Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Ikigo OMAC gisaba ibimenyeshamakuru guha ijambo abanyagihugu bato bato n’abakenyez

 

juo666Ikigo OMAC kijejwe gukora umwihwezo ku bimenyeshamakuru bikorera mu Burundi gisaba ivyo bimenyeshamakuru kugerageza guha ijambo abanyagihugu bato bato, abanyeporitike batavuga rumwe n’ubutegetsi hamwe n’abakenyezi kuko mu mwihwezo cakoze bigaragara ko ahanini biha ijambo abanyeporitike bari muri Reta. Ivyo vyashikirijwe n’umupfasoni agira uwo mwihwezo mu kigo OMAC, Joselyne Nzobonwanayo  ku wa 11 Kigarama 2018.Ikigo OMAC kijejwe gukora umwihwezo ku bimenyeshamakuru bikorera mu Burundi gisaba ivyo bimenyeshamakuru kugerageza guha ijambo abanyagihugu bato bato, abanyeporitike batavuga rumwe n’ubutegetsi hamwe n’abakenyezi kuko mu mwihwezo cakoze bigaragara ko ahanini biha ijambo abanyeporitike bari muri Reta. Ivyo vyashikirijwe n’umupfasoni agira uwo mwihwezo mu kigo OMAC, Joselyne Nzobonwanayo  ku wa 11 Kigarama 2018.Ico kigo gisaba kandi ibimenyeshamakuru muri rusangi kwitaho gushikiriza inkuru zijanye n’amagara y’abantu, ubutungane, ibiganiro hagati y’abarundi hamwe n’izijanye n’impunzi hamwe n’abateshejwe izabo. 

Uwo mwihwezo wakozwe n’ikigo OMC  ku bimenyeshamakuru bine arivyo Iradiyo y’igihugu, Radiyo Isangiro, Radiyo Rema FM n’ikinyamakuru Iwacu   kibifashijwemwo  n’ikigo ciyemeje gushigikira ibimenyeshamakuru mu karere k’ibiyaga binini  Institut Panos Grands lacs :(IPGL), urerekana kandi neza ko ahanini ivyo bimenyeshamakuru vyashikirije inkuru zerekeye poritike n’agateka ka zina muntu ku bice 105 kw’ijana. Ubwa kabiri hakurikira inkuru zijanye n’ubutunzi n’iterambere ku bice 95 kw’ijana, hagakurikira inkuru zijanye n’indero, imico kama n’ivyo kwemera Imana ku bice 65 kw’ijana. Inkuru zijanye n’amahoro n’umutekano ziza ubugira gatatu ku bice 38 kw’ijana nayo ibijanye n’ubutungane bikaza ku bice 26 kw’ijana. Hakurikira inkuru zijanye n’imigenderanire no gufashanya ku bice 24 kw’ijana , ibijanye n’ibiganiro hagati y’abarundi ku bice 18 kw’ijana, amagara y’abantu ku bice 12 kw’ijana nayo ibijanye n’impunzi n’abatashejwe izabo ku bice 9 kw’ijana.Naho biri uko amenyesha ko abamenyeshamakuru ahanini bagerageje gushikiriza inkuru bisunze akarangamutima ku mwuga wabo. Ariko rero ikindi cibonekeje ni uko ivyo bimenyeshamakuru ahanini biha ijambo abaserukira Reta kurusha abatavuga rumwe na Reta.Ico kigo gisaba kandi ishirahamwe ry’abamenyeshamakuru b’abakenyezi AFJO guhimiriza bakenyezi kwubahuka gushikiriza inkuru ku maradiyo n’ibinyamakuru. Abamenyeshamakuru basabwa kwitwararika inkuru zifatiye kw’iterambere ridakumira.Ku bona uwo mwihwezo wakozwe kuri ivyo bimenyeshamakuru gusa naho, yamenyesheje ko vyatumwe n’uburyo buke kandi ko baciye bahitamwo ivyo bine kuko icigwa cakozwe na IPGL mu mwaka w’2013 cerekanye ko arivyo bikurikirwa n’abantu benshi. 

