Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Sindika y’abamenyeshamakuru “Burundian Journalist’s Alliance” yaremerewe gukorera ku mugaragaro

cccooohySendika y’abamenyeshamakuru yitwa «Burundian Journalist’s Alliance»  BJA mu ncamake yemerewe gukorera ku mugaragaro ku wa 5 Rusama 2020. Ivyo vyashikirijwe n’umukuru w’iyo sendika Melchior Nicayenzi mu gihe yariko arayitanguza icese ku wa 3 Ruheshi 2020 mu kigo c’abamenyeshamakuru. Yamenyesheje ko iyo sendika igizwe n’abamenyeshamakuru baturuka mu maradiyo, amateleviziyo n’ibinyamakuru vya Reta n’ivy’abigenga. Amenyesha ko mu gushinga iyo sendika bisunze Ibwirizwa Shingiro, Ibwirizwa rigenga ibimenyeshamakuru mu Burundi n’Ibwirizwa rigenga akazi. Yarongeye amenyesha ko iyo sendika yaje hageze kuko sendika y’abamenyeshamakuru yitwa UBJ yahagaritswe mu mwaka w’2015.

Niko kumenyesha ko abamenyeshamakuru bo mu Burundi batari bagifise urwego bavugiramwo mu  guhagararira amateka yabo n’umwuga wabo bisanzuye kuko hari  abantu babangamira abamenyeshamakuru n’umwuga wabo ku kutamenya. Yarongeye amenyesha ko sendika BJA ari ishirahamwe riharanira demokarasi kandi ryigenga kuko ata muryango wa poritike ryegamiye, ritegamiye Reta canke ishengero kanaka. Yavuze kandi ko rizokorera mu gihugu cose mu ntumbero yo kwunganira abamenyeshamakuru mu mwuga wabo no kubakingira mu gihe bariko barangura umwuga wabo nk’uko biri mu ngingo ya 48 y’Ibwirizwa rigenga kumenyesha amakuru mu Burundi ryo ku wa 14 Nyakanga 2018. Yarongeye amenyesha ko umumenyeshamakuru adakora neza umwuga wiwe canke ngo akunde igihugu camwibarutse akora ahuvya abanyagihugu. Yaboneyeho akaryo ko gutumira abamenyeshamakuru ngo binjire ku gushaka kwabo muri iyo sendika kuko imiryango yuguruye. Muri kino, igihe, iyo sendika ikaba imaze kuronka abanywanyi bashika 130.    Naho biri uko mu bibazo yabajijwe ntiyashimye kwerekana abagize komite nyobozi co kimwe no kwereka abamenyeshamakuru amategeko agenga iyo sendika kugira abashaka kuyinjiramwo babikore bazi uko itunganijwe. 

Epitace Nduwayo 

Ouvrir