Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Abanyagisagara badabwa kubera akarorero abandi mu guteza imbere igihugu cabibarutse

Abanyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura basabwa kubera akarorero abandi mu guteza imbere ibisata bitandukanye bigize ubuzima bw’igihugu, nk’umutekano, imibano, ubutunzi, indero n’ibindi kuko igisagara ari nk’icirori kikaba nk’ifoto y’igihugu cose. Izo zikaba ari impanuro zatanzwe  n’umukuru w’Inama Nkenguzamateka  Révérien Ndikuriyo igihe yariko agirana ikiganiro n’imvukira za komine Mukaza zahuriye mu nyubakwa z’ahitwa “Mecardé”  muri karitiye Jabe, zone Bwiza muri rwarukurikirane rw’ingendo umukuru w’Inama Nkenguzamateka ariko agira mu makomine y’igihugu mu ntumbere yo kuganira   ibijanye n’intambwe Uburundi bugezeko mu bisata bitandukanye mu kiringo c’imyaka ine iheze, ku wa 22 Gitugutu 2019.Abanyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura basabwa kubera akarorero abandi mu guteza imbere ibisata bitandukanye bigize ubuzima bw’igihugu, nk’umutekano, imibano, ubutunzi, indero n’ibindi kuko igisagara ari nk’icirori kikaba nk’ifoto y’igihugu cose. Izo zikaba ari impanuro zatanzwe  n’umukuru w’Inama Nkenguzamateka  Révérien Ndikuriyo igihe yariko agirana ikiganiro n’imvukira za komine Mukaza zahuriye mu nyubakwa z’ahitwa “Mecardé”  muri karitiye Jabe, zone Bwiza muri rwarukurikirane rw’ingendo umukuru w’Inama Nkenguzamateka ariko agira mu makomine y’igihugu mu ntumbere yo kuganira   ibijanye n’intambwe Uburundi bugezeko mu bisata bitandukanye mu kiringo c’imyaka ine iheze, ku wa 22 Gitugutu 2019.Ndikuriyo yamenyesheje ko umutekano ari intango ya vyose, aca anashimira abanyamukaza ku ntambwe bateye muvy’umutekano narirya iyo komine ari imwe mu zagize ingorane mu mwaka w’2015. Muri politike, yamenyesheje ko muri iyo myaka ine iheze hakozwe ibitari bike bisubiza iteka igihugu. Aho akaba yavuze ibiganiro vyahuje Abarundi bikanabashikana ku kwitorera Ibwirizwa Shingiro hisunzwe imico n’imigenzo vyabo,  intererano z’Abarundi mu kwitegurira amatora yimirije; guhangana n’abavuga Uburundi ukutariko mu kubucafuza n’ibindi. Muri poritike, icegera ca kabiri c’umukuru w’Inama Nkenguzamateka Anicet Niyongabo, yasavye abari aho guhanura urwaruka muri kino gihe himirijwe amatora ngo ntibaze bongere guhendwa bagwe mu rudubi nk’uko vyagenze mu mwaka w’2015. Ku bijanye n’imibano n’ubutunzi, umukuru w’Inama Nkenguzamateka yasavye abanyagisagara kwitwararika gutegura kazoza keza k’imiryango yabo, birinde kurenga ibigo bavyare abo bashoboye kurera, bategure bongere bakore imigambi izobatunga muri kazoza ngo kuko benshi usanga babayeho ubuzima bwo  ku munsi ku munsi. Yarangije asaba kandi abarongoye amakaritiye, guhora bagendera abarongoye abandi mu gihugu hagati kugira bungurane ivyiyumviro mu migambi y’iterambere.     

Gloriose Nshimirimana

Ouvrir