Epitace Nduwayo

 

Ikigo OMAC gisaba ibimenyeshamakuru guha ijambo abanyagihugu bato bato n’abakenyez

 

juo666Ikigo OMAC kijejwe gukora umwihwezo ku bimenyeshamakuru bikorera mu Burundi gisaba ivyo bimenyeshamakuru kugerageza guha ijambo abanyagihugu bato bato, abanyeporitike batavuga rumwe n’ubutegetsi hamwe n’abakenyezi kuko mu mwihwezo cakoze bigaragara ko ahanini biha ijambo abanyeporitike bari muri Reta. Ivyo vyashikirijwe n’umupfasoni agira uwo mwihwezo mu kigo OMAC, Joselyne Nzobonwanayo  ku wa 11 Kigarama 2018.Ikigo OMAC kijejwe gukora umwihwezo ku bimenyeshamakuru bikorera mu Burundi gisaba ivyo bimenyeshamakuru kugerageza guha ijambo abanyagihugu bato bato, abanyeporitike batavuga rumwe n’ubutegetsi hamwe n’abakenyezi kuko mu mwihwezo cakoze bigaragara ko ahanini biha ijambo abanyeporitike bari muri Reta. Ivyo vyashikirijwe n’umupfasoni agira uwo mwihwezo mu kigo OMAC, Joselyne Nzobonwanayo  ku wa 11 Kigarama 2018.Ico kigo gisaba kandi ibimenyeshamakuru muri rusangi kwitaho gushikiriza inkuru zijanye n’amagara y’abantu, ubutungane, ibiganiro hagati y’abarundi hamwe n’izijanye n’impunzi hamwe n’abateshejwe izabo. 

Uwo mwihwezo wakozwe n’ikigo OMC  ku bimenyeshamakuru bine arivyo Iradiyo y’igihugu, Radiyo Isangiro, Radiyo Rema FM n’ikinyamakuru Iwacu   kibifashijwemwo  n’ikigo ciyemeje gushigikira ibimenyeshamakuru mu karere k’ibiyaga binini  Institut Panos Grands lacs :(IPGL), urerekana kandi neza ko ahanini ivyo bimenyeshamakuru vyashikirije inkuru zerekeye poritike n’agateka ka zina muntu ku bice 105 kw’ijana. Ubwa kabiri hakurikira inkuru zijanye n’ubutunzi n’iterambere ku bice 95 kw’ijana, hagakurikira inkuru zijanye n’indero, imico kama n’ivyo kwemera Imana ku bice 65 kw’ijana. Inkuru zijanye n’amahoro n’umutekano ziza ubugira gatatu ku bice 38 kw’ijana nayo ibijanye n’ubutungane bikaza ku bice 26 kw’ijana. Hakurikira inkuru zijanye n’imigenderanire no gufashanya ku bice 24 kw’ijana , ibijanye n’ibiganiro hagati y’abarundi ku bice 18 kw’ijana, amagara y’abantu ku bice 12 kw’ijana nayo ibijanye n’impunzi n’abatashejwe izabo ku bice 9 kw’ijana.Naho biri uko amenyesha ko abamenyeshamakuru ahanini bagerageje gushikiriza inkuru bisunze akarangamutima ku mwuga wabo. Ariko rero ikindi cibonekeje ni uko ivyo bimenyeshamakuru ahanini biha ijambo abaserukira Reta kurusha abatavuga rumwe na Reta.Ico kigo gisaba kandi ishirahamwe ry’abamenyeshamakuru b’abakenyezi AFJO guhimiriza bakenyezi kwubahuka gushikiriza inkuru ku maradiyo n’ibinyamakuru. Abamenyeshamakuru basabwa kwitwararika inkuru zifatiye kw’iterambere ridakumira.Ku bona uwo mwihwezo wakozwe kuri ivyo bimenyeshamakuru gusa naho, yamenyesheje ko vyatumwe n’uburyo buke kandi ko baciye bahitamwo ivyo bine kuko icigwa cakozwe na IPGL mu mwaka w’2013 cerekanye ko arivyo bikurikirwa n’abantu benshi. 

