Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Abarundi basabwa kwipimisha hakirikare indwara zidakira kandi zitandukira

IMG 1115Ubushikiranganji bw’amagara y’abantu no kurwanya Sida, bufadikanije n’abo basanzwe bakorana baratunganije inama kugira barabire hamwe urugero n’indwara zidakira ariko zitandukira zigezeko. Kwari no kugira barabire hamwe icokorwa  kugirango bashobore gufashanya mu kurwanya izo ndwara. Iyo nama ikaba yuguruwe n’umunyamabanga ntayegayezwa muri ubwo bushikiranganji  Jean Baptiste Nzorironkankuze kw’igenekerezo rya 12 Gitugutu 2019 kw’ishure ry’ubuvuzi « INSP »i Bujumbura .Ubushikiranganji bw’amagara y’abantu no kurwanya Sida, bufadikanije n’abo basanzwe bakorana baratunganije inama kugira barabire hamwe urugero n’indwara zidakira ariko zitandukira zigezeko. Kwari no kugira barabire hamwe icokorwa  kugirango bashobore gufashanya mu kurwanya izo ndwara. Iyo nama ikaba yuguruwe n’umunyamabanga ntayegayezwa muri ubwo bushikiranganji  Jean Baptiste Nzorironkankuze kw’igenekerezo rya 12 Gitugutu 2019 kw’ishure ry’ubuvuzi « INSP »i Bujumbura .Mw’ijambo ryiwe Jean Baptise Nzorironkankuze yamenyesheje ko izo ndwara ari mbi cane kuko ziri mu bituma hitaba Imana abantu beshi haba mu Burundi canke mu makungu. Uwurongoye igisata c’indwara zidakira mu bushikiranganji bw’amagara y’abantu Etienne Niyonzima, yamenyesheje ko ata biharuro vyakozwe mu Burundi  mugabo bafise ibiharuro biva mu vyigwa bitobito bigenda birakorwa  mu bitaro bitandukanye hamwe n’ibiharuro bakura mu masekeza baba bakoze mu gupima abanyagihugu mu ntara zitandukanye z’igihugu vyerekana ko izo ndwara ziriho mu Burundi. Ngo nk’indwara y’igisukari, kanseri , ivumbuka ry’umurindi w’amaraso hamwe n’indwara zo mu mutwe. Yaravuze ko intumbero nyamukuru  bihaye ari ugusigurira abantu kugirango bazimenye kuko benshi bazirwara batabizi gutyo ntibivuze. Ikindi bihaye n’uko abamaze gufatwa n’izo ndwara boraba ingene boshobora kubasahiriza bakavurwa. Ico bakora ni ukuraba ko bokwitura amavuriro abegereye bakabaha imiti kuko hari iyo usanga ihari. Ahanini izo ndwara usanga zifata kenshi abantu bakuze bitumwe n’ukutagira imyimenyerezo, kurya umunyu mwinshi, kunywa inzoga hamwe n’ibindi.  Ngo indwara zidakira ariko zitandukira zifata umunyagihugu wese yaba umwana canke uwukuze. Yarongeye amenyesha ko intambamyi ihari ar’uko abarwayi batamenya ko bafise izo ndwara kugirango bivuze hakiri kare canke n’ababimenye bakabura uburyo. Iyo nama ikaba yahuriranye n’indwi yahariwe indwara y’igisukari.                                                              

Niyonkuru Thérèse

Ouvrir