Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Mu ntara za Bururi na Rumonge Abarundi basabwa kunywana n’igihugu cabo bakongera bagashira Imana imbere

rumongAbarundi basabwa kuzirikana igihugu cabo.Kuzirikana igihugu ngo birarengeye na kure gukunda igihugu. Iyo umuntu azirikana ngo anywana n’ico gihugu, bakuzuza naco, ivyo akora vyose, ivyo avuga vyose akabikora yiyumvira igihugu ciwe, uko ngo niko kuzirikana igihugu. Izo ni zimwe mu nyigisho Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA yari yatekereye imvukira z’intara ya Bururi, inyigisho zabereye, ku murwa mukuru wa komine ya Matana, mu ntara ya Bururi, ku wa 10 Ndamukiza 2019.Abarundi basabwa kuzirikana igihugu cabo.Kuzirikana igihugu ngo birarengeye na kure gukunda igihugu. Iyo umuntu azirikana ngo anywana n’ico gihugu, bakuzuza naco, ivyo akora vyose, ivyo avuga vyose akabikora yiyumvira igihugu ciwe, uko ngo niko kuzirikana igihugu. Izo ni zimwe mu nyigisho Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA yari yatekereye imvukira z’intara ya Bururi, inyigisho zabereye, ku murwa mukuru wa komine ya Matana, mu ntara ya Bururi, ku wa 10 Ndamukiza 2019.Nk’uko umuvugizi w’Umukuru w’igihugu, Jean Claude Karerwa yabishikirije, inyuma y’izo ryigisho zari zigenewe imvukira z’intara ya Bururi, ngo ni iziza zuhirira izo yari amaze gutanga. 

Ngo muri izo nyigisho kandi, Umukuru w’igihugu yaragarutse ku nzira Uburundi bwaciyemwo muri kahise, aho bwavuye, aho bugeze n’aho yipfuza ko igihugu gishika. Niko gusaba imvukira z’intara ya Bururi kugendera iragi rya basokuru. Ukwo kugendera iragi rya basokuru, yabamenyesheje ko Uburundi bufise isezerano n’Imana, ko ari igihugu c’Imana. Ivyo navyo ngo bikabonekera ku kuntu basokuru bari bashize Imana imbere, ko nabo rero mu bikorwa vyabo boshira Imana imbere.Mu migambi yabo, ngo boyirangura bafise iyerekwa, iryo naryo ngo ryobatuma kutiyumvira uruvyaro rwabo gusa, ariko biyumvire abuzukuru n’abuzukuruza, ivyo ngo nivyo vyaranze basokuru bacu. Vyongeye, ngo inyigisho mu Burundi uko zitangwa, zikwiye guhinduka, zigatunganywa kugira abarundi bagire ubumenyi buzogira ico bubashikanyeko, na cane cane bagire ubwenge bubafasha kurondera ubwo bumenyi. Ivyo rero ngo kugira tubishikeko, n’uko twovavanura n’imigozi yaboshe Uburundi haba muvya poritike, ubutunzi n’imibano, habe ihinduka muri vyose, abarundi bamenye iyo baja, gutyo basubize igihugu iteka n’itekane nk’uko vyari kuri basokuru na basokuruza.Izo nyigisho zo mu ntara ya Bururi, ngo ni irindi sekeza ry’inyigisho Umukuru w’igihugu atanguye, zikaba zigiye kubandanya no mu zindi ntara. Muri Gitugutu mu mwaka uheze, Umukuru w’igihugu akaba yari yemereye imvukira z’iyo ntara ko izo nyigisho zizotangurira mu ntara yabo, Umukuru w’igihugu rero ngo yashize mu ngiro ico yari yasezeraniye abanyabururi.Tubamenyeshe ko inyuma y’umutaga, Umukuru w’igihugu yatanguje icese ihiganwa ry’umupira w’amaboko (volley ball) rizohuza intara zose z’Uburundi. Urwo rukino rwo gutanguza iryo higanwa rwahuje intara ya Bururi n’intara ya Makamba rwabereye ku kibuga c’umupira w’amaboko c’ishure ryisumbuye ry’i Matana, umugwi w’umupira w’amaboko w’intara ya Bururi niwo watahukanye intsinzi kuri bimwe bita Seoul, aho yayitsinze ku manota 16 kuri 14 y’umugwi w’intara ya Makamba, inyuma y’aho zari zanganije iseti 2 kuri 2. Iryo higanwa rikaba ryatunganijwe ku civugo «Twubake igihugu cacu mu gushigikira imigambi y’iterambere».  Tubamenyeshe kandi ko inyigisho zo kuzirikana igihugu Umukuru w’igihugu Petero NKURUNZIZA  yazibandanije kw’igenekerezo rya 12 Ndamukiza 2019 mu ntara ya Rumonge aho yazihaye imvukira z’iyo ntara  hamwe n’abasanzwe baharangurira imirimo. 

Déo Misigaro                                                                                                   

Ouvrir