Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Reta ngo iriko irakora uko ishoboye kugira ituze indwara ya marariya ibangamiye imihingo myinshi y’igihugu

DSC 0128Icegera ca kabiri c’Umukuru w’igihugu, Joseph Butore yaragendeye akarere k’ubuvuzi ko mu Kabezi mu ntumbero yo kurabira hamwe n’abajejwe amagara y’abantu ukungene borwanya indwara ya marariya imaze iminsi ibangamiye imihingo myinshi y’igihugu na cane cane uburere 24 n’ubwubuvuzi. Urwo rugendo akaba yarugize ku wa 9 Ntwarante 2017, aho yatanguye kuja kuraba abarwariye mw’ivuriro ry’i Mutumba muri komine Muhuta hanyuma aja mw’ivuriro ryo mu Kabezi no mu bitaro vyo mu Kabezi, muri komine Kabezi. Amenyesha ko naho biri uko, ibiharuro vy’abarwaye marariya bimaze gutorokanywa uwu mwaka biri munsi y’ivyatororikanijwe mu mwaka uheze w’2016 muri ico kiringo nyene. Yamenyesheje ko marariya ari umwansi wa mbere abangamiye abanyagihugu ariko ngo imiti iriho kandi n’abaganga bararungitswe mu bitaro vyo mu ntara no mu mavuriro kugira bafashe gutuza iyo ndwara. Ikibazo nyamukuru kiriho ngo ni uko hari abaja kwa muganga bamaze gusinzikara babanje kugura imiti mu mangazini z’imiti zitanazwi kandi batayandikiwe n’umuganga. Yaboneyeho akaryo ko gusaba abanyagihugu bose kwitura abaganga bamaze kubona ibimenyetso vy’iyo ndwara. Yarongeye amenyesha ko abafasha mu vy’amagara y’abantu biyemeje gufasha kurwanya iyo ndwara. Yamenyesheje kandi ko abahinga mu vy’ubuvuzi bamenyesheje ko iyo ndwara ikara kuva mu kwezi kwa Ndamukiza gushika muri Ruheshi hamwe no kuva muri Munyonyo gushika muri Kigarama. Niko gusaba ababijejwe kwitegura kugira nivyashika bazobe bashobora kurwanya iyo ndwara kugira ntibibashikire giturumbuka. Imbere yo kuraba ko imiti ikwiye boheza bakaraba n’uko abaganga bakwiye. Reta nayo ngo ntako itazokora kugira ibe hafi abaganga kugira batuze iyo ndwara. Uburere bubangamiwe kurusha ubundi ngo ni Kirundo, Vumbi, Busoni, Mukenke, Cankuzo, Murore, Muyinga, Giteranyi, Gashoho, Buhiga, Nyabikere, Ngozi, Buye, Kiremba, Ruyigi, Kinyinya, Butezi, Gitega, Mutaho, Ryansoro, Kibuye, Kayanza, Musema na Gashoho. Icegera ca kabiri c’Umukuru w’igihugu Joseph Butore yaboneyeho akaryo ko guha imfashanyo y’imfungurwa abarwariye muri ayo mavuriro yagendeye hamwe n’abarwariye mu bitaro vyo mu Kabezi, aho yabahaye umuceri, amata bita natura hamwe n’ubuyi.

Epitace Nduwayo

Ouvrir