Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Abanywanyi b’ihuriro ry’incabwenge zo mu karere « Elite East Africa » biyemeje guteza imbere ibihugu bakomokamwo

egoIhuriro ry’amashirahamwe y’incabwenge zo mu bihugu vyo mu karere ka Afirika y’ubuseruko "Elite East Africa"  ryaratunganije ku wa 25 Ntwarante 2019, inama y’akarere, aho abaserukira iryo huriro mu  bihugu bitandukanye bahuriye mw’ihoteri « EGO » mu gisagara ca Bujumbura . Iyo nama  yagira kabiri, ikaba yari ifise intumbero yo kurabira hamwe ingene ibikorwa vy’iryo huriro biriko biragenda mu bihugu vyo mu muryango wa EAC hamwe n’agace ko mu buseruko bw’igihugu ca Repuburika iharanira demokarasi ya Kongo (RDC). Iyindi ntumbero kwari ukugira barabire hamwe amategeko agenga iryo huriro kugira  bashobore no guhinyanyura ivyoba bitameze neza; bongere  bahanahane ivyiyumviro ku migambi bariko barashira imbere muri iryo shirahamwe kugirango ishoboke, maze bafashe mu guteza imbere ibihugu bakomokamwo. Ihuriro ry’amashirahamwe y’incabwenge zo mu bihugu vyo mu karere ka Afirika y’ubuseruko « Elite East Africa » ryaratunganije ku wa 25 Ntwarante 2019, inama y’akarere, aho abaserukira iryo huriro mu  bihugu bitandukanye bahuriye mw’ihoteri « EGO » mu gisagara ca Bujumbura . Iyo nama  yagira kabiri, ikaba yari ifise intumbero yo kurabira hamwe ingene ibikorwa vy’iryo huriro biriko biragenda mu bihugu vyo mu muryango wa EAC hamwe n’agace ko mu buseruko bw’igihugu ca Repuburika iharanira demokarasi ya Kongo (RDC). Iyindi ntumbero kwari ukugira barabire hamwe amategeko agenga iryo huriro kugira  bashobore no guhinyanyura ivyoba bitameze neza; bongere  bahanahane ivyiyumviro ku migambi bariko barashira imbere muri iryo shirahamwe kugirango ishoboke, maze bafashe mu guteza imbere ibihugu bakomokamwo. Nk’uko vyamenyeshejwe n’umuvugizi w’iryo shirahamwe Juvénal Bigirimana, ngo baramaze kurangura imigambi itari mike n’ubwo ishirahamwe ryo mu Burundi  ritamaze igihe kinini cane .Baramaze gukora umugambi wo gutsimbataza amahoro bise “ Dance for Peace” wahuje urwaruka rutandukanye rwo mu bice bitandukanye vyo mu Burundi. Hari inyuma y’ivyabaye mu 2015, kukaba kwari ukugira urwaruka mu butandukane bwarwo bashore kurushira hamwe rubone ko ivyahitiye atari vyiza canke rutovyivangamwo ahubwo rwobirengera. Umugambi wundi uriko uratunganywa ni uwo kurwanya ibiyayuramutwe mu rwaruka. Baraheza rero bakarufasha mu kururonsa inyigisho ; bakarwereka ingaruka mbi zavyo kugira ruvavanure n’iyo ngeso. Ikindi mu migambi bariko bararangura ni umugambi ujanye no guteza imbere ururimi rw’igifaransa mu karere ka EAC na cane cane ko Uburundi ari co gihugu co nyene gikoresha urwo rurimi mu kazi. Bariko bararaba rero ingene muri ivyo bihugu basanzwe bakoreramwo urwo rurimi naho rwotezwa imbere ndetse bakaba banashaka gushika no mu biro vy’ishirahamwe EAC kugira babumvishe canke batange ijwi berekane ko ururimi rw’igifaransa mw’ishirahamwe EAC rwoba ururimi rukoreshwa kurya kw’icongereza.  

Gloriose Nshimirimana

Ouvrir