Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Urwaruka rurafise ico rwoterera mw’iterambere ry’ibihugu vya Afrika

C63rljQWYAAkPvnIshirahamwe ry’urwaruka ry’umugabane wa Afrika « AJAP » ryaratanguje inama yo kwitegurira ihuriro ry’urwaruka ku rwego rwa Afrika izoba mu kwezi kwa Myandagaro 2017. Hari kw’igenekerezo rya 14 Ntwarante 2017. Umushikiranganji ajejwe gukurikirana ibikorwa mu   muryango wa Afrika y’ubuseruko, Leontine Nzeyimana mw’ijambo ryiwe yamenyesheje ko iyo urwaruka rufashe intumbero yo kuja hamwe kugira bagire ico baterereye mw’iterambere ry’ibihugu vyo muri Afrika ngo ni uko baba batahuye ko ubugirigiri bugira babiri. Muri ico gihe rero ngo nivyiza kubaherekeza muri uwo mugambi mwiza ushikana kw’iterambere rirama ryo mu 2030. Umushikiranganji yaciye avunira akagohe abasanzwe bafasha mw’iterambere ko bafise igikorwa gihambaye mw’iterambere ry’aho babaye hamwe no guterera mu buzima bwiza bw’abanyagihugu. Ngo nico gituma bashaka gushigikira abafasha hagati y’ishirahamwe AJAP n’ama Reta hamwe n’amashirahamwe kugira ngo iryo huriro ribandanye gukora neza. Ivyo navyo ngo bikaba bifasha urwaruka rwo muri Afrika guhura bakicarana bagahanahana ivyiyumviro ku bijanye na kazoza kabo. Uwuserukira imbere y’amategeko iryo shirahamwe Eric Nsengimana yanyesheje ko bashatse ko iryo huriro ryobera mu Burundi kugira urwaruka rwa Afrika rushobore gusangira ubumenyi n’urundi rwaruka rwo mu bihugu bitandukanye kandi bashore kuvugana aho ibikorwa vy’iterambere n’umutekano bigeze gutyo bashire inguvu hamwe bagende bari ku rugero rumwe. Ikindi ngo baravye ukuntu urwaruka rwagiye rurigenza muri kahise no mu mwaka uheze barabona ko urwaruka rwo mu Burundi rudafise ubumenyi buhagije mu bijanye n’ukuntu bashobora kurukurikirana. Intumbero nyamukuru y iryo huriro ry’urwaruka muri afrika ngo ni ukurabira hamwe ico bokora kugira bashobore guterera kugira ihangiro Ubumwe bwa Afrika bwihaye bushobore kurishikako . Urwaruka rero ngo rurafise inguvu zishobora gushika kw’iterambere rya Afrika, ariko ngo kugira barishikeko bakwiye kuja hamwe. Yabandanije amenyesha ko baravye ibizova muri iryo huriro babona ko hazohinduka vyinshi kuko bamaze kwiyumvira umugambi wuko urwaruka rufise imigambi ariko rudafise ukuntu ruyishikako kubera kubura uburyo, baronse ingurane kugira bashire mu ngiro imigambi yabo. Urwaruka ruri muri AJAP rero ngo rwariyungunganije rushiraho ikigega cofasha urundi rwaruka .Inyuma y’iryo huriro ngo ikibazo c’ubukene no kubura akazi kizovamwo kuko bazotora inyishu y’ico bokora kugira ivyo bibazo bigabanuke. Ivyo navyo ngo niyo vyakunda bizotuma urwaruka rukoreshwa n’abanyeporitike bivuye kukubura ico rukora rugabanuka. Abanyeporitike nabo yabasavye kugira poritike yo gushira hamwe urwaruka kugira bateze imbere igihugu.

Evelyne Niyonzima

Ouvrir