Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Ubumwe ngo nibwo bwatumye abarundi bashobora guhabuza intahe y’ukwikukira

swaaaABARUNDI barahimbaje ku wa 1 Mukakaro 2017, imyaka 55 iheze baronse intahe y’ukwikukira, hari ku wa 1 Mukakaro 1962. Icivugo c’uwu mwaka w’ 2017 kivuga ngo : « Ubumwe no guteramira umutekano w’igihugu niyo nzira irashe yo gutsimbataza intahe y’ukwikukira. » Ibirori nyamukuru vyo guhimbaza uwo munsi mukuru bikaba vyabereye mu gisagara ca Bujumbura birongowe n’umukuru w’igihugu Petero NKURUNZIZA. Ivyo birori vyari vyitabwe n’abategetsi batandukanye bo muri iki gihugu n’umushitsi akaba ari n’icegera ca 2 c’umukuru w’Inama Nshingamateka w’igihugu ca Repuburika iharanira demokarasi ya Kongo( RDC), Rémy Masamba. Hatanguye umugirwa wo gushira ingori z’amashurwe ku ntatemwa y’umuganwa Rudoviko Rwagasore iri ku musozi Vugizo muri komine Mukaza no ku kibanza citiriwe ukwikukira k’Uburundi. Kuri ivyo bibanza vyompi, Prezida NKURUNZIZA n’umutambukanyi wiwe bakaba aribo batanguje uwo mugirwa hakurikira abandi bategetsi n’abanyacubahiro batandukanye. Ibirori vyabandanirije ku kibuga c’inkino citiriwe umuganwa Rudoviko Rwagasore, aho Umukuru w’igihugu akaba na kizigenza mu ntwaramiheto NKURUNZIZA yatanguye kugendura inteko z’abasirikare n’iz’abaporisi bari bitavye ivyo birori, hakurikira idefire y’abakozi bo mu buzi butandukanye bwa Reta n’abikorera ivyabo hahereza idefire y’abasirikare n’abaporisi. Haruhande y’iyo defire, harabaye ibikino bitandukanye vy’ abasirikare basimba bava mu muduga uriko uragenda, abigeme b’imiyabaga mu rurimi rw’igifarasa « majorette » bifadikanya n’abasirikare mu kuryosha ibirori, urukino rw’ugutegana imyereka rw’abaporisi n’intambo zitandukanye ziranga imico y’abarundi. Umukuru w’igisagara ca Bujumbura yarashimiye Prezida NKURUNZIZA yahisemwo kuhahimbariza umunsi wo kwibuka intsizi y’ukwikukira Inyuma y’iyo defire n’udukino two kuryosha ibirori, umukuru w’igisagara ca Bujumbura,Freddy Mbonimpa yarahaye ikaze Umukuru w’igihugu, anamushimira ko yateye iteka igisagara ca Bujumbura mu kuhahimbariza umunsi mukuru w’ukwikura. Yaribukije ko guhimbaza umunsi mukuru w’ukwikura ari akaryo ko gusubiza amaso inyuma hanyuma abarundi bagategura kazoza k’abana n’abuzukuru. Ngo intahe idashigikiwe n’ubumwe yoshobora guca abarundi mu myanya y’intoke bamwe ba sesankuyoze bakaba basasiwe indava. Freddy Mbonimpa yamenyesheje ko mu gisagara ca Bujumbura amahoro n’umutekano bisasagaye, ubu hariko hategurwa ibikorwa vy’iterambere no kugira isuku. Ngo muri ibi biruhuko vy’abanyeshure vyo mu ci, igisagara ca Bujumbura kigiye gutunganiriza ibikorwa bibagenewe bifatanije n’urundi rwaruka. Umukuru w’igisaga ca Bujumbura yarashimiye Umukuru w’igihugu kubona yarashoboye kugirira ikigongwe urwaruka rwari rwafatiwe mu myiyerekano akarufungura. Abarundi basabwa kugira uwabo umugambi wo guteramira umutekano n’uwo gukunda igihugu Mw’ijambo ryiwe, Umukuru w’igihugu,Petero NKURUNZIZA yaribukije abarundi ko bamaze imyaka 55 bahabuje intahe y’ukwikukira. Ngo uwayidushikanyeko Rudoviko Rwagasore n’abana biwe eka n’abamufashije baragandaguwe bunyamaswa. Ngo mbere n’umupfasoni wiwe yapfuye ukuntu kutaramenyekanya. Akaba yamenyesheje ko ubumwe ari ikintu gihambaye cane kuko bwatumye igihugu cikukira. Ngo Imana yaremye abarundi bafise imico n’akaranga bisangije, bafise ururimi rumwe. Ngo nta murundi yavuye mu kirere, ngo