Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Ishirahamwe « International Fellowship » rya Koreya y’Epfo rigiye kwubaka ikigo c’urwaruka mu Burundi

 

124578Icegera ca mbere c’Umukuru w’igihugu, Gaston  Sindimwo yarakiriye, kw’igenekerezo rya 1 Ruheshi 2018 intumwa z’ishirahamwe ry’urwaruka rwa Koreya y’Epfo (International Fellowship)  zari zirongowe n’umunyamabanga mukuru w’iryo shirahamwe, Dr. Hun Mok Lee. Nk’uko vyashikirijwe na Gaston Sindimwo inyuma y’uwo mubonano, ngo izo ntumwa yazakiriye kw’izina ry’Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA yari yafatiriwe n’ayandi mabanga. Ngo baganiriye ku bikorwa iryo shirahamwe ry’urwaruka rwa Korea y’Epfo risanzwe rirangura mu kwubaka ibigo vy’urwaruka birufasha guhindura ivyiyumviro kugira ngo rube mu mahoro kandi rutegura kazoza keza. Iryo shirahamwe rero ngo ryarasavye kwubaka ico kigo mu Burundi. Ivyo n’avyo ngo ni ugutegura urwaruka rw’Uburundi  kugira ngo rube mu mahoro n’ivyizigiro vya kazoza karwo. Ngo Umukuru w’igihugu Petero NKURUNZIZA yari yaremereye iryo shirahamwe ko rizoronswa itongo mu Burundi kugira ngo ritegure inyubakwa z’urwaruka. Ngo iryo tongo Reta yaramaze kuriha iryo shirahamwe. Icegera ca mbere c’Umukuru w’igihugu, Gaston  Sindimwo yarakiriye, kw’igenekerezo rya 1 Ruheshi 2018 intumwa z’ishirahamwe ry’urwaruka rwa Koreya y’Epfo (International Fellowship)  zari zirongowe n’umunyamabanga mukuru w’iryo shirahamwe, Dr. Hun Mok Lee. Nk’uko vyashikirijwe na Gaston Sindimwo inyuma y’uwo mubonano, ngo izo ntumwa yazakiriye kw’izina ry’Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA yari yafatiriwe n’ayandi mabanga. Ngo baganiriye ku bikorwa iryo shirahamwe ry’urwaruka rwa Korea y’Epfo risanzwe rirangura mu kwubaka ibigo vy’urwaruka birufasha guhindura ivyiyumviro kugira ngo rube mu mahoro kandi rutegura kazoza keza. Iryo shirahamwe rero ngo ryarasavye kwubaka ico kigo mu Burundi. Ivyo n’avyo ngo ni ugutegura urwaruka rw’Uburundi  kugira ngo rube mu mahoro n’ivyizigiro vya kazoza karwo. Ngo Umukuru w’igihugu Petero NKURUNZIZA yari yaremereye iryo shirahamwe ko rizoronswa itongo mu Burundi kugira ngo ritegure inyubakwa z’urwaruka. Ngo iryo tongo Reta yaramaze kuriha iryo shirahamwe. Kubwa Gaston Sindimwo ngo vyari bikenewe rero ko Reta imenya ibikorwa aho bigeze vyo gutegura izo nyubakwa ahanini zizofasha urwaruka rw’Uburundi. Ngo imigambi y’iryo shirahamwe yo guhindura ingendo biciye mu guhindura ivyiyumviro mu mitima y’urwaruka irahuye cane n’ingendo abarundi bafise. Ngo mu gihe iyo migambi yoranguka yofasha igihugu. Ngo ico kigo kizofasha abarundi kwiga imyuga itandukanye. Ngo basozereye ibiganiro vyabo bahurira ku ciyumviro ko intumwa z’Uburundi zogendera iryo shirahamwe mu gihugu ca Korea y’Epfo.Aho naho Gaston Sindimwo akaba yashikirije ko niyo igihugu  c’Uburundi caronka ubutumire  azoheza akabwitaba.

Nathan Ntahondi

Ouvrir