Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Mu ntara ya Gitega Urwaruka ruhamagariwe kwitegurira kuba abavyeyi b’ejo

larMu bikorwa vy’uhuriro kaminuza ry’urwaruka rigira kane ryatunganijwe n’ubushikiranganji bw’amaposita n’ubuhinga bwa none butandukanije n’ibiro vy’Umukuru w’igihugu ku magenekerezo ya 26 na 27 Ndamukiza 2019, mu muhingamo w’umunsi wa mbere w’iryo huriro, umutambuk anyi w’Umukuru w’igihugu, Denise NKURUNZIZA yararemesheje inyigisho ku rwaruka mu ntumbero yo kubafasha ingene bokwitegurirra kuba abavyeyi beza.Mu bikorwa vy’uhuriro kaminuza ry’urwaruka rigira kane ryatunganijwe n’ubushikiranganji bw’amaposita n’ubuhinga bwa none butandukanije n’ibiro vy’Umukuru w’igihugu ku magenekerezo ya 26 na 27 Ndamukiza 2019, mu muhingamo w’umunsi wa mbere w’iryo huriro, umutambuk anyi w’Umukuru w’igihugu, Denise NKURUNZIZA yararemesheje inyigisho ku rwaruka mu ntumbero yo kubafasha ingene bokwitegurirra kuba abavyeyi beza.Tubamenyeshe ko izo nyigisho yazitangiye kw’ishure ryisumbuye ry’ubuvuzi ryo ku murwa mukuru w’intara ya Gitega ,ari naho Umukuru w’igihugu Petero NKURUNZIZA syari yahagariye ibirori vyo kwugurura icese iryo huriro ry’urwarukaUmutambukanyi w’Umukuru w’Igihugu akaba rero yamenyesheje urwo rwaruka ko kugira batere imbere mu ngo zabo bobumbwa n’ivyo bafise. Urugo rubi ngo rurasubiza inyuma iterambere akaba ngo ari co gituma bokwubaha ababanyi kugirango baze bubake neza. Yaciye amenyesha rero urwo rwaruka ko rwokora ibishoboka kugira bashike kuri iryo hangiro. Ikindi yabamenyesheje ngo ni uko boba abavyeyi beza kugirango Igihugu gitere imbere ngo kuko urugo rubi rusubiza inyuma iterambere rukongera rugateza umutekano muke mu gihugu. Ubuvyeyi bw’ejo rero ngo butegurwa hakiri kare kuko ngo iyo umuryango ubaye mubi urashobora kubera akarorero kabi iyindi miryango.  Yarongeye amenyesha ko abana  bakuze babona se na nyina bama bariko barashwana biheza bikandukira cane.  Abavyeyi rero ngo barafise uruhara runiniya cane ku bana babo arico gituma umwana yorabira akarorero keza ku  muvyeyi wiwe ariko akaraba iciza ikibi akagishira ku ruhande.  
Imiryango 80 y’abatwa b’i Zege yararonkejewe imfashanyoBukeye bwaho ku wa 27 Ndamukiza 2019, Umutambukanyi w’Umukuru w’igihugu,  Denise NKURUNZIZA yaratanze imfashanyo ku batwa baba ku mutumba Rukoba ,site Zege muri komine Gitega, intara ya Gitega. Iyo mfashanyo ikaba yari igizwe n’ibiro 10  vy’ibiharage, igitenge kimwe ,amasuka 2, isafuriya hamwe n’ibiro 25 vy’umuceri ku muryango umwe umwe.  Imiryango 80 ikaba ariyo yaronse iyo mfashanyo.  Uwaserukiye iyo miryango y’abatwa  Libérate Nzotungicimpaye akaba yarakengurukiye Umukuru w’Igihugu n’Umutambukanyi wiwe ku rukundo yama yeretse imiryango y’abatwa  akaba yaciye asaba ko urwo rukundo borugira no ku yindi miryango y’abatwa ngo  kuko hariho iyindi miryango yama yifuza ko yobagendera kugira bamubone gusa. Iyo nayo ni iyo kuri uwo mutumba nyene wa Rukoba. Ngo hakaba hariho n’iyindi miryango y’abatwa iri muri iyo komine nyene ya Gitega   ku mutumba Jimbi nabo nyene ngo bama bipfuza kubona Umukuru w’igihugu .Liberate Nzotungicimpaye akaba  yaciye amenyesha ko iyo mfashanyo igiye kubafasha kuko bari bashonje cane rwose aho ngo barya imikubi gusa. Rero ngo iyo mfashanyo izoheza ibafashe gufungurira neza abana kuko harimwo n’abari barwaye kubera bafungura imikubi gusa. 

Christine Manirambona

Ouvrir