bose bafise imiryango. Yahamagariye abarundi kubumbatira Ubumwe kuko abakoroni aribwo babanje gusambura kugira bashobore gufata Uburundi. Ngo mu vyigwa vyakozwe, vyarabonetse ko ubumwe bushobora guhungabanywa n’ibintu 300. Ngo amacakubiri y’ubwoko niyo yasinzikaje igihugu bikaba bizotwara umwanya munini kugira abarundi birogore ako kabi. Ngo abarundi bafashe nka nkama ibiri mu mugambi w’igihugu wo guteramira umutekano n’uwo gukundisha igihugu abanyagihugu, Uburundi buzoronka amahoro n’iterambere birama. Prezida NKURUNZIZA yamenyesheje ko aheruka gutera igikumu kw’ibwirizwa rigenga amakoperative kugira abandanye inzira Rwagasore yari yatanguje yo gushiraho amakoperative. Ngo abarundi bategerezwa kumenya aho barenganijwe, hanyuma bakarenganurwa bibaye ngombwa bagashumbushwa. Umukuru w’igihugu yarahaye udushimwe, abateramiye intahe y’ukwikukira kurusha abandi Umukuru w’igihugu yaciye aha agashimwe ababandanya bafasha gutsimbataza intahe y’ukwikukira. Babiri bambere babaye abakomiseri akaba ari Gabriel Nizigama na Gervais Ndirakobuca bakaba baronse umudari n’amafaranga y’amarundi imiriyoni 2 umwe wese. Yarahaye abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi bakoze neza kurusha abandi, abo nabo bakaba ari :uwuserukira igihugu ca Tanzaniya, Rajabu Hassan Gahama, uwuserukira igihu ca Kenya, Kenneth Nandi Vitisia, uwuserukira Ubushinwa Zhuo Ruisheng, uwuserukira Uburusiya, Geogy V. Todua, umukuru w’ikigega mpuzamakungu citaho uburimyi n’ubworozi FIDA, Nwanze F. Kanayo, umwe wese yaronka ikidari n’amafaranga imiriyoni 2. Umushikiranganji w’ubutungane, Aimé Laurentine Kanyana yaronse umudari n’imiriyoni 2 kubera yahagarariye ukuri. Térence Mbonabuca kubera yitanze mu kwigisha inyigisho zo gukundisha igihugu, yararonse umudari n’amafaranga imiriyoni 2. Koroneri Marc Nimbona na majoro Pascal Minani bararonse umwe wese ikidari n’amafaranga imiriyoni 2 kubera ibikorwa vyiwe vyiza. Angélique Kayobera yararonse ikidari n’amafaranga imiriyoni 2 kubera yitanga mu kwigisha intambo abigeme babayanga bita aba majorette mu rurimi rw’igifaransa. Umuririmvyi Nathacha Ngendabanka n’umutamvyi w’ingoma Abed Duniya bararonse agashimwe k’ikidari n’amafaranga angana 1.500.000 umwe wese. Abasirikare n’abaporisi : Kiraranganya Delvis, Colette Ndayikeza, ajuda Niyonzima, sereja Baremerwa bararonse ibidari n’amafaranga angana 1 500 000 ku bikorwa vyabo vyiza bakora. Abaporisi Kamwenubusa Raphael na Ndamuhawenimana Felix bafashije mu gukingira ubuzima bw’umuhanuzi mukuru mu biro vy’umukuru w’igihugu ajejwe kumenyeshamakuru, Willy Nyamitwe bararonkejwe ikidari n’amafaranga angana umuriyoni. Umusirikare w’ipete rya kaporari shefu Nsazugwimo yaburaniye amatongo y’ikambi y’i Bururi yararonse ikidari n’amafaranga angana umuriyoni. Intara zitatu zerekanye imigambi myinshi zaranguye muri uyu mwaka w’ 2017 zararonkejwe amafaranga : iya mbere ni Makamba yaronse umuriyoni, iya kabiri ni Ngozi yaronse amafaranga angana 750 000, iya gatatu ni Gitega yaronse amafaranga 500 000. Umukuru w’igihugu yarahaye agashimwe abakozi bagize defire neza kurusha abandi nabo aka ari : abo mu Nama Nkenguzamateka         baronse umuriyoni, abo mu bushikiranganji bw’ubudandaji baronse amafaranga 750 000, abo mw’ishirahamwe rijejwe gutwara abantu n’ibintu UTRACOM baronse amafaranga 500 000. Ibirori vyarangijwe n’intambo zitandukanye zo mu mico y’abarundi.

Aline Kanyana

 

Ouvrir