Epitace Nduwayo

 

Umugambi wo gukingira isi ndimwa ugeze ku rugero rw’ibice birenga 60 kw’ijana ku rwego rw’igihugu

 

minagrieNgo igikorwa c’umugambi wo gukingira isi ndimwa mu kuyicako imikobeko no kuyiterako ivyatsi bikingira iyo si kigeze ku rugero rwiza kuko kigeze ku bice birenga 60 kw’ijana ku rwego rw’igihugu. Ivyo ni bimwe mu vyashikirijwe n’umushikiranganji w’uburimyi, ubworozi n’ibidukikije, Déo Guide Rurema mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru, kw’igenekerezo rya 5 Kigarama 2018. Ngo igikorwa c’umugambi wo gukingira isi ndimwa mu kuyicako imikobeko no kuyiterako ivyatsi bikingira iyo si kigeze ku rugero rwiza kuko kigeze ku bice birenga 60 kw’ijana ku rwego rw’igihugu. Ivyo ni bimwe mu vyashikirijwe n’umushikiranganji w’uburimyi, ubworozi n’ibidukikije, Déo Guide Rurema mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru, kw’igenekerezo rya 5 Kigarama 2018. Nk’uko yabandanije abimenyesha, ngo hariho n’ibindi bagiye barongerako bitajanye no gukingira isi ndimwa gusa,  gukinga ko ifumbire n’imbuto bijanwa n’imivo n’inkukura bikaja mu mwonga. Niko guca amenyesha ko igihugu c’Uburundi  kigizwe n’imisozi miremire n’imitumba, ivyo navyo bikavuga ko ata ruzi na rumwe ruva mu bindi bihugu ruza rwisukira mu Burundi, ahubwo ngo igihugu c’Uburundi nico kigenda kigaburira amazi ibindi bihugu.

Ku bw’ivyo rero ngo baciye bahakura icigwa c’uko iyo mikobeko itoba iyo gukingira isi ndimwa gusa ariko ngo ibe amahirwe n’akaryo keza ko kuyungurura amazi y’inkukura n’imivo biyengeterere mw’isi gutyo  bishike mu masoko y’amazi. Yamenyesheje kandi ko muri iyo ntumbero yo gukingira isi ku mikobeko, bashaka ko ibabera amahirwe yo kumiminura amazi gutyo agende amanuka mu masoko y’amazi. Umushikiranganji Déo Guide Rurema akaba yaramenyesheje ko mu bijanye no kugwiza umwimbu, bahora bakoresha agatasi,impeshi, mu gihe c’ici naho abantu bagaca bicara, ariko ko ubu muci bahagize ikindi gihe c’irima kandi ko vyogorana kuronka amazi mu gihe bagumye bakoresha ay’inzuzi n’imigende kuko yohava akama. Kubw’ivyo, yaciye amenyesha ko ubushikiranganji bufise uwo mwitwarariko kandi ko bemereye abarundi ko bagiye kunywanisha ibidukikije n’uburimyi muri ubwo buryo bwo gukingira amasoko y’amazi kugira inzuzi ntizizohave zikama. Déo Guide Rurema yaheraheje amenyesha ko ubwo bushikiranganji arongoye bwagize amahirwe y’uko igisata kijanye n’uburimyi n’ibidukikije cashizwe imbere kugira abanyagihugu babandanye babaho neza muri ca gitabu cerekana imigambi mikuru mikuru y’igihugu izorangurwa kuva mu 2018 gushika mu 2027, ngo bakaba bariko bakorera ku mugambi w’igihugu “we  Burundi” urambaye. Rero ngo bagiye kunywanisha uburumyi n’ibidukikije mu gutera ibiti bibana n’indimo bongere bambike imisozi amashamba n’ibitara, gutyo amazi yahora agenda aherera mu myonga aronke aho agenda y’imiminurira kugira ngo ntazoshike mu myonga ahubwo abanze guca muri y’amasoko y’amazi.  
Evelyne Niyonzima

 

Abarundi basabwa kwijukira umuco wo gusoma ibitabu mu bigo «CLAC» bongere babibunagubunge

