Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Ikigo OBR gisaba bajejwe intwaro mu gisagara gufasha mu gutoza amakori ku nzu n’ibibanza bipanzwe

rerIkigo OBR cama gikora isekeza ryo gutoza amatagisi n’amakori ku nzu n’ibibanza bipangishijwe mu mezi atatu ya mbere atangura umwaka, kuva muri Nzero gushika ku wa 31 Ntwarante uko umwaka utashe. Ivyo vyamenyeshejwe na Audace Niyonzima, komiseri mukuru w’ikigo OBR ku wa 25 Ruhuhuma 2019  ahejeje gutanguza inama yahuje abakozi bo mu kigo OBR n’abajejwe intwaro mu gisagara ca Bujumbura mu ntumbero yo kubahimiriza kugira bafashe mu gutoza amakori atozwa ku nzu no ku bibanza bipangishijwe. Yamenyesheje ko haheze imyaka ibiri ayo makori yahora atozwa n’amakomine n’igisagara ca Bujumbura atozwa na OBR ariko akagaruka mu makomine ku bice 60 kw’ijana nayo ibice 40 kw’ijana bikaja mu kigega ca Reta. Imvo yatumye batunganye iyo nama kwari ukugira abajejwe intwaro bamenye ko agaruka gufasha amakomine kwitunganiriza imigambi y’iterambere. Bisubiye ngo ni ukugira bahimirize  abajejwe intwaro mu gisagara ca Bujumbura ko bofasha abakozi ba OBR kugira batoze ayo makori gutyo amahera ategekanijwe mw’itegeko ashika imiriyaridi zitanu atozwe bishobotse bayarenze. Ubugira kabiri iyo nama yatunganijwe mu ntumbero yo kubwira abajejwe intwaro ko muri Ntwarante ikigo OBR kizogwiza ibibanza abantangakori bamenyekanishirizamwo amakori batanga kandi bayatangiriremwo gutanga ayo makori nyene mu makomine yose agize igisagara ca Bujumbura mu ntumbero yo kworohereza abatangakori. Ico gikorwa rero kizorangurirwa mu bibanza vyinshi aho kubera mu kibanza co ku biro vya Emmaüs honyene.  Niko kumenyesha ko muri komine Ntahangwa bazoshira ibiro kuri Lycée Ngagara no kuri ALUPA. Muri komine Mukaza naho bazokwugurura ibiro ku biro vya komine Mukaza no kuri zone Rohero iri aho bita «Maximin».  Muri komine Muha naho bazokwugurura ikibanza kw’iseminari yo mu Kanyosha no mu kigo c’ishure ENA. Ikigo OBR cama gikora isekeza ryo gutoza amatagisi n’amakori ku nzu n’ibibanza bipangishijwe mu mezi atatu ya mbere atangura umwaka, kuva muri Nzero gushika ku wa 31 Ntwarante uko umwaka utashe. Ivyo vyamenyeshejwe na Audace Niyonzima, komiseri mukuru w’ikigo OBR ku wa 25 Ruhuhuma 2019  ahejeje gutanguza inama yahuje abakozi bo mu kigo OBR n’abajejwe intwaro mu gisagara ca Bujumbura mu ntumbero yo kubahimiriza kugira bafashe mu gutoza amakori atozwa ku nzu no ku bibanza bipangishijwe. Yamenyesheje ko haheze imyaka ibiri ayo makori yahora atozwa n’amakomine n’igisagara ca Bujumbura atozwa na OBR ariko akagaruka mu makomine ku bice 60 kw’ijana nayo ibice 40 kw’ijana bikaja mu kigega ca Reta. Imvo yatumye batunganye iyo nama kwari ukugira abajejwe intwaro bamenye ko agaruka gufasha amakomine kwitunganiriza imigambi y’iterambere. Bisubiye ngo ni ukugira bahimirize  abajejwe intwaro mu gisagara ca Bujumbura ko bofasha abakozi ba OBR kugira batoze ayo makori gutyo amahera ategekanijwe mw’itegeko ashika imiriyaridi zitanu atozwe bishobotse bayarenze. Ubugira kabiri iyo nama yatunganijwe mu ntumbero yo kubwira abajejwe intwaro ko muri Ntwarante ikigo OBR kizogwiza ibibanza abantangakori bamenyekanishirizamwo amakori batanga kandi bayatangiriremwo gutanga ayo makori nyene mu makomine yose agize igisagara ca Bujumbura mu ntumbero yo kworohereza abatangakori. Ico gikorwa rero kizorangurirwa mu bibanza vyinshi aho kubera mu kibanza co ku biro vya Emmaüs honyene.  Niko kumenyesha ko muri komine Ntahangwa bazoshira ibiro kuri Lycée Ngagara no kuri ALUPA. Muri komine Mukaza naho bazokwugurura ibiro ku biro vya komine Mukaza no kuri zone Rohero iri aho bita «Maximin».  Muri komine Muha naho bazokwugurura ikibanza kw’iseminari yo mu Kanyosha no mu kigo c’ishure ENA. Yarongeye amenyesha ko bafise intonde z’abantu bo muri ayo makaritiye, ayo mazone n’amakomne bamenyekanishije amakori mu mwaka uheze, bakazoca bayasabikanya kubera ko abajejwe intwaro aribo bazi abo bantu hao bari, ko ayo bamenyekanishije ariyo cane ko atabirengagije kuyamenyekanisha.

Aho rero bashatse ko bashira hamwe inguvu n’abajejwe intwaro kugira yo makori n’amatagisi ava mu nzu n’ibibanza bipangishijwe yose atozwe. Yarongeye amenyesha ko ikigo OBR gitoza amatagisi n’amakori aba yanditse mu mategeko. Aho akavuga ko ikigo OBR kidatoza amatagisi n’amakori abo bose bahabwa uburenganzira n’amategeko, aho akaba yavuga abapfakazi n’impfuvyi, hamwe n’inzu zitaronse abazipanga. Ico kigo kizotoza amakori n’amatagisi ku nzu n’ibibanza vyapangishijwe mu mwaka w’2018. Yamenyesheje ko abantu batosimbwa n’umutima kuko ata makori bazotozwa ata mahera binjije. Yarongeye amenyesha abatangakori kutarenza igenekerezo rya 31 Ntwarante 2019  bataratanga ayo makori kuko baca bongarako amande y’ibice 50 kw’ijana gutyo bigaca bibaremera.Umukuru w’igisagara ca Bujumbura Freddy Mbonimpa yamenyesheje ko abajejwe intwaro mu gisagara ca Bujumbura batumiwe muri iyo nama kugira bafashe ikigo OBR gutoza amakori ku nzu n’ibibanza bipanzwe kuko basanzwe ari ababanyi babo. Yamenyesheje ko abajejwe intwaro kuva hasi ku rwego rw’amakaratiye, amazone na komine baje kwumviriza impanuro bahabwa n’ikigo OBR kugira bafashe guhimiriza abanyagihugu gutanga ayo makori. Niko kumenyesha ko ayo mahera agaruka muri komine ku bice  60 kw’ijana, ibice 40 kw’ijana navyo bikaja mu kigega ca Reta. Ubwo buryo bwose buza bufasha mu bikorwa vy’iterambere ry’igihugu. Abajejwe intwaro rero nabo nyene babaneyeho akaryo ko guhimiriza abatanga amakori y’agataka n’ivyo badandaza kuyatanga igenekerezo rya 31 Ntwarante 2019 ritararenga kuko haca hajako amande gutyo agaca abananira gutanga.
Epitace Nduwayo

Ouvrir