Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Abadandaza barenga 80 baraciwe amahadabu kubera batubahiriza ibiciro vy’isukari n’isima

COOAbadandaza barenga 80 bo mu makomine ya Muha na Ntahangwa baraciwe amahadabu kubera ukutubahiriza ibiciro bizwi n’amategeko ku bidandazwa vy’isukari n’isima. Ukwo gucibwa amahadabu, ngo kwatumye amafaranga arenga imiriyoni 10 z’amafaranga y’amarundi zinjira mu kigega ca Reta. Ivyo ni ivyashikirijwe n’umuyobozi mukuru ajejwe ubudandaji, Chrisologue Mutwa, ku wa 19 Ntwarante 2020, hari mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru, aho yari aramutse amenyesha  Abarundi aho bagejeje igikorwa co kwubahiriza ibiciro bizwi n’amategeko, inyuma y’aho umushikiranganji w’ubudandaji agabishije abo bose batubahiriza ibiciro ko ingingo  ziberekeye zigiye gufatwa.Nk’uko umuyobozi mukuru w’ubudandaji, Chrisologue Mutwa yabandanije abishikiriza, ngo muri ino minsi hariho abadandaza bari bihaye uburenganzira bwo kuduza ibiciro uko bashaka na cane cane ku bidandazwa vy’isukari isima hamwe n’ibinyobwa vy’ishirahamwe Brarudi. Ni muri iyo ntumbero ubushiiranganji bw’ubudandaji, amahunguriro n’ingenzi bwafashe ingingo yo guhasha abo badandaza bihaye ingendo yo kutubahiriza ibiciro vyashinzwe n’amashirahamwe ahingura ivyo bidandazwa. 

Mu kiringo c’indwi abakozi bw’ubwo bushikiranganji bariko barakora, ngo abadandaza barenga 80 baramaze gucibwa amahadabu. Abo baciwe ayo mahadabu, ngo baciye basubira ku biciro bizwi n’amategeko, aho ni mu gihe umufuko w’ibiro 50 w’isima ya Buceco wari ugeze ku bihumbi birenga 30, uwo mufuko nyene uno munsi ngo uriko ugurishwa amafaranga y’amarundi 24500. Muri ico gikorwa co kwubahiriza ibiciro vy’isima, ngo abadandaza bakuru bakuru 8, baraciwe amahadabu y’ibihumbi 500 kuri umwe wese hamwe n’abadandaza bato bato 15, aho umwe wese yacibwa ihadabu ry’amafaranga ibihumbi 100.Ku bijanye n’ikidandazwa c’isukari, ngo ishirahamwe rihingura isukari SOSUMO, kuva muri Nzero umwaka w’2019, ngo ntiryigeze rigabanya isukari ritanga kubadandaza baranguriyaro, aho ryabandanije ritanga amatoni ari hagati y’2500 n’2700, ku kwezi ku kwezi. Ubwo bukene bw’isukari ngo ntibusiguritse, aho bwaterwa n’abadandaza bakeneye inyungu y’umurengera. Kuva igikorwa co guhasha iyo ngendo yo kwidugiriza ibiciro gitanguye, ngo abadandaza bakuru bakuru b’isukari 5, baraciwe ihadabu ry’ibihumbi 500, kuri umwe umwe. Haruhande yabo badandaza bakuru bakuru, ngo na bamwe b’amaduka mato mato badandaza isukari ku giciro kirenze amafaranga 2400 ku kiro, bashika 50 baraciwe ihadabu ry’amafaranga ibihumbi 50 umwe wese, abo hagati na hagati baciwe ihadabu ry’ibihumbi 100.
Inyuma yo gucibwa amahadabu, abadandaza baguma bakurikiranwa n’abakozi b’ubushikiranganji
N’aho abo baciwe amahadabu basigaye bubahiriza ibiciro, ngo ubushikiranganji bw’ubudandaji bubamizako ijisho, aho abakozi b’ubwo bushikiranganji bakora kuva ku wa mbere gushika ku wa gatandatu kugira ntibahave bagira ingendo yo kugaruza amafaranga batanzeko ihadabu. Muri ico gikorwa, umuyobozi mukuru w’ubudandaji arashima uko bakorana n’inzego z’umutekano kubera ko aho bagiye kwugarira abatubahiriza ibiciro, babaherekeza. Umuyobozi mukuru w’ubudandaji yaboneyeho akaryo ko kugabisha abandaza b’ibinyobwa vy’ishirahamwe Brarudi ko nabo nyene batisubiyeko ingingo zikomeye zigiye gufatwa. Ishirahamwe Brarudi ngo ntiryigeze riduza ibiciro, aho ifanta igurishwa amafaranga 700, ikinyobwa ca Amstel naco ari amafaranga 1800. Ku bijanye n’isima, ngo uno munsi ibiciro birubahirizwa. Igikorwa kigiye kubandanya kugira igiciro c’isukari cabuhirizwe c’2400 ku kiro.Ku kidandazwa c’isukari, ngo abakozi b’ubushikiranganji bw’ubudandaji barashikira mu bubiko bw’ishirahamwe SOSUMO, bagakurikirana abadandaza bakuru bakuru n’isukari baronse n’iyo bayijanye. Kuri ico kidandazwa nyene ngo hari ingendo yari isigaye yibonekeza aho hagati y’abadandaza bakuru hari abo bita abakomisiyoneri, abo nabo nibo bafasha kuranga ahari isukari, ibiciro ugasanga biri hagati y’130 000 n’135 000 ku mufuko w’ibiro 50, aho ni mu gihe SOSUMO yoyo itegekanya ko uwo mufuko wogurishwa amafaranga 114 000. Hariho n’abandi badandaza binjira muri SOSUMO kurangurayo isukari, ariko bagaca bayidandaza ku kiro, gutyo abadandaza bato bato bagaca bayibura, abo bafashwe ngo barariha ihadabu, ku kwezi gukurikira bagaca bakurwa ku rutonde rw’abadandaza barangurira isukari muri iryo shirahamwe.Tubamenyeshe koi co gikorwa kigiye kubandanya no mu zindi ntara zo mu gihugu hagati, mu ntumbero yo kwubahiriza ibiciro vyashinzwe n’amategeko.

Déo Misigaro

Ouvrir