 

loiusUmushikiranganji w’imico kama, akaranga n’inkino,Pelate Niyonkuru ahamagarira abanyagihugu kwijukira umuco wo gusoma ibitabu mu bigo vyabigenewe « CLAC » bigafasha no guteza imbere imico ndangakaranga bigenda vyubakwa mu makomine. Ako kamo akaba yagateye mw’ijambo yashikirije ku wa 13 Kigarama 2018, muri komine Kigamba, intara ya Cankuzo, aho yari aramutse yugurura icese ibigo bishasha vya CLAC bishika cumi na biri mu makomine atandukanye y’igihugu harimwo n’iyo CLAC  yo muri komine Kigamba.Umushikiranganji w’imico kama, akaranga n’inkino,Pelate Niyonkuru ahamagarira abanyagihugu kwijukira umuco wo gusoma ibitabu mu bigo vyabigenewe « CLAC » bigafasha no guteza imbere imico ndangakaranga bigenda vyubakwa mu makomine. Ako kamo akaba yagateye mw’ijambo yashikirije ku wa 13 Kigarama 2018, muri komine Kigamba, intara ya Cankuzo, aho yari aramutse yugurura icese ibigo bishasha vya CLAC bishika cumi na biri mu makomine atandukanye y’igihugu harimwo n’iyo CLAC  yo muri komine Kigamba.Muri iryo jambo, Pelate Niyonkuru yaramenyesheje ko umuntu afatiye akarorero kuri CLAC ya Kigamba aho yishikiye,abari aho biboneye ingene inyubakwa z’iyo CLAC  ziteye igomwe. Ngo zirimwo ibitabu n’ibindi bikoresho ngirakamaro bitari bike. Ngo ivyo vyose bigatwara uburyo bwinshi harimwo inguvu z’abanyagihugu canke uburyo bwa Reta. Ni ko kuvuga ati : « Ico ndabasaba, ni uko mwomenya ko ivyo bigo atari ivy’ubushikiganganji canke ivya Reta, ariko ni ubutunzi bwanyu. Mubibungabunge rero, na cane cane mubigendere, musome ibitabu birimwo, nitwagaruka ejo tuzoronke abashingantahe batwereka ico bahungukiye mu gutera intambwe haba mu bumenyi bwo mw’ishure canke mu bindi. »Umushikiranganji Pelate Niyonkuru yaboneyeho akaryo ko gutera akamo abavyeyi ngo bahimirize ibobondo vyabo guhurumbira ivyo bigo ndagakaranga CLAC. Abarongoye amashure n’abigisha yabasavye kuja imbere abanyeshure kugirango banoganze ubumenyi.Ku bimwerekeye , ngo ubushikiranganji bw’imico kama, akaranga n’inkino bubicishije mu kigo gikuru CEBULAC  ama CLAC yegukira ntibuzohengeshanya gufata mu mugongo ivyo bigo ndangakaranga nyene. Yaribukikije abari bitavye ibirori vy’uwo munsi ko Umukuru w’iguhugu,Petero NKURUNZIZA yasavye ko gushika mu mwaka w’2019  ata komine n’imwe yoba idafise ikigo ndangakaranga CLAC.Umushikiragnanji Pélate Niyonkuru yarashimiye cane ishirahamwe KIRA BURUNDI rirongowe na Diomède Niyonzima, umurundi akunda igihugu akaba aba mu gihugu ca Canada. Uwo nawe ngo yararonkeje ibitabu ibigo CLAC. Ngo iryo shirahamwe rimaze gutanga ibitabu birenga ibihumbi mirongo ibiri na kimwe, mbere ngo akaba agiye kurungika n’ibindi bishika ibihumbi mirongo itatu.Umushikiranganji Pélate Niyonkuru yarangije ijambo ryiwe asaba abarongoye intwaro ko kwubaka ibigo ndangakaranga CLAC vyoshirwa mu bikorwa vyihuta.Umushikiranganji, Pélate Niyonkuru, yaranashikirije impapuro z’iteka abakurikiranye inyigisho zo gutunganya ibigo ndangakaranga  bishasha zatangiwe mu ntara ya Cankuzo.


