Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Abarundi bose bahamagariwe kugira rwabo imigambi y’ishirahamwe OPDAS-Burundi yo kurwanya ikiza SIDA

 

nbnbnbKw’igenekerezo rya 23 Gitugutu  2018, ishirahamwe ry’abatambukanyi babakuru b’ibibihugu vyo muri Afrika rijejwe kurwanya ikiza SIDA, ishami ryo mu Burundi OPEDAS-Burundi yaratunganije  inama yo kwemeza igitabu c’ imugambi yo kurwanya Sida  kugira havuke abana batagira umugera wa SIDA. Iyo migambi iri muri ico gitabu izomara umwaka wose ni ukuvuga kuva mu kwezi kwa Gitugutu 2018 gushika muri Nyakanga 2019. Umutambukanyi w’Umukuru w’igihugu, Denise NKURUNZIZA yarasavye ko iyo migambi abarundi bose boyigira rwabo kugira bikunde ko ico kiza  gituzwa. Ngo nta mwanya wobaho w’akaruhuko kuko umuntu asamaye asanga ibiharuro vy’abarwayi vyaduze. Umutambukanyi w’Umukuru w’igihugu yahamagariye abantu bose kuja baripimisha ico kiza kugira bamenye ingene amagara yabo yifashe. Ngo abarongoye abandi mu mashengero no muntwaro bofata iyambere mu kwipimisha kugira babere akarorero abandi. Ngo abavyeyi bofasha abana bamaze gukura bakaja kwipimisha umugera wa SIDA kuko vyarabonetse ko hari aho usanga abana bawugendana atari uko bawuvukanye. Kw’igenekerezo rya 23 Gitugutu  2018, ishirahamwe ry’abatambukanyi babakuru b’ibibihugu vyo muri Afrika rijejwe kurwanya ikiza SIDA, ishami ryo mu Burundi OPEDAS-Burundi yaratunganije  inama yo kwemeza igitabu c’ imugambi yo kurwanya Sida  kugira havuke abana batagira umugera wa SIDA. Iyo migambi iri muri ico gitabu izomara umwaka wose ni ukuvuga kuva mu kwezi kwa Gitugutu 2018 gushika muri Nyakanga 2019.

Umutambukanyi w’Umukuru w’igihugu, Denise NKURUNZIZA yarasavye ko iyo migambi abarundi bose boyigira rwabo kugira bikunde ko ico kiza  gituzwa. Ngo nta mwanya wobaho w’akaruhuko kuko umuntu asamaye asanga ibiharuro vy’abarwayi vyaduze. Umutambukanyi w’Umukuru w’igihugu yahamagariye abantu bose kuja baripimisha ico kiza kugira bamenye ingene amagara yabo yifashe. Ngo abarongoye abandi mu mashengero no muntwaro bofata iyambere mu kwipimisha kugira babere akarorero abandi. Ngo abavyeyi bofasha abana bamaze gukura bakaja kwipimisha umugera wa SIDA kuko vyarabonetse ko hari aho usanga abana bawugendana atari uko bawuvukanye. Abamaze kwandura umugera wa SIDA bohimirizwa gufata imiti neza kuburyo ata mugera usubira ku boneka mu maraso yabo.Umushikiranganji ajejwe amagara y’abantu, Thaddée Ndikumana yariyemeje kuzoshigikira imigambi ya OPDAS-Burundi ntihagire umwana aba akivukana umugera wa SIDA.Muganga Félicité Nkunzimana yaratanze icegeranyo c’ibiri mu gitabu kirimwo imigambi OPDAS-Burundi izokurikiza mu kiringo c’umwaka aho ahanini hategekanijwe gutunganywa inama yo guhimiriza imigwi itandukanye baba abarongoye abandi mu mashengero no mu ntwaro, abakenyezi, urwaruka ku bijanye no kurwanya SIDA kugira ntihagire umwana aba akivukana umugera. Ngo hazogenderwa hongere hashigikirwe impfuvyi zisigwa n’abavyeyi bishwe n’umugera wa SIDA. OPDAS-Burundi ngo uzofasha kurondera uburyo bwo gupima abana bakivukana umugera wa SIDA no gupima abigeme bageze mu bigero umugera wa SIDA hamwe na sifirisi. 

Aline Kanyana

Ouvrir