Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Abanyagihugu basabwe kurungika ku nomero 79707777, ivyo babona bitagenda neza ku maradiyo no ku mboneshakure

KANYANAKw’igenekerezo rya 31 Rusama 2019, umukuru w’ikigo kijejwe gukurikirana ingene ibinyamakuru bikora CNC, Nestor Bankumukunzi yaratanze ikiganiro kubamenyeshamakuru kugira amenyeshe abanyagihugu ko huguruwe umurongo wa terefone ukoresha  urubuga ngurukanabumenyi «whats app» ku nomero 79707777 bashobora gushikirizamwo ivyo banegura ku biganiro n’amakuru ashikirizwa n’amaradiyo n’imboneshakure mu ntumbero yo kubakebura amazi atararenga inkombe. Bankumukunzi yamenyesheje ko ivyo ikigo CNC cabigize kubera ibinyamakuru bikorana kandi bikorera abanyagihugu. Ku bwa Bankumukuzi, ibinyamakuru n’abanyagihugu ni magiriranire, abanyagihugu barakeneye ibinyamakuru kugirango bamenye ibivugwa n’ibikorwa hirya no hino, kandi n’ibinyamakuru birakeneye abanyagihugu kugirango bironke amakuru. Ngo ubwo bugirigiri, iyo migenderanire ishimikiye ku guhana amakuru,  ni ngombwa rero ko abamenyeshamakuru bama na ntaryo bisunga ivyifuzo vy’abanyagihugu, ari nabo bakorera narirya himirije amatora mu Burundi mu mwaka w’2020. Kw’igenekerezo rya 31 Rusama 2019, umukuru w’ikigo kijejwe gukurikirana ingene ibinyamakuru bikora CNC, Nestor Bankumukunzi yaratanze ikiganiro kubamenyeshamakuru kugira amenyeshe abanyagihugu ko huguruwe umurongo wa terefone ukoresha  urubuga ngurukanabumenyi «whats app» ku nomero 79707777 bashobora gushikirizamwo ivyo banegura ku biganiro n’amakuru ashikirizwa n’amaradiyo n’imboneshakure mu ntumbero yo kubakebura amazi atararenga inkombe. Bankumukunzi yamenyesheje ko ivyo ikigo CNC cabigize kubera ibinyamakuru bikorana kandi bikorera abanyagihugu. Ku bwa Bankumukuzi, ibinyamakuru n’abanyagihugu ni magiriranire, abanyagihugu barakeneye ibinyamakuru kugirango bamenye ibivugwa n’ibikorwa hirya no hino, kandi n’ibinyamakuru birakeneye abanyagihugu kugirango bironke amakuru. Ngo ubwo bugirigiri, iyo migenderanire ishimikiye ku guhana amakuru,  ni ngombwa rero ko abamenyeshamakuru bama na ntaryo bisunga ivyifuzo vy’abanyagihugu, ari nabo bakorera narirya himirije amatora mu Burundi mu mwaka w’2020. Bankumukunzi yamenyesheje ko mu gutangura ico gikorwa co kurungika ivyaneguwe ku nomero 79707777 kiraba amaradiyo n’imboneshakure. Ngo ikigo CNC cifuza ko ivyoshikirizwa vyoba bifatiye ku vyo abanyagihugu babona bitagenda neza gusa. Ngo ivyo vyiyumviro ngo vyoshikirizwa mu majambo make ariko atomoye mu ntumbero yo gufasha ibinyamakuru gukora bikurikije amategeko n’ubuhinga bigenga umwuga wo kumenyesha amakuru.

Aline Kanyana

Ouvrir