Ubuyobozi bukuru bw’ibimenyeshamakuru vya Reta (PPB) ,bugiye gutsimbataza ubucuti gifitaniye na CEBULAC 
Umuyobozi mukuru w’igisata CEBULAC kijejwe ibigo ndangakaranga vy’imico kama n’inkino, Jean Bosco Nzigamiye n’umuyobozi mukuru w’iyandikiro ry’ibinyamakuru vya Reta (P.P.B), Louis Kamwenubusa bari bafashe amajambo aho berekanye ko ubwo buyobozi bubiri bwagiriraniye amasezerano yo gukorana kuko nk’uko vyashikirijwe n’umuyobozi mukuru wa PPB, Louis Kamwenubusa ngo ubuyobozi bukuru arongoye bw’iyandikiro ry’ibimenyeshamakuru vya Reta bwasanze hari ico buhurirako n’ubushikiranganji bw’imico kama, akaranga n’inkino. Ngo nimba ubwo bushikiranganji bujejwe guteza imbere imico kama, akaranga n’inkino, ubuyobozi bukuru arongoye nabwo butanga inyigisho zitandukanye zishimikiye ku mico kama, akaranga n’inkino. Ngo muri ivyo hari ugushikiriza inkuru zerekeye indero, ibidukikije, inkino n’ibindi. Inyigisho rero zitangwa mu binyamakuru « UBUMWE » na « Le Renouveau » zigiye kuzokwama zishikirizwa abenegihugu ziciye cane cane mu bigo ndangakaranga biriko biregerezwa abenegihugu nk’uko mbere biri mu mwumvikano wabaye hagati ya PPB na CEBULAC. Louis Kamwenubusa yarerekanye neza ko gutsimbataza imico kama, akaranga n’inkino hakoreshejwe ibinyamakuru UBUMWE na Le Renouveau biciye ku bigo ndangakaranga vyegereye abenegihugu bizotuma Reta ishika kw’ihangiro ryo gutsimbataza imico kama, akaranga n’inkino. Louis Kamwenubusa yaciye amenyesha ko haciye ikiringo c’umwaka ubuyobozi arongoye bugiriraniye amasezerano n’ibigo ndangakaranga kugirango bakorere hamwe mu guteza imbire ibikorwa vy’abenegihugu mu gutsimbataza akaranga kabo.Kubwa Jean Bosco Nzigamiye arongoye CEBULAC  ngo abarwizatunga bipfuza guhiganirwa amasoko y’aba aya Reta canke ay’abikorera ivyabo bagiye kuzobikora borohewe kuko bazohora baronka inkuru z’ayo masoko acishwa mu binyamakuru UBUMWE na Le Renouveau, ivyo navyo bikazohora bibashikira gushika mu mazone hakoreshejwe ibigo ndangakaranga CLAC. Iyandikiro ry’Ibinyamakuru vya Reta (PPB) ngo ryiyemeje kuzokorana n’ivyo bigo kugira ngo ivyo binyamakuru bizoshikire abenegihugu.Eka na Diomède Niyonzima arongoye ishirahamwe KIRA BURUNDI akaba asanzwe aba mu gihugu ca Canada yarashimiye cane umushikiranganji w’imico kama n’inkino ku mugambi mwiza wo guteza imbere ibigo ndangakaranga mu Burundi. Ku bwiwe ngo ntaco atazokora kugira ivyo bigo bironswe ibikoresho nk’ibitabu bizofasha cane urwaruka.Mwomenya ko umuhanuzi mukuru wa Buramatari w’intara ya Cankuzo, Pierre Claver Nakumuryango yari yafashe ijambo ryo kwakira umushikiranganji w’imico kama n’i nkino n’abo bagendanye aho yerekanye ko muri iyo ntara umutekano wifashe neza kandi ko abanyacankuzo bari mu bikorwa vy’iterambere aho bahagurukiye cane gutegura mbere ibigo ndangakaranga. Ngo ico kigo yuguruye kigira kabiri kuko ngo hari n’ikindi cuguruwe ku murwa mukuru w’iyo ntara ya Cankuzo.

