Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Abanyeshure 24 bo mu rwego rwa gisirikare bararonkejwe impapuro z’umutsindo

 

DSC 054154Ku wa 25 Gitugutu 2018, umugwi wa mbere w’abanyeshure 24 bo mu rwego rwa gisirikare  bahejeje ishure ry’ubuvuzi ryegukira urwo rwego  bararonkejwe impapuro z’umutsindo. Ivyo birori  vyari vyatewe iteka n’umukuru w’ibiro bikuru vya gisirikare, Prime Niyongabo n’uwaserukiye ubushikiranganji bw’amagara y’abantu no kurwanya ikiza SIDA,  bikaba vyabereye  muri Birigade ijejwe kubika ibikoresho vya gisirikare benshi bazi kw’izina rya «Base».   Ku wa 25 Gitugutu 2018, umugwi wa mbere w’abanyeshure 24 bo mu rwego rwa gisirikare  bahejeje ishure ry’ubuvuzi ryegukira urwo rwego  bararonkejwe impapuro z’umutsindo. Ivyo birori  vyari vyatewe iteka n’umukuru w’ibiro bikuru vya gisirikare, Prime Niyongabo n’uwaserukiye ubushikiranganji bw’amagara y’abantu no kurwanya ikiza SIDA,  bikaba vyabereye  muri Birigade ijejwe kubika ibikoresho vya gisirikare benshi bazi kw’izina rya «Base ».   Mw’ijambo ryashikirijwe n’umukuru w’ibiro bikuru vya gisirikare Prime Niyongabo,  yarashimiye iyo mikangara yerekanye ubutwari mu gukurikirana neza inyigisho. Yabasavye gukorana umwete n’ubwira iryo banga, ndetse bakaba intatangwa mu gutabara no mu bihe bigoye. Ngo igisirikare c’Uburundi naco ntaco kitazokora mu kubaronsa ibikoresho bazoba bakeneye mu kurangura ibanga bajejwe.Uwurongoye iryo shure ry’ubuvuzi rya gisirikare Eric Simbabaje nawe yabanje kumenyesha ko iryo shure ryagiyeho kugira rishitse ihangiro ry’igisirikare c’Uburundi ryo kuronka abaforoma bakwiye muri uwo rwego. Eric Simbabaje akaba yishimira urugero iryo shure rigezeko kuva aho ritanguriye mu mwaka w’2014, aho amenyesha ko bafise amanota angana na 86 kw’ijana. Ivyo navyo ngo babikesha abagiye barabafasha batahengeshanije kwitaba akamo babateye .Yaranashimiye cane abigisha bitanze bishimishije kugira uwo mwimbu uboneke. Yaratekereye impanuro abaronse impapuro z’umutsindo ko bogendera ubuntu kuko ngo n’izo mpapuro z’umutsindo ataco zobamarira mu gihe batokwigenza neza.Uwaserukiye abanyeshure baronse izo mpapuro z’umutsindo nawe, yamenyesheje ko biyemeje kuba akarorero kandi ko bazogendera akarangamutima k’ibanga bajejwe ryo kuvura. 

Gloriose Nshimirimana

Ouvrir