Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Muntara ya Gitega Prezida NKURUNZIZA yaratanguje urugendo rw’urumuri rw’amahoro rugira 12

 

ccvdfKw’igenekerezo rya 5  Nyakanga 2018 , Umukuru w’igihugu Petero NKURUNZIZA yaratanguje icese urugendo rugira 12 rw’urumuri rw’amahoro ibirori bikaba vyabereye muri komine Bugendana intara ya Gitega . Urugendo rw’urumuri rw’uwu mwaka w’2018 rukaba rwatunganijwe ku civugo « Twubake igihugu cacu,tugiture amaboko, umutima n’ubuzima » . Ivyo birori vyatangujwe n’amasengesho ku baserukira amadin iy’abaporoti ,Islamu na Gatorika. Urwo rumuri rukazomara iminsi 9 kandi rukazoca mu mihingo yose y’igihugu ruherekejwe n’amabati n’isima bazogenda baratanga mu bibanza biriko birangurirwamwo ibikorwa vy’iterambere rusangi vyo kwubaka.Kw’igenekerezo rya 5  Nyakanga 2018 , Umukuru w’igihugu Petero NKURUNZIZA yaratanguje icese urugendo rugira 12 rw’urumuri rw’amahoro ibirori bikaba vyabereye muri komine Bugendana intara ya Gitega . Urugendo rw’urumuri rw’uwu mwaka w’2018 rukaba rwatunganijwe ku civugo « Twubake igihugu cacu,tugiture amaboko, umutima n’ubuzima ». Ivyo birori vyatangujwe n’amasengesho ku baserukira amadin iy’abaporoti ,Islamu na Gatorika. Urwo rumuri rukazomara iminsi 9 kandi rukazoca mu mihingo yose y’igihugu ruherekejwe n’amabati n’isima bazogenda baratanga mu bibanza biriko birangurirwamwo ibikorwa vy’iterambere rusangi vyo kwubaka.Prezida NKURUNZIZA mw’ijambo ryiwe yaramenyesheje ko batanguje urugendo rw’urumuri rw’amahoro mu mwaka w’2006 mu ntumbero yo kwereka abarundi ko binjiye mu bihe vyamahoro . Ngo vy’afatiye kuri kahise kuko urumuri bamye barukoresha kera mu bihugu amahoro akagaruka indyane zigahagarara . Yaravuze ko mu gihugu c’Uburundi bipfuza ko amahoro bayakamisha ibikorwa . Ngo urwo rugendo rw’urumuri rw’amahoro barutanguje kugira bahamagarire abarundi bose kwitabira imigambi y’iterambere na cane cane mu bijanye n’ibikorwa rusangi.

Yarongeye avuga ko muri ivyo bikorwa rusangi hamaze kwubakwa ibintu vyinshi yaba amashure, ibitaro, amasoko ,ibibuga vy’inkino n’ibindi, bisigura ko kuva bamaze gutanguza urugendo rw’urumuri rw’amahoro bamaze gukora vyinshi cane bimaze gushikana ku ntabwe yo gutsimbataza intahe yo kwikukira kuko no mu civugo biribonekeza. Ngo bisigura ko bafashe icivugo nyamukuru muri urwo rugendo rw’amahoro ko ari ukuzirikana igihugu c’Uburundi. Urwo rugendo rw’urumuri rw’amahoro rugira 12 ngo ruratandukanye n’uko bahora babikora kuko bipfuza kuzirikana igihugu c’Uburundi iyo cavuye, aho kigeze n’aho bagomba ko gishasha . Ngo nico gituma bozirikana igihugu c’Uburundi iyo cazananye kugira batange akarorero keza ku banyagihugu kugira bafate akarorero keza .Prezida NKURUNZIZA ahejeje gutanguza urugendo rw’urumurui rw’amahoro yacie abandanya gukora ibikorwa rusangi yifadikanije n’abanyagihugu bo ku mutumba Mwurire komine Bugendana intara ya Gitega aho bariko bavanga isima n’urucekeri vyo kwubaka ishure ryisumbuye ry’imyuga ry’i Mwurire . Ngo iryo shure bakazoryugurura mu mwaka w’2019 ushira 2020. Ngo abanyagihugu baraterera mu bikorwa rusangi, imvukira nazo ziraterera hamwe na komine iraterera ibicishije mu matagisi. Prezida NKURUNZIZA akaba yamenyesheje abanyagihugu bari aho ko urugendo rw’urumuri rw’amahoro rwatanguriye muri komine Bugendana kuko ariho batangurije icese ibikorwa vyo gutora Ibwirizwa Shingiro rishasha. Yarashimiye abantu bose bitanze bavuye mu nzego zitandukanye bitavye ibirori vy’uwo munsi. Yarongeye arashimira intwararumuri zigizwe n’abarerura urumuri mu rugendo rugira mu gihugu ko bageze mu mwaka ugira 12 batunganya urugendo rw’urumuri rw’amahoro. Buramatari w’intara ya Gitega Vénant Manirambona yarashimye cane ko urugendo rw’urumuri rw’amahoro rwatanguriye mu ntara ya Gitega. Buramatari akaba yaciye ashikiriza ingabire Umukuru w’igihugu igizwe n’inka 5 hamwe n’ivyimburwa bitandukanye. Yaciye kandi agabira inka ishirahamwe «intwararumuri»inyuma y’aho Prezida NKURUNZIZA  yaciye atanga imfashanyo ku miryango ishika 300 ifise amikoro make yo komine Bugendana.Umuryango umwe wose waronkenjwe ibiro 10  vy’umuceri hamwe n’amata.

Thérèse Niyonkuru

Ouvrir