Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Imigambi y’iterambere irangurwa mu mashure shingiro izokwama yerekanwa icese uko umwaka utashe

nayyUbushikiranganji bw’indero, inyigisho za kaminuza n’ubushakashatsi bwaratanguje icese, kw’igenekerezo rya 28 Ruheshi 2017, iyerekanwa ry’ibikorwa vyaranguwe mu mashure shingiro bifatira ku cigwa gitangwa muri iryo shure cerekeye gutegura no kurangura imigambi y’iterambere. Ibirori vy’uwo munsi vyatunganirijwe kw’ishure shingiro ryo muri zone Rukaramu, muri komine Mutimbuzi iri mu ntara ya Bujumbura bikaba vyari vyatewe iteka n’umwunganirizi w’umushikiranganjji w’indero, inyigisho za kaminuza n’ubushakashatsi, umupfasoni Zuena Irakiza yari yaserukiye umushikiranganji.


Muri iryo jambo, Zuena Irakiza yibukije ko ibirori vy’uwo munsi kwari ugutanguza icese umugirwa bijanye no kwerekana ivyaranguwe n’amashure shingiro mu migambi y’iterambere. Ngo ibirori bene ivyo bizokwama bitunganywa ku mashure uko umwaka utashe. Muri iryo jambo kandi umupfasoni Zuena Irakiza yamenyesheje ko intumbero y’ivyo birori ari ukwerekana ko abarundi batoguma mu vya kera gusa. Ngo abarundi bokubitiza amaso hirya no hino bakarahura ubwenge kugira ngo biteze imbere. Yasavye kwijukira gutegura no kurangura imigambi ijanye no kurima kijambere na cane cane mu gutera imbuto zirobanuye, gutera ku mirongo no gukingira imirima inkukura mu guca imikobeko. Abarundi ngo bokwijukira kworora ibitungwa bito bito nk’impene, intama, inka n’ibindi. Ngo abarundi botegura imigambi mito mito idasaba uburyo bwinshi kugira ngo biteze imbere nko kubumba amatafari, amategura n’ibindi. Eka ngo hari vyinshi vyo gukora nk’imigambi yo mu buhinga bwa none bwo gutumatumanako amakuru. Muri iryo jambo kandi umupfasoni Zuena Irakiza yarateye akamo abarundi ko kwijukira cane umugambi wo kuvyara ku rugero kuko ngo umurindi urenze w’irondoka uzotuma imigambi y’iterambere idashika kw’ihangiro nyakuri. Eka mbere ngo abanyeshure bazokwerekana imigambi irashe bashobora kurangura, ngo ubushikiranganji buzoheza bubafashe kuronka imitahe mito mito.  Yarangije ijambo ryiwe ashimira abo bose bitanga batiziganya kugirango inyigisho zo mw’ishure shingiro zishinge imizi mu gihugu. Twobamenyesha ko imbere y’iryo jambo, habaye ugushinga intahe ku banyeshure bashoboye kurangura imigambi y’iterambere. Kandi ngo ivyo bashoboye gushikako babikesha inyigisho zihagije baronkejwe zerekeye gutegura no gushira mu ngiro imigambi y’iterambere. Ibirori vy’urwo munsi vyatangujwe no kugendera imirima y’umuceri, iyororero ry’ingurube, iyororero ry’amafi bifasha kugaburira abanyeshure bo mw’ishure shingiro rya Rukaramu ya kabiri. Mwomenya ko igenekerezo rya 21 Ndamukiza uko umwaka utashe hazohora hategurwa ibirori vyo kwerekana ivyaranguwe mu mashure shingiro hose mu gihugu.

Nathan Ntahondi

 

Ouvrir