Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Abaserukiye abagize umurwi CEPI barashikirije icese indahiro yo gushikira ayo mabanga

caeeeenKw’igenekerezo rya 1 Gitugutu 2019 abaserukira  imirwi yigenga ijejwe gutunganya amatora mu ntara CEPI bararahiye imbere y’umurwi wigenga ujejwe gutegura amatora CENI . Umukuru w’umurwi CENI Pierre Claver Kazihise ari nawe yari arongoye ivyo birori akaba yabasavye kutazohengama mu mabanga y’igihugu bagiye kurangura.Kw’igenekerezo rya 1 Gitugutu 2019 abaserukira  imirwi yigenga ijejwe gutunganya amatora mu ntara CEPI bararahiye imbere y’umurwi wigenga ujejwe gutegura amatora CENI . Umukuru w’umurwi CENI Pierre Claver Kazihise ari nawe yari arongoye ivyo birori akaba yabasavye kutazohengama mu mabanga y’igihugu bagiye kurangura.Ivyo birori vyitabwe n’abaserukira imigambwe, abaserukira amashirahamwe hamwe n’abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi.Nk’uko umukuru w’umurwi CENI yabandanije abimenyesha ngo mu vyo bategerezwa kwisunga yaba amamuko, ubwoko, igitsina canke umurwi baravyubahirije, aho bitashobotse ku ntara  naho ngo babishikako ku rwego rw’igihugu.Ikindi yamenyesheje ngo ni uko imigambwe 22, amashirahamwe 21, amashengero 7 ariyo yashoboye kurungika abantu  mu mirwi CEPI.  Abatashoboye kujamwo ubu ngo bazoheza bajemwo mu gihe kiri imbere ngo kanatsinda abakunzi ntibaherera mu mu bindi. Yaciye amenyesha ko abo bagiye mu mirwi batagiye gukorera umugambwe ,ishirahamwe canke ishengero ahubwo bagiye gukorera igihugu.Yaciye asaba ababarungitse kubipfurizagutunganya ibirama yongera asaba abagomwe ngo binjire mu mabanga yo gutunganya amatora ku rwego rw’intara CEPI kwerekana ko babizigiye bikwiye no mu gushitsa ico babitezeko.  Yarongeye abasaba kugendera ibanga barirahiye ngo rikaba naryo ritabangikanywa n’imirwi yindi yotuma bahengama.  Mu mirimo yabo rero ngo bategerezwa gutunganiriza bose badacaguye igitsina ,ubwoko,umugambwe ,ishirahamwe,ishengero n’ibindi.   
Christine Manirambona

Ouvrir