Nathan Ntahondi

 

Reta y’Uburundi irabeshuza ikinyoma n’irimentanya vyerekanywe n’imboneshakure y’abongereza BBC

cvvvvcdReta y’Uburundi irabeshuza ireresi ryashikirijwe n’iradiyo y’abongereza BBC Africa Eye yasohotse ku wa 4 Kigarama 2018 yambika iceyi inzego z’umutekano na cane cane urwego rujejwe iperereza (SNR) ko rusinzikariza ubuzima rukongera rukica abatavuga rumwe na Reta ; ivyo ngo bikaba bibera mu nzu yo mu nyubakwa y’umuntu yitwa Prosper Kaze iri mu Kinindo kw’ibaraba Ntwarante nomero 76 muri komine Muha. Ivyo vyashikirijwe n’umushikiranganji ajejwe ubutungane Aimé Laurentine Kanyana ku wa 13 Kigarama 2018 mu gihe yari yatumiye abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi mu ntumbero yo kubereka iryo rersi no kubeshuza ibirimwo.Reta y’Uburundi irabeshuza ireresi ryashikirijwe n’iradiyo y’abongereza BBC Africa Eye yasohotse ku wa 4 Kigarama 2018 yambika iceyi inzego z’umutekano na cane cane urwego rujejwe iperereza (SNR) ko rusinzikariza ubuzima rukongera rukica abatavuga rumwe na Reta ; ivyo ngo bikaba bibera mu nzu yo mu nyubakwa y’umuntu yitwa Prosper Kaze iri mu Kinindo kw’ibaraba Ntwarante nomero 76 muri komine Muha. Ivyo vyashikirijwe n’umushikiranganji ajejwe ubutungane Aimé Laurentine Kanyana ku wa 13 Kigarama 2018 mu gihe yari yatumiye abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi mu ntumbero yo kubereka iryo rersi no kubeshuza ibirimwo.Amenyesha ko iyo reresi yafatiye ku yindi reresi yazungurutse ku buhinga ngurukanabumenyi ku wa 28 Kigarama 2018 biciye kuri twita itagira nyeneyo.  Yarongeye amenyesha ko iyo nyubakwa yigaruriwe n’igiorii ku wa 26 Munyonyo 2015 mu gihe bahatora ibirwanisho inyuma y’ao umushingamateka Zénon Ndaruvukanye yahakwa kugandagurwa. Aho ngo niho abafashwe mu matohoza bavuga ko iyo nzu irimwo ibirwanisho vyinshi. Inyuma y’umwaka niho hatangura kuzunuruka ku buhnga ngurukanabumenyi amaraso vyavugwa ko ava muri iyo nyubakwa. Abarabira ibintu hafi bose ngo baremeza ko iryo ari irementenya kuko n’ababanyi bavyemeza. Uwo yemeza ko ariwe yabaga impene n’intama ku munsi mukuru wa Eid al Fitr akaba yitwa  Nassor Amuri. 

Iyo reresi yerekanywe na BBC irimwo kandi ubuhamya bw’abantu bamwe bamwe n’amatohoza yakozwe n’abakenyezi Charlotte Attwood na Maud Julien aho bemeza ko ayo maraso yatemba mu muserege ari ayo abantu bicirwa muri iyo nzu. Ivyo vyose bakavyegeka ku ntwazangabo ikora mw’iperereza yitwa Alexis Ndayikengurukiye. Iyo reresi kandi iremeza ko hari n’izindi nzu zikorerwamwo mabi bene ayo mabi nk’ingoro y’umugambwe CNDD-FDD.Reta y’Uburundi yasanze iyo nkuru irengeje urugero kandi ikomeye arico gituma yashimye kuyibeshuza. Iyo reresi ya BBC rero ifise intumbero yo guhungabanya Uburundi ifashanije n’abandi bantu bo mu bihugu vyo hanze n’abashatse guhirika ubutegetsi mu mwaka w’2015.Ubucamanza nabwo bwarakoze amatohoza busanga ivyavuzwe n’iradiyo BBC ku mabi yoba akorerwa muri iyo nzu ari ibinyoma kuko umuringoti uzana ayoa mazi utava muri urwo rupangu ahbwo uva mu nzu iri ruguru yayo arico gituma amazi atemba aca imbere y’iyo nzu bavuga ko ikorerwamwo amabi. Ikindi kigaragaza ko ivyo ari ibinyoma n’uko abatanze ubuhamya ari Prosper Kaze asanzwe aronderwa n’ubutungane. Umuntu yari atunze ibirwanisho kandi ari mu bari bateguye kugandagura abantu benshi ariko aronderwa n’ubutungane bw’Uburundi. Inyuma yaho abateguye baratweye abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi kubereka aho iyo nzu ivugwa itumbereye  n’aho ayo maraso y’impene n’intama yava.Uwo mu islamu nawe Nassor Amuri amenyesha ko atangazwa n’ukubona iyo reresi yerekanywe inyuma y’imyaka ibiri abagiye izo mpene n’intama mu rupangu rwiwe kuko atavyo yasubiye gukora  kuva mu mwaka w’2016.

