Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Abatwara abantu bakoresheje amatagisi adasize amabara ayaranga bategetswe guhindura ingendo

derUmushikiranganji  w’ugutwara abantu n’ibintu ,ibikorwa vya Reta ,ibikoresho no gutuganya amatongo,  Jean Bosco Ntunzwenimana amenyesha ko abantu bakoresha amatagisi  akorera mu gisagara ca Bujumbura bose bategerezwa kuyasiga ibara ry’ubururu n’iryera ayakorera ruguru nayo agasigwa ibara ry’umuhondo n’iryera.  Ivyo yabimenyesheje ku wa gatatu Rusama 2019 mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru aho yariko amenyesha ivyo ubushikiranganji arongoye bwaranguye mu mezi atatu aheze. Umushikiranganji  w’ugutwara abantu n’ibintu ,ibikorwa vya Reta ,ibikoresho no gutuganya amatongo,  Jean Bosco Ntunzwenimana amenyesha ko abantu bakoresha amatagisi  akorera mu gisagara ca Bujumbura bose bategerezwa kuyasiga ibara ry’ubururu n’iryera ayakorera ruguru nayo agasigwa ibara ry’umuhondo n’iryera.  Ivyo yabimenyesheje ku wa gatatu Rusama 2019 mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru aho yariko amenyesha ivyo ubushikiranganji arongoye bwaranguye mu mezi atatu aheze. Nk’uko yabandanije abivuga,ngo hari abantu bahitana  imodoka idasize hejuru bagashira ko akantu kanditse ko tagisi bagaca batwara abantu rimwe na rimwe bakabambura ivyo baba bafise.  Ico kibazo rero ngo barakizi kandi baramaze kukibona mbere ngo baramaze kuvugana n’abatwara abantu ko bogerageza gusiga izo modoka.  Iryo tegeko ngo baramaze kuritanga ko bategerezwa kwihuta gushirako ayo mabara ategekanijwe. Umushikiranganji rero akaba yamenyesheje ko ingingo bamaze kuyifata hasigaye ko bayishira mu ngiro neza bikwiye. Ku bijanye n’ikibazo c’imirongo yo mu gisagara naho ngo baragerageje kandi  ngo bariko baravugana n’abatwara abantu n’ibintu ko bogerageza bakiyungunganya mu kugura imiduga myinshi ishobora gukora muri ico gisata .  Ari ngo ni aho biri uko  akigoro karabaye kuko ku mugoroba hasigaye haboneka OTRACO ziza gufasha muri ico gisata kugirango barabe yuko abantu botahuka ari benshi. Akandi kigoro ngo ni uko Reta yagabanije amakori « éxoneration »aho yakuyeho amakori y’imiduga  irenza ibibanza 30.Ikindi mu bibazo yabajijwe cari cerekeye amabisi ashaje aho bamubajije ko afise urupapuro rwemezako asuzumwe , umushikiranganji akaba yamenyesheje ko  ishirahamwe OTRACO ridafise ibikoresho bishobora gupima neza imodokari ikwije ivya ngombwa akaba ari co gituma mu Nama Nshikiranganji haciye itegeko ryemerera ishirahamwe rizoza rizanye ubuhinga buhanitse kugirango rishobore gufasha kuko muri iki gihe iryo shirahamwe OTRACO rifise ingorane z’ibikoresho. Ku kibazo kijanye n’ibinogo biri mu mabarabara yo mu gisagara ca Bujumbura, umushikiranganji akaba yamenyesheje ko mu bushikiranganji bagira integuro y’ibijanye n’ivyo bazokora baravye uburyo bafise bakaraba n’ivyihutirwa.  Ibinogo vyo mu gisagara rero ngo bariko barabisanasana ariko baravye ingorane baba bafise kuko ngo baraba no mu gihugu cose hari igihe bishika nk’ikiraro kigacika  bagaheza bagaca bihutira gusanura ico kiraro kugirango abantu barengane. Uko rero ngo bagenda bararonka uburyo niko babukoresha bakagira integuro y’ibitegerezwa gukorwa mu mwaka wose. Baraheza bakagira ivyihutirwa ariko ngo ntibisigura yuko n’ibindi baba bavyirengagije . Ku bijanye n’ibarabara Mutakura –Cibitoke yamenyesheje ko ivyigwa vyaheze vyo kugira baze basubire baryubake neza kuko guhomahoma bitoba bigikunda. Yaciye amenyesha ko bariko baravugana n’ababafasha kugira barabe ko ryosanurwa co kimwe n’ayandi mabarabara amwe amwe yo mu gisagara ca Bujumbura.Ku bijanye n’ibinogo yamenyesheje ko bariko batunganya imigambi nk’akarorero ngo bariko barakorana n’ibanki ya Afrika ijwejwe iterambere  BAD kugirango barabe ko hariho amabarabara amwe amwe bokwinjizamwo amabarabara mperekeza «routes connexes» kuri wa mugambi w’ugusanura ikibuga ca Bujumbura. Umushikiranganji rero akaba yamenyesheje ko bagize inama nyinshi naba musitanteri na ba buramatari kugirango aho babona akanogo  kose mw’ibarabara baheze bafashanye bagasanasane. 

Christine Manirambona

Ouvrir