Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Prezida Nkurunziza yaribukije abarundi ko muri Ntwarante 2020 ariho Imana igiye gushitsa amasezerano yahaye Uburundi

Umukuru w’igihugu Petero Nkurunziza amenyesha ko Ntwarante 2020 ari ukwezi Imana yatanze ko igiye gukomeza na gushitsa amasezerano yasezeranye ku Burundi n’abarundi. Ivyo akaba yabimenyesheje ku munsi w’Imana igenekerezo rya 1 Ntwarante 2020 igihe we n’umutambukanyi wiwe Denise Nkurunziza bifadikanya n’abakristo b’ishengero ry’urutare ry’i Buye muri komine Mwumba mu guhimbaza Imana.Prezida Nkurunziza  yaribukije abakristo bari mu rusengero icatumye Abarundi bita ukwezi kwa gatatu “Ntwarante” ngo ni uko muri uko kwezi haba heze ibiterwa vyinshi nk’imyungu, ibigori bikabagora gutwara. Hishimikijwe ijambo ry’Imana ryasomwe mu  gutabu co “Gusubira mu vyagezwe”, igice ca 29 kuva ku karongo ka mbere gushika ku ka 4, aho Uhoraho yasubiza isezerano abanyisirayeri. Iryo sezerano Imana ikaba ngo yarihaye Abarundi, barabe ivyo Imana yakoze mu Burundi hatibagiwe ku musozi wa Buye bita Karumeri (Carmel). Ukwezi kwa Ntwarante ngo Imana igiye  gukomeza no gushitsa  amasezerano   mu gihugu c’Uburundi mu bikorwa  kuko niyo itanga amasezerano ikongera ikayashitsa. Prezida Petero Nkurunziza yasozereye asengera Uburundi n’abarundi aho yibukije Imana  ko ari umwaka yemeye kubohora ubwenge bw’abarundi bakamenya gutandukanya ikibi n’iciza, ari umwaka wo kubana n’abarundi, ko hagiye kuja ahabona ivyinyegeje vyose; Imana igiye gusambura amadayimoni yose. Umukuru w’igihugu yasavye Imana ko yotobora imiryango y’umugisha, Uburundi bugakira amacakubiri, ivyiza Imana ivyandike  mu gitabo cayo, ivyiza bihayagwe ku Burundi, bimenyekane ko Uburundi ari ihanga ry’Imana.Amasengesho yo kuri uwo w’Imana akaba yarongowe n’umutambukanyi w’Umukuru w’igihugu Denise Nkurunziza, ijambo ryifatiro rikaba ryavuye mw’ibaruwa umutumwa Paul yandikiye ab’i Korenti igice ca 1: 6-26.Denise Nkurunziza akaba yatanze insiguro yiwe abamenyesha  ko iyo umuntu akora ivyiza n’ibigororotse agiye gusaba Imana aca aronka. Denise Nkurunziza yongeye arabatumirira gukorera iciza uwari we wese bataravye ko basangiye urushengero kuko nabo bashobora kuninahaza Imana kubera ivyiza yabakoreye.

Anitha Bizimana

Ouvrir