Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Abakenyezi basaba ko ivyiyumviro vyabo vyoshikirizwa mu biganiro bihuza abarundi

therzaAmashirahamwe y’abakenyenzi aratewe amakenga n’uko ivyipfuzo vyabo ku bijanye n’ibibazo igihugu gifise bitazoja mu ngiro kandi n’ibibazo bibahanze ubwabo bitazoronka ibibanza mu biganiro bihuza abarundi. Ivyo vyamenyeshejwe n’umunyamabanga mukuru w’umurwi w’igihugu w’abakenyenzi Jeanne Mpfayuguhora kw’igenekerezo rya 9 Rusama 2017. Umunyamabanga mukuru aserukira amashirahamwe uhurikiyemwo abakenyezi bo mu mashirahamwe atandukanye (Groupes femmes) nk’uko yabimenyesheje ngo ivyo biri gutyo mu gihe amategeko y’igihugu, ayo mu karere mpuzamakungu atomoye kuko afata ku rugero rumwe abagabo n’abakenyezi, ngo aho akaba ari Ibwirizwa Shingiro ry’Uburundi, amasezerano mpuzamakungu y’agateka ka zina muntu, ingingo y’1325 y’ishirahamwe Mpuzamakungu ku bakenyezi yerekeye amahoro n’umutekano n’ibindi. Ngo kuri izo mvo zose uwo murwi w’abakenyezi usaba abaserukira abakenyezi b’abarundikazi bogenda bigenga batagiye baserukira imigambwe n’amashirahamwe yigenga. Ngo basaba kandi ko abaserukira abakenyezi muri ivyo biganiro n’abahinga babo ko bofatwa nk’abandi bazoba batumiwe muri ivyo biganiro Ngo barasaba kandi ko igitigiri c’ababaserukira cova kuri 14 kikaja kuri 30 kuko ariho vyoringanira n’ibice 30 kw’ijana bitegekanijwe mw’Ibwirizwa Shingiro. Yaravuze kandi ko naho biri uko ngo uwo murwi w’abakenyezi ushimishwa n’uko umutekano wifashe mu gihugu cose. Ngo barasaba abakuru b’igihugu bo mu karere kwishikira mu Burundi kugira birabire bonyene ingene umutekano wifashe gutyo bakureho ibihano vyafatiwe Uburundi ahanini bisinzikaza abakenyezi n’abana. Barongeye barasaba ko abahunze igihugu bohungurwa bafatiye kuvyo abakenyezi bakeneye. Ngo uwo murwi w’abakenyezi usaba ko abagirizwa ivyaha bohanwa hakurikijwe amategeko. Ngo barasaba umurwi CVR na CNDI gukora mu ntumbero yo gushira ahabona abakoze amabi mu bwicanyi bwabaye mu Burundi kuva bwikukira gushika mu mwaka w’2017. Barongeye barasaba ko Ibwirizwa Shingiro ryohinyanyurwa na cane cane mu ntumbero yo guteza imbere abakenyezi. Aho ngo ni nko mw’Ibwirizwa Shingiro hokwubahirizwa ibice 30 vy’abakenyezi. Yaramenyeheje kandi ko umurwi w’abakenyezi usaba abapfasoni b’abakuru b’igihugu vyo mu karere gufata nkama mu gutorera inyishu amatati y’abarundi mu guhuza imirwi y’abakenyezi bo hagati mu gihugu n’abarundikazi baba hanze canke abahunze.

Thérèse Niyonkuru

                                               

Ouvrir