Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Urwego CNC ruriteguriye gutanga vuba ikarata iranga abamenyeshamakuru

 

IMG 20181005 170542Kw’igenekerezo rya 5 Gitugutu 2018, umukuru w’urwego rujejwe kugenzura ingene ibimenyeshamakuru bikora CNC, Nestor Bankumukunzi  yaratanze ikiganiro ku bamenyeshamakuru kugira ababwire ivyavuye mu nama y’iminsi 2 yahuje ibiro nshingwabikorwa n’ibiro nyobozi vy’urwo rwego yabaye ku magenekerezo ya 4 na 5 Gitugutu 2018. Bankumukunzi yamenyesheje ko iyo nama yama iba uko amezi atatu aheze ari akaryo keza ko kwisuzuma no kwiga ibibazo biba bihari. Ngo muri rusangi ibikorwa vyari bitegekanijwe mu mezi atatu aheze vyarakozwe naho hatabuze utugorane. Ngo intumbero zari zatanzwe mu nama yabereye i Makamba zarakurikijwe n’inama zari zitegekanijwe zose zarabaye.Kw’igenekerezo rya 5 Gitugutu 2018, umukuru w’urwego rujejwe kugenzura ingene ibimenyeshamakuru bikora CNC, Nestor Bankumukunzi  yaratanze ikiganiro ku bamenyeshamakuru kugira ababwire ivyavuye mu nama y’iminsi 2 yahuje ibiro nshingwabikorwa n’ibiro nyobozi vy’urwo rwego yabaye ku magenekerezo ya 4 na 5 Gitugutu 2018.

Bankumukunzi yamenyesheje ko iyo nama yama iba uko amezi atatu aheze ari akaryo keza ko kwisuzuma no kwiga ibibazo biba bihari. Ngo muri rusangi ibikorwa vyari bitegekanijwe mu mezi atatu aheze vyarakozwe naho hatabuze utugorane. Ngo intumbero zari zatanzwe mu nama yabereye i Makamba zarakurikijwe n’inama zari zitegekanijwe zose zarabaye.Ku bijanye n’ikarata iranga abamenyeshamakuru, Bankumukunzi yamenyesheje ko hamaze kuza kwiyandikisha abamenyeshamakuru 1184 kugira baronswe iyo karata, aca agirako asaba abataraza kwiyandikisha ko bonyaruka kuko ibwirizwa rishasha rigenga abamenyeshamakuru risaba ko inyuma y’umwaka iyo karata yoba yamaze gutangwa ku babifitiye uburenganzira bose. Ngo urwego CNC rugiye gusaba abatanze ibisabwa kugira baronke ikarata iranga umumenyeshamakuru ko botanga amafaranga 5000 kugira iyo karata iboneke.   Ngo mu mezi atatu aheze, ibimenyeshamakuru vyaragerageje gukurikiza amategeko naho hagiye haribonekeza udukosa tujanye n’uguhengama, ibinyamakuru bidakurikiza urutonde rw’ibiganiro, ibinyamakuru bitanga amakuru atubahiriza imico y’ikirundi.Uwuramutswa urwego CNC, Nestor Bankumukunzi  yarongeye aramenyesha ko urwo rwego rwatunganije inama n’abarongoye ibimenyeshamakuru aho rwasavye ko bokwiragiza ibiri mw’itegeko rishasha rigenga abamenyeshamakuru kandi ko boza baraba hafi abamenyeshamakuru kugira amakosa ku bijanye no kumenyesha amakuru agabanuke. Bankumukunzi yamenyesheje ko urwego CNC rwize amadosiye y’abasavye ko bokugurura ibimenyeshamakuru ariko ko habonetse itegeko rishasha ryo kumenyeshamakuru ayo madosiye  azosubira kwigwa gushasha. Ngo urwego CNC rwarahaye uruhusha rwo gukorera mu Burundi abamenyeshamakuru 36 b’abanyamahanga umwe gusa akaba ariwe yankiwe kubera atari akwije ibisabwa. Ngo icigwa cakozwe cerekana ko mu mwaka w’2015 hari ibimenyeshamakuru 98, muri uyu mwaka w’2018, hakaba  hari ibimenyeshamakuru  122 bikora. Ngo abamenyeshamakuru bariyongereye, muri aya mezi atatu, urwego CNC rukaba rwakiriye abamenyeshamakuru bashasha 144. Bankumukunzi yamenyesheje kandi ko ibimenyeshamakuru vyinshi bikorera mu gisagara ca Bujumbura kandi bitanga inkuru zibera mu gisagara gusa n’intara ziri hafi yaco. Akaba rero yahamagariye ibimenyeshamakuru bitandukanye ko vyogerageza gutanga amakuru yo hagati mu gihugu nayo nyene.Twobamenyesha ko iyo nama yabaye inyuma y’aho Inama Nshingamateka yari  iherutse kwemeza integuro y’ibwirizwa rishasha rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru , rigashirwako umukono n’Umukuru w’igihugu kw’igenekerezo rya 14 Nyakanga 2018.

Aline Kanyana na

Estella Niyongere

Ouvrir