Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Mu ntara ya Ngozi Inyuma y’iminsi mikuru irangiza umwaka ibiciro vy’ibifungurwa vyagabanutse

DSC08029Abadandaza bo mw’isoko nkuru y’i Ngozi baremeza ko ibidandazwa na cane cane  ibifungurwa vyagabanutse ibiciro  inyuma y’iminsi mikuru irangiza umwaka. Ivyo bakaba babishikirije mu kiganiro bahaye ikinyamakuru UBUMWE. Abadandaza bo mw’isoko nkuru y’i Ngozi baremeza ko ibidandazwa na cane cane  ibifungurwa vyagabanutse ibiciro  inyuma y’iminsi mikuru irangiza umwaka. Ivyo bakaba babishikirije mu kiganiro bahaye ikinyamakuru UBUMWE. Abadandaza b’ibiharage bamenyesheje ko ivyo basanzwe bita kirundo vyahora ku mafaranga 1000 ikiro vyamanutse bija ku mafaranga 850 ikiro, ibiharage bita kinure canke buryohe vyari bihitiye bigurwa amafaranga 1200 ikiro vyakorotse bikaja ku mafaranga 1100. Ariko ku vyerekeye ico gifungurwa bamenyesha ko igiciro camanuwe n’uko ivy’agatasi vyeze n’aho bitariko biboneka  muri aya mezi uko vyahora mu myaka iheze bavuga ko vyoba vyavuye ko imvura yabaye nyinshi cane, ikindi gituma biduga nuko hibonekeza abaranguzi bava mu gisagara ca Bujumbura  ugasanga batwaye vyinshi bigatuma bitaboneka ari vyinshi mw’isoko. Ivyo biharage vyitwa Kinure canke buryohe ngo mu gihe c’iminsi mikuru iheza umwaka biragurwa cane . Ibiharage vy’irangi ry’umuhondo bakunda kwita “Jaune” vyovyo ngo ntivyabonetse mu gihe c’iminsi mikuru ngo umudandaza yari abifise muri ico gihe yarashoboye guhimbaza iyo minsi mikuru neza kuko vyagurwa amafaranga 2200 ikiro ariko mu nyuma bikaba vyamanutse bija ku mafaranga 1450 ikiro. Ikidandazwa c’umuceri naco nyene cari casubiye ku manuka  uwitwa kigori wagurwa 1700 ikiro ubu ugurwa 1500 ku kiro, gitega ngo basanzwe bakunda kugura abanyagihugu bo ngaho i Ngozi wagurwa  2000 ikiro, ukaba wasubiye ku 1800 ikiro. Umuceri benshi bita umutanzaniya ngo mu gihe c’iminsi mikuru urasohoka cane, igiciro kiraduga cane wagurwa amafaranga 3000 ku kiro ubu ukaba waramanutse ikiro kikaba kigeze ku mafaranga 2200 . Ibiraya na vyonyene mu minsi mikuru irangiza umwaka vyaraduze bivanye nuko ari igifungurwa bakoresha cane mu minsi mikuru ivyitwa kijumbu vyari ku mafaranga 800 bikaba vyasubiye ku mafaranga 700, vigitoriya vyagurwa 800 ubu biri ku mafaranga 700, ndindamagara vyari ku 700 ubu ni amafaranga 600. Ikindi cazimbutse ni ibitunguru. Ivyera yagurwa amafaranga 2500 ikiro ubu bikaba bigurwa 1800 ku kiro, ibitukura navyo yari 3000 ku kiro inyuma y’iminsi mikuru bikaba bigurwa 2000 ku kiro. Abo badandaza bakaba bamenyesha ko naho ibidandazwa vyari bizimvye bashoboye kudandaza muri iyo minsi mikuru bigatuma nabo bayihimbaza neza mu miryango yabo. Ariko ngo haribonekeje muri iyo ntara n’ikena ry’ibinyobwa vy’ishirahamwe BRARUDI na cane cane ifanta. 

Anitha Bizimana

Ouvrir