Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Ibikorwa vyo gukinga ko indwara ya Ebola yinjira mu Burundi biriko birarangurwaneza

louMu ntumbero yo gukinga ko indwara ya Ebola yinjira mu gihugu c’Uburundi, umushikiranganji w’amagara meza no kurwanya ikiza SIDA, Thadée Ndikumana ari kumwe n’abasanzwe bafasha igihugu c’Uburundi, barishikiye ku mipaka itandukanye igabura igihugu c’Uburundi na Kongo aho bari bagiye kwirabira ibikorwa vyo gupima abinjiye mu gihugu kugira barabe ko badafise imigera y’iyo ndwara na cane cane ko bizwi ko igihugu ca Kongo (RDC)kirimwo iyo ndwara.Hari ku wa 4 Ndamukiza 2019. Nk’uko twabimenyeshejwe n’abajejwe ico gikorwa bamenyesha ko gushika ubu ata n’umwe barasanga afise iyo migera. Mu ntumbero yo gukinga ko indwara ya Ebola yinjira mu gihugu c’Uburundi, umushikiranganji w’amagara meza no kurwanya ikiza SIDA, Thadée Ndikumana ari kumwe n’abasanzwe bafasha igihugu c’Uburundi, barishikiye ku mipaka itandukanye igabura igihugu c’Uburundi na Kongo aho bari bagiye kwirabira ibikorwa vyo gupima abinjiye mu gihugu kugira barabe ko badafise imigera y’iyo ndwara na cane cane ko bizwi ko igihugu ca Kongo (RDC)kirimwo iyo ndwara.Hari ku wa 4 Ndamukiza 2019. Nk’uko twabimenyeshejwe n’abajejwe ico gikorwa bamenyesha ko gushika ubu ata n’umwe barasanga afise iyo migera. Inyuma y’urwo rugendo, umushikiranganji w’amagara y’abantu no kurwanya ikiza SIDA, yamenyesheje ko muri rusangi ibintu biriko birakorwa kuko aho baciye hose basanze abaganga bahari bariko barapima abinjira bava mu gihugu ca Kongo (RDC) no mu Rwanda. Yamenyesheje kandi ko babonye ko hari ivyo kubandanya bakora na cane cane ko hariho ubuhinga bushasha bwo gupima bamaze kuronka mugabo bukaba butarakwira hose. Ubwo buhinga nabwo si ubundi, ni icuma abantu bacamwo navyo bigatuma abaganga boroherwa. Ivyo vyuma bikaba bimaze kuboneka ku mupaka wo mu Gatumba hamwe no ku kibuga c’indege gusa. Bakaba baratumyeko ibindi kugira bashobore no kubishira ku yindi mipaka. Ico cuma rero ngo kirafasha cane kuko umuntu agumamwo hanyuma usanze afise ikimenyetso c’iyo ndwara, ushobora kugaruka kubiraba witonze. Ikindi kiriko kirakorwa ngo ni uko bariko bararaba ukuntu bosahiriza kuko ahenshi abakongomani baca ata bikoresho bikwiye na cane cane ko abakora igikorwa co gupima batagira aho bugama canke bikinga izuba ; kubura utuzu twa sugumwe hamwe n’amazi. Aho ni nk’aho binjirana baciye mu ruzi Rusizi. Yari yajanye n’abasanzwe bashigikira Uburundi kugira barabe ko umwe wese ico yiyemeje ariko aragikora. Ibikorwa rero bikaba biriko birarangurwa, akizera ko mu ndwi 3 aho bashize abaganga hose hagera ku masite 22  bizoba bihari.

Gloriose Nshimirimana

Ouvrir