Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Abamenyeshamakuru biyemeje gushira imbere amategeko agenga umwuga wabo cane cane mu bihe vy’amatora yo mu 2020

LASIKu magenekerezo ya 16 na 17 Ntwarante 2020 mu ntara ya Muramvya, ubushikiranganji bwo kumenyesha amakuru bwaratunganije umwiherero ku barongoye abandi mu bimenyeshamakuru hamwe n’abamenyeshamakuru kugira birimbure uko bakoze mu  matora yo mu 2005, 2010, 2015 hamwe n’itora ry’Ibwirizwa Shingiro ryo 2018. Uwo mwiherero wuguruwe n’umushikiranganji wo kumenyesha amakuru n’ibimenyeshamakuru  Frédéric Nahimana,  aho mw’ijambo ryiwe  yamenyesheje ko intumbero y’iyo nama ari kugira birimbure bongere bitegurire neza amatora yo mu 2020,  mbere  utunenge twibonekeje mu matora yo mu myaka iheze  ntituje dusubire kwibonkeza. Yasavye  abamenyeshamakuru gushiraho icuka ciza imbere y’amatora kugira abenegihugu  bamenye ibiriko birakorerwa mu gihugu  ata bihuha bihabaye. Yabandanije asaba abamenyeshamakuru gutahura imvugo zikoreshwa n’abanyeporitike gutyo  bazitahuze abanyagihugu.  Imbere yaho umunyamabanga wa buramatari w’intara ya Muramvya Silas Niragira yari yabanje guha ikaze abari aho, abamenyesha ko amahoro n’umutekano bisasagaye muri iyo ntara.Umwunganirizi w’umushikiranganji  wo kumenyesha amakuru, Thierry Kitamoya mu nyigisho yatanze, yaramenyesheje ko amatora yo mu 2005 ari aya mbere yabaye abamenyeshamakuru bari mu runani.

Mu nyuma ayandi yagiye araba vyagiye biragenda uko nyene arico gituma vyoroshe kumenya ibitagenze neza hanyuma abamenyeshamakuru bakikosora. Yaciye atanga tumwe mu turorero tw’ibitagenze neza muri ayo matora, akavuga nk’abamenyeshamakuru bashika ku rubuga amasaha ageze kure,  abantu bagatangura gutora abamenyeshamakuru batarashika, abandi ntibaje iyo babarungitse ahubwo bagatangira amakuru mu mahoteri canke mu birabo, hari n’abandi bataha amatora atarahera hamwe n’abandi baca bazimya amaterefone yabo. Abo bose ngo baraheza bagatanga amakuru atariyo kuko baba batishikiye aho igikorwa nyezina kiriko kirabera.Jacques Bukuru ari mu batanze inyigisho,  yasavye abamenyeshamakuru guha ijambo abarongoye amashirahamwe ataho yegamiye  na cane cane abaharanira amahoro, abaharanira agateka ka zina muntu n’abandi  kuko nabo usanga hari ivyo baterera. Yabasavye kandi kuja hamwe mu bihe vy’amatora kuko vyoroha kudoma urutoke kuri uwo wese ariko aronona umwuga wo kumenyesha amakuru, canke bikoroha kuvugira uwuriko arahohoterwa ariko ararangura uwo mwuga. Igihe abamenyeshamakuru bagiye hamwe,  yabasavye gutanga amakuru yatanzwe n’ababifitiye uburenganzira kuko ariho baba batanze amakuru yizewe,  aha akavuga nko mw’ikomine bagatanga amakuru yatanzwe n’uwurongoye umugwi ujejwe gutegura amatora CECI.  Nestor Bankumunzi arongoye urwego rujejwe kugenzura uko ibinyamakuru bikora CNC yamenyesheje ko mu nama zizokurikira hotunganywa izizoba ziraba uko ibimenyeshamakuru biriko birakora, gutyo aho basanze hari ikitakozwe neza bakebure abo vyega.  Yaciye asaba amaradiyo yose kuzokorera hamwe mu bihe vy’amatora. Mu gusozera iyo nama  umushikiranganji yarashimiye abayitavye bose kuko bagiye baravugisha ukuri ku vyabagoye, ikindi ni uko bagiye  bemeranije gukorera mu runani,  kwirinda kurwa mu makosa yagiye aragaragara, abagiye barayakora nabo ntibasubire kurungikwa mu bihe nk’ivyo vy’amatora.   

Ladislas Manirakiza

Ouvrir