komine Mugongo-Manga aho yuguruye ishure ry’imyuga riri ku musozi Gitwe muri zone Jenda rifise amasomero 6 aca aha n’imfashanyo y’umuceri imiryango yaba ntahonikora 100 aho umwe wose waronka ibiro 12 n’i gice. Mw’ijambo ry’uwo munsi, Presida NKURUNZIZA yahamagariye abanyagihugu bo mu ntara ya Bujumbura kwijukira ibikorwa vy’iterambere abanyeshure bari mu buruhuko bafashanye n’abavyeyi bategure iyindi migambi y’iterambere. Yabandanirije urugendo muri komine Nyabiraba aho yifatanije n’abanyagihugu mu bikorwa vyo kuvanga isima n’amabuye bariko bakoresha mu kwubaka ishure ry’imyuga rizoba rigeretswe gatatu harimwo n’ikibanza c’inama. N’aho nyene yaratanze imfashanyo y’umuceri kuri ba ntahonikora aho yahaye imiryango igera ku 259 .Urugendo yarurangirije muri zone Kiyenzi komine Kanyosha, umusozi wa Musugi aho yuguruye icese inzu yubatswe mu buhinga bwa none igeretswe abiri izokoreramwo Zone Kiyenzi ikaba irimwo ibiro vy’inyamiramabi (OPJ), ikibanza c’inama n’ikibanza c’aho bigira ibijanye n’ubuhinga bwa none. Umukuru w’igihugu akaba yarabashimiye kuri iyo nyubakwa yavuye mu maboko yabo nziza cane.Yabahamagariye kuzibira ibihengeri vyose bicamwo abahungabanya umutekano aca araha ba ntahonikora bagera ku miryango 300 umwe wese akaba yaronka ibiro 12 n’igice nk’uko yabigize mu yandi ma komine. Imvukira za zone Kiyenzi zihurikiye mw’ishirahamwe ANADECO bakaba baramugabiye ingabire y’inka bise Iyamahoro.

Komine Isare
Kw’igenekerezo rya 28 Mukakaro 2017,Umukuru w’igihugu Petero NKURUNZIZA yaragendeye komine Isare, mu ntara ya Bujumbura aho yateye iteka ibirori vyo kwugurura icese ishure ry’imyuga ryo mu Rushubi ryubastwe na Reta hamwe n’abanyagihugu rifatwa mu mugongo n’ibiro vy’Umukuru w’igihugu vyatanze intererano y’ibikoresho abanyagihugu badashobora kuronka nk’amabati, isima n’ibindi. Yarifadikanije kandi n’abo banyagihugu mu bikorwa rusangi vyo kuvanga isima n’umusenyi hamwe n’urucekeri vyo kwubaka inzu y’uburaro bwa buramatari w’iyo ntara. Mw’ijambo ryiwe ry’uwo munsi, Umukuru w’Igihugu c’Uburundi, Petero Nkurunziza akaba yabanje gushimira abanyagihugu bo mu ntara ya Bujumbura ingene baguma babumbatira amahoro n’umutekano kandi bakitaho cane n’ibikorwa vy’iterambere. Yarabibukije ko intara ya Bujumbura ari intara yari yarasinzikajwe cane n’ibihe Uburundi bwahitiyemwo vy’intambara ariko ngo ubu harageze ko Imana ibahoza amarira barize. Aho naho Petero NKURUNZIZA akaba yabamenyesheje ko Imana yatanze ubutare atahandi buri kw’isi atari mu ntara ya Bujumbura. Ngo ni bwinshi cane kuko buri mu makomine atandukanye yo muri iyo ntara nko muri komine ya kabezi, kanyosha, isare, mukike, muhuta n’ahandi. Uburundi rero ngo si igihugu gikenye, ngo n’igihugu Imana yahezagiye kandi gitunze. Ku bw’ivyo, yasavye abanyagihugu kwama babumbatiye amahoro n’umutekano gutyo bongere bakunde ibikorwa ngo kuko ijambo ry’Imana rivuga ko ukwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye. Yarongeye abasaba kuja mu mashirahamwe gutyo ngo bagerageze kwubaka inzu nziza impande y’amabarabara meza, araheza abemerera ko azoheza akabaronsa amabati. Twobamenyesha ko mu kuva mu misozi y’intara ya Bujumbura yaciye kwifadikanya n’abanyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura mu bikorwa rusangi vyo kwubaka ishure ry’akarorero ryo muri karitiye Mirango ya 2; hakaba ari muri komine Ntahangwa.
Christine Manirambona
Josélyne Ndayegamiye
Estella Niyongere

 

 

Ouvrir