Epitace Nduwayo

 

 

Umuziki uri mu bintu vya mbere bituma umuntu agira ubuzima bwiza

igisuluUwurongoye ishirahamwe ry’abaririmvyi mu Burundi, Bruno Simbavimbere amenyesha ko umuziki muri rusangi uri mu bintu bikundwa n’abantu benshi ukaba usamiranira ahariho hose. Ku bwiwe iyo abantu bumviriza umuziki ngo ni uko baba bashaka kumererwa neza. Ivyo akaba yabishinkirije mu kiganiro yahaye ikinyamakuru UBUMWE.Uwurongoye ishirahamwe ry’abaririmvyi mu Burundi, Bruno Simbavimbere amenyesha ko umuziki muri rusangi uri mu bintu bikundwa n’abantu benshi ukaba usamiranira ahariho hose. Ku bwiwe iyo abantu bumviriza umuziki ngo ni uko baba bashaka kumererwa neza. Ivyo akaba yabishinkirije mu kiganiro yahaye ikinyamakuru UBUMWE.Nk’uko yabandanije abimenyesha ngo umuziki uwusanga mu kabare, mu nzu abantu  bateramiramwo  basama akayaga canke bayaga (salon), mu cumba canke mu gikoni, mu modoka zunguruza abantu, mu manza n’ahandi hose. Ivyo rero ngo vyerekana ko abantu iyo bumviriza umuziki baheza bakaruhuka ku mutima no ku mubiri. N’ikimenyamenya ni uko kenshi na kenshi  iyo abantu bavuye ku mirimo yabo ya minsi yose, iyo baruhutse usanga bariko bavuza umuziki mu cumba n’ahandi.

Ngo hari ubwoko bwinshi bw’umuziki, ku bw’ivyo ngo n’abantu uca usanga bakunda iyitandukanye.  Hari umuziki uhayagiza Imana, uwuhayagiza ubwiza bw’igihugu, uwuremesha n’iyindi gutyo ugasanga umwe wese afise aho ahagaze bivanye n’ubutumwa ashaka kwumviriza. Umuziki kandi ngo utuma umuntu agira umunezero, ngo hari uwuvuza umuziki naho aba ari umwe ugasanga ariko aratamba, eka ngo n’ahantu hakoraniye abantu benshi nko mu manza zitari iz’uwabuze uwiwe ngo usanga bafise umwanya wo gutamba ku bavyipfuza.Bruno Simbavimbere yarongeye amenyesha ko mu muziki harimwo ubutumwa bwubaka kuko ngo umuntu ashobora kwumviriza umuziki agaheza akahakura impanuro zimufasha guhindura iki canke kiriya kitari kimeze neza mu buzima bwiwe. Ikindi ngo ni uko umuziki uremesha umuntu ari mu ngorane gutyo akibagira ivyari bimubabaje,  mbere ukamufasha no kugarukana ivyiyumviro ku murongo. Ngo nico gituma usanga mu manza z’ababuze ababo bakunda gushiramwo umuziki w’Imana woroshe kugira ababuze bareme kandi ivyiyumviro vyabo bigume bimeze neza.Bruno Simbavimbere yamenyesheje ko umuziki uri mu bintu vya mbere bifasha umuntu kugira ubuzima bwiza kandi ukaba no mu bintu bitatu vya mbere vyinjiza amafaranga menshi kw’isi. Ku bw’ivyo, asaba Reta ko amategeko agenga umuziki mu Burundi yosubirwamwo gutyo ugaheza ugaterera mw’iterambere ry’igihugu.
Estella Niyongere

 

 

Page 1 sur 157

Ouvrir