Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Umukuru w’igihugu yaratanguje igikorwa co guteragira mu gihe c’irima ry’Impeshi

pierKu wa 23 Ruhuhuma 2019  ku mutumba Rutanga, muri komine ya Gashikanwa, mu ntara ya Ngozi, Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA yaratanguje igikorwa co guteragira mu gihe c’irima ry’Impeshi. Ico gikorwa catangujwe n’amasengesho yo gusengera imbuto kugira muri kino gihe c’irima Imana izotange akayaga keza n’imvura ku rugero rukwiye hamwe n’uko umwimbu uzoboneka, abazowihereza uzobakize indwara zo ku mubiri no ku mutima. Igikorwa co guteragira yagitanguje mu gutera imbuto z’ibiharage, ibiraya n’ibigori ku buringanire bw’amahegitari 3, aho igiterwa kimwe cose cateragirwa ku buringanire bw’ihegitari.Ku wa 23 Ruhuhuma 2019  ku mutumba Rutanga, muri komine ya Gashikanwa, mu ntara ya Ngozi, Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA yaratanguje igikorwa co guteragira mu gihe c’irima ry’Impeshi.

Ico gikorwa catangujwe n’amasengesho yo gusengera imbuto kugira muri kino gihe c’irima Imana izotange akayaga keza n’imvura ku rugero rukwiye hamwe n’uko umwimbu uzoboneka, abazowihereza uzobakize indwara zo ku mubiri no ku mutima. Igikorwa co guteragira yagitanguje mu gutera imbuto z’ibiharage, ibiraya n’ibigori ku buringanire bw’amahegitari 3, aho igiterwa kimwe cose cateragirwa ku buringanire bw’ihegitari.Muri ayo masengesho yo gusengera imbuto, Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA yamenyesheje ko Imana igiye kuba hagati y’abarundi kugira ibakingire abansi. Eka ngo uguteragira n’ukw’abantu ukweza n’ukw’Imana. Muri kino gihe c’irima ry’Impeshi, yasavye ko abarundi bose bagiye guteragira mw’irima ry’Impeshi,  bazoronke ikiganza ciza c’Imana, ize ibakingire ijoro n’umutaga. Muri ayo masengesho, Umukuru w’igihugu yasengeye  imbuto  zitandukanye asanzwe arima muri iryo tongo riri ku mutumba, Rutanga, izo nazo n’ ibigori , ibiharage, imyumbati, ibiraya, ibitoke, ingano, ikawa hamwe n’ubworozi. Muri iryo tongo ry’uburinganire bw’amahegitari 49,5, Umukuru w’igihugu ahakoresha abakozi 708, bahurikiye mu mashirahamwe 29. Kuri ubwo buringanire, harimwo n’ibitara vy’ibiti.Mu gihe Reta y’Uburundi iriko iranagura igiterwa c’ikawa, n’Umukuru w’igihugu ntiyasigaye inyuma, aho muri iryo tongo ryiwe ahafise ibiti vy’ikawa 5000. Kuri ivyo biti vy’ikawa, ibishika 3700 vyaratanguye kwama ndetse bakaba baherutse kwongerako ibindi 1300. Ayo makuru tubaka twayahawe n’umufundi w’indimo, François Mbabarempore akorera muri iryo tongo kuva mu mwaka w’2012. 
Déo Misigaro                                                                                         

Ouvrir