Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Umukuru w’Inama Nkenguzamateka yarakiriye uwuserukira Reta zunze Ubumwe z’Amerika mu Burundi

bnghUmukuru w’Inama nkenguzamateka Réverien Ndikuriyo yarakiriye mu biro iwe uwuserukira Reta zunze Ubumwe z’Amerika mu Burundi Anne Casper. Nkuko umuvugizi w’umukuru w’Inama Nkenguzamateka stella Budiriganya yabimenyesheje, ngo nkuko bwari bubaye ubwa mbere uwuserukira Reta zunze Ubumwe z’amerika agendeye Umukuru w’Inama Nkenguzamateka ngo yari aje kugira bamenyane baze bakorane bazinanye. Anne Casper ngo yaramubajije ingene Inama Nkenguzamateka ikora, aramubaza abayigize hamwe n’ ivyo ijejwe kurangura. Ikindi ngo yaranezerejwe n’uko mu Nama Nkenguzamateka harimwo abakenyezi bangana n’ abagabo, aranavuga ko ari ikintu ciza co gushigikira umukenyezi mw’iterambere. Ngo yaranamubajije imigambi mikuru mikuru arangura yongera aranamubwira ko asanzwe akurikiranira hafi ibikorwa, baranavugana ko bitanezereye ingene iyo yavuze amajambo abwira abanyagihugu bafata akantu kamwe bakakagira umusozi canke bagahindura, ivyo navyo rero ngo si ingendo nziza kuko baba bariko barahungabanya ijambo umuntu yavuze n’ingene yarishikirije. Uwuserukira Reta zunze Ubumwe za Amerika ngo yaramukeje, aramubwira ko yama amubona mu ntara zose kandi ngo arashigikiye ko abanyagihugu boraba ibibateza imbere n’ibiteza imbere igihugu bakareka kuguma bizirikiye ku tuntu duto twabaye muri kahise duteranya abarundi. Umukuru w’Inama Nkenguzamateka ngo yaramutumiye kugira azoze kwirabira imigambi y’iterambere iriko irarangurwa mu gihugu ifasha urwaruka kwiteza imbere. Ngo yaciye amuha akarorero k’ikibuga kinini kirimwo n’amashure kiriko kirubakwa ku giti ciwe mu ntara ya Makamba, aranamusaba ko bofasha muri bene iyo migambi. Uwuserukira Reta zunze Ubumwe z’Amerika nawe ngo yaciye amukeza aranamwemerera ko azoheza akaza kuharaba.

Evelyne Niyonzima

 

Ouvrir