Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Umukuru w’igihugu Evariste Ndayishimiye yipfuza ko Abarundi bose bohabwa ijambo

IMG 20200710 WA0008Kw’igenekerezo rya 10 Mukakaro 2020, inama y’abarongoye imigambwe yemewe n’amategeko mu Burundi yarakoraniye i Ngozi irongowe n’Umukuru w’igihugu Evariste Ndayishimiye. Iyo nama yarifise intumbero yo kuganira ibijanye n’ubuzima bw’igihugu.  Muri iyo nama haratunganijwe ibiganiro 2 : Ica mbere cari kijanye n’uruhara abanyeporitike bagira mw’iterambere ry’igihugu hakaba n’ ikiganiro ca 2 cari kijanye  n’umutekano mu vya poritike mu kubisikanya mu nzego z’intwaro. Kw’igenekerezo rya 10 Mukakaro 2020, inama y’abarongoye imigambwe yemewe n’amategeko mu Burundi yarakoraniye i Ngozi irongowe n’Umukuru w’igihugu Evariste Ndayishimiye. Iyo nama yarifise intumbero yo kuganira ibijanye n’ubuzima bw’igihugu.  Muri iyo nama haratunganijwe ibiganiro 2 : Ica mbere cari kijanye n’uruhara abanyeporitike bagira mw’iterambere ry’igihugu hakaba n’ ikiganiro ca 2 cari kijanye  n’umutekano mu vya poritike mu kubisikanya mu nzego z’intwaro. Mw’ijambo yashikirije, Umukuru w’igihugu yarakeje abanyamigambwe kuko bitwaye neza imbere y’amatora, mu matora amaze kuba n’inyuma yayo, bakaba bahiganywe badahezanyayo, arico catumye agira ingoga zo gutunganya iryo huriro kugira basangire ikiyago.

Yabandanije amenyesha ko arico camutumye mu gushinga Reta ataraba umugambwe akomokamwo gusa ngo nuko ariwo watsinze, akiyumvira abari mu yindi migambwe, abatari mu migambwe  n’abari mu mashirahamwe adaharanira ivyicaro vya poritike. Ngo gutora gutyo vyavuye kukungene Abarundi bamaze kugira umutima wo gukunda igihugu. Umukuru w’igihugu yipfuza ko abanyeporitike bohabwa ijambo, bakwumva ko badakumiriwe mu nzego zije kwitaho gukorera abanyagihugu canke ingene babona zari zikwiye kubatunganiriza. Umukuru w’igihugu yamenyesheje ko iyo nama yatunganijwe kugira ashobore kuronka intererano y’ukungene yotunganiriza abanyagihugu. Ku kugira igihugu kigume gitekanye, ari uko uburenganzira bw’abanyagihugu bwongana kuri bose mbere bagahagararirwa n’amategeko n’inzego z’igihugu. Ngo icatumye igihugu kidatekana nuko hari ivyipfuzo vyavugirwa mu ntamatama ababifise bakagenda barahiga, vyabananiye kuvugira ahabona. Ngo hari abarongoye imigambwe badaha ijambo abanywanyi babo, ugasanga baguma basaba bisabira. Ivyo vyaratumye imigambwe icikamwo ibice muri kahise, abantu bamwe bamwe  bagaca bibaza ko ari Reta yabikoze. Ngo ibiganiro hagati y’abanyeporitike nivyo bituma haba umutekano mu gihugu. Ibiganiro rero ngo  niyo nzira irashe yo gukinga amatati.Umukuru w’igihugu yamenyesheje ko abanyagihugu bahagaze neza mu rugamba rwo kurwanya ubukene, mugabo ko bakeneye indongozi zibaja imbere zije kubaha intumbero zituma umwimbu urwira. Ngo abantu bafata ibisata bakoreramwo nk’icibare cabo mukuja baraka igiturire abanyagihugu, ivyo biri mu bibazo bishikirizwa. Umukuru w’igihugu Ndayishimiye yamenysheje  ko adashimishwa nukubona hakiri Abarundi bagorewe mu mpunzi kandi amahoro ari umusesekara mu gihugu.Yaciye agirako asaba abanyeporitike gufasha kwumvisha Abarundi bari hanze,   kugira batahuke mu gihugu c’amavukiro, baterere agacumu k’ubumwe mu kwubaka igihugu.
Aline Kanyana

Ouvrir