Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD yararihiye ibitaro abarwayi 12 bavuwe bagakira kugira batahe

DSC 0507Umunyamabanga mukuru w’umugambwe CNDD-FDD, Evariste Ndayishimiye akongera akaba ari nawe yashizwe imbere n’uwo mugambwe mw’itora ry’Umukuru w’igihugu mu 2020 arakenguruka akigoro k’ababikira bo mu muryango wa « Benemukama » bafise ikigo gitunze abageze mu zabukuru co muri karitiye Rohero mu gisagara ca Bujumbura. Yamenyesheje ko yarihiye n’abantu 12 bavuriwe mu bitaro bitatu vy’i Bujmbura bagakira kugira basubire mu mihana iwabo. Ivyo yabishikirije ku wa 27 Ntwarante 2020 mu gihe yariko aragendera ico kigo c’abo babikira citiriwe « Umweranda Elisabeth » mu ntumbero yo gushigikira abageze mu zabukuru no gutera intege uwo muryango w’ababikira bafise umutwaro utoroshe wo gufasha abatishoboye.Umunyamabanga w’umugambwe CNDD-FDD akaba yahaye ico kigo imfashanyo y’amahera imiriyoni zibiri n’inusu (2.500.000) kugira bashobore kubavuza no kubaronsa imfungurwa. Nk’uko Evariste Ndayishimiye yavyiyemereje ngo abagumyabanga bafashanije muri ico gikorwa bari bazanywe no gushigikira abakoze ivyananiye abandi na cane cane muri kino gihe c’ikarema ku bakristu, kikaba n’igihe co gutsimbataza urukundo.

Yarongeye araremesha abo bageze mu zabukuru bari muri ico kigo.    Evariste Ndayishimiye yamenyesheje kandi ko yifadikanije n’abandi bagumyabanga bazindukiye mu gikorwa co gufasha abatishoboye. Aho akaba yamenyesheje ko batanze amahera y’ibitaro ku barwayi 12 bo mu bitaro vyitiriwe umwami Khaled, ibitaro « Prince Régent Charles », ibitaro « Clinique Prince Louis Rwagasore ».  Yamenyesheje ko bakoze uwo mugirwa mu gihe c’ikarema kugira bibuke urukundo bongere bashimire Imana yabakunze ikabaha amagara meza. Yamenyesheje ko ari igihe benshi bisonzesha kandi begera Imana bagafasha muvyo bashoboye kugira barirengereze abatishoboye. Aho akaba yamenyesheje ko barihiye ba ntahonikora bavuwe muri ivyo bitaro bitatu bavuwe bagakira indwara zikomeye ariko bakabura amafaranga yo kuriha. Yarongeye amenyesha ko kabaye akaryo ko gutera intege abandi bagiraneza  n’abandi barundi kugira nabo bagire umutima w’urukundo narirya Imana yabahaye amagara meza. Ku bitaro  «Roi Khaled» yarihiye abarwayi 6, ku bitaro « Prince Régent Charles » abantu 5, ku bitaro « Prince Louis Rwagasore » naho harihiwe umukiruke umwe. Yamenyesheje ko ivyo bikorwa vyose vyabatwaye imiriyoni ishika cumi na zitatu (13.000.000). Umubikira Révocate Nizigiyimana arongoye umuryango w’ababikira « Bene Mukama » yarashimye kubona uwo munyamabanga mukuru w’umugambwe CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye n’abo basangiye umugambwe. Yamenyesheje ko uwo muryango washinzwe na Musenyeri Ntuyahaga mu mwaka w’1970. Ni naho batangura gufasha ababituye bose bari mu ngorane. Kubera ingorane zabaye mu gihugu ngo zatumye imiryango isanzara, abageze mu zabukuru nabo baca babura kiraba. Niho uwo muryango wateba ukugurura ico kigo mu mwaka w’1996 kugira ufashe abageze mu zabukuru. Barafasha kandi abana bagendana ubumuga mu kubaha imfungurwa, kubavuza no kubaronsa inyigisho kugira nabo bazokwiteze imbere. Bararonsa n’inyigisho abana basanzwe nabo nyene kugira batere imbere bakongera bagafasha abarwaye. Musenyeri Ntuyahaga ngo yashinze uwo muryango yabahaye intumbero yo kwihebera abantu banatahonikora.  Abo bageze mu zabukuru bararema bakabona ko nabo bsubiye kuba mu muryango canke kuronka ubuzima nk’abandi. Bavuga bati baronse bike niho babona ibibuze.

Epitace Nduwayo